คอร์สอบรมธรรมะสำหรับคนจีน ครั้งที่ 2/2557 โดยพระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (ครูบาอ๊า) วันที่ 15 กันยายน 2557

Direct download: sci570915.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:08am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ 9 สิงหาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570809B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:16pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570809A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:15pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่พุทธมณฑล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

Direct download: 571101.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:04pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ดอกบัวคู่ วันที่ 19 ตุลาคม 2557

Direct download: 571019.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:41pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ราชกรีฑาสโมสร วันที่ 5 ตุลาคม 2557

Direct download: 571005.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:05pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เทศน์ที่กลุ่มบริษัทชัยรัชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

Direct download: 571001.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:18pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่สถาบันปรับโครงสร้างร่างกาย อริยะ วันที่ 28 กันยายน 2557

Direct download: 570928.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:25pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 สิงหาคม 2557

Direct download: 570824.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 4:37pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วันที่ 17 กันยายน 2557

Direct download: 570917.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 4:01pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บ้านกล้าธรรม ๑ ณ ลำพูน จ.ลำพูน วันที่ 23 สิงหาคม 2557

Direct download: 570823.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:02pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570808B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:00pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570808A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:55pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

Direct download: 570725.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:26am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕​ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570719B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:55pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๕​ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570719A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:53pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๕ 18 กรกฎาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570718B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:07pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๕ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570718A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:05pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ 13 กรกฎาคม 2557 B

Direct download: 570713B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:48pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ วันที่ 13 กรกฎาคม 2557 A

Direct download: 570713A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:34pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บ้านสติ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 กันยายน 2557

Direct download: 570907.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:45pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้านโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๕ วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570712B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:21pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๕ วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570712A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:18pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๕ วันที่ 11 กรกฏาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570711B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:59pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ วันที่ 11 กรกฏาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570711A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:58pm +07

1 « Previous 46 47 48 49 50 51 52 Next » 55