เราพัฒนาการปฏิบัติของเราเป็นสเต็ปๆ เริ่มตั้งแต่ฝึกให้มีสติ พอมีสติแล้วก็ฝึกให้มีสมาธิให้ชำนิชำนาญ สมาธิจะเกิด เมื่อสติรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริง สภาวะโลภ โกรธ หลง อะไรก็ได้ แต่เวลาฝึกนี่ให้มีสมาธิ ครูบาอาจารย์จะเน้นให้รู้จิตที่หลง เพราะตัวนี้ยืนพื้น มีตลอด หลงอะไรมากที่สุด? หลงคิดมากที่สุด หลงไปดูเป็นที่สอง หลงไปฟังเป็นที่สาม ฉะนั้น เรียนรู้จิตหลงคิดให้มาก มีสติเรียนรู้จิตหลงคิด จะได้ทั้งสติ ได้ทั้งสมาธิ ต่อไปจะได้ปัญญา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 8 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630208A ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630208A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07