เวลาที่เราทำในรูปแบบ อายตนะที่ทำงานมาก เหลืออยู่ 2 อัน คือ กายกับใจ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในกาย เรารู้ มีอะไรเกิดในใจ เรารู้ เราฝึกจนชำนาญ เรามาอยู่ในโลกจริงๆ ในชีวิตจริงๆ อายตนะทำงาน 6 ตัวเลย ตา หู จมูกลิ้น กาย ใจ คล้ายๆ ศัตรูมารอบทิศทางแล้ว ถ้าไม่แน่จริงก็เอาตัวไม่รอด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 19 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630219 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630219.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07