ระบบของพระนี้งามมาก ถามวิพากษ์กัน บอกผมเห็นว่าอย่างนี้มันไม่เหมาะ มันไม่ถูก บอกกันได้ ต้องบอกด้วย เป็นความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันตามพระธรรมวินัย แต่คนไทยจะรับไม่ได้ พระที่มาบวชก็พระไทย ไม่รับหรอก ขืนลองวิพากษ์กันเองลับหลังหลวงพ่อ เดี๋ยวก็ตีกัน ใจไม่ค่อยถึง อยากดีต้องกล้าหน่อย ไม่รักษาหน้า รักษาธรรมะ ไม่ต้องรักษาหน้า -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 13 ตุลาคม 2562 ไฟล์ 621013B ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 621013B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เกิดมาทั้งที เรื่องอะไรจะต้องจมความทุกข์ตลอดชีวิต วิธีที่จะไม่ทุกข์ก็มีทางเดียวเท่านั้น เจริญสติปัฏฐานไป การเจริญสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียว เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น ไม่มีทางที่สอง ฉะนั้นเราอยากพ้นทุกข์ ก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 13 ตุลาคม 2562 ไฟล์ 621013A ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 621013A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เรียนหลักให้แม่น แล้ววัดใจตัวเองไป การภาวนามันถูกหรือมันผิด สังเกตเอา ถ้ามันผิดหลักที่พระพุทธเจ้าบอก ผิดแน่นอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 12 ตุลาคม 2562 ไฟล์ 621012B ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 621012B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ทุกวันนี้ที่ดิ้นรนหาความสุข เพราะคิดว่าถ้ามีความสุขแล้วจะไม่ทุกข์ จริงๆ ไม่ใช่ มีความสุขแล้วความสุขมันก็อยู่ชั่วคราว เดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกแล้ว ความสุขมันหาย สิ่งที่เราอยากได้จริงๆ คือความไม่ทุกข์ ไม่ใช่อยากได้ความสุข หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 12 ตุลาคม 2562 ไฟล์ 621012A ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 621012A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

หมายรู้ผิดก็นำไปสู่การคิดผิดๆ พอคิดผิดๆ ก็เชื่อผิดๆ มิจฉาทิฐิมันมาจากตรงนี้เอง มาจากคิดผิด มันก็เลยเชื่อผิด ถ้าหมายรู้ถูก ต่อไปก็คิดถูก ต่อไปก็เกิดสัมมาทิฐิขึ้น เกิดปัญญา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 ตุลาคม 2562 ไฟล์ 621006B ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 621006B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ดูร่างกายหายใจ พอเรารู้สึกถึงร่างกายหายใจแล้ว เราก็เติมมุมมองลงไป ถนัดในมุมของอนิจจังก็ดูไป ร่างกายนี้ตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าถนัดในมุมทุกขังก็ดู ร่างกายนี้ถูกบีบคั้น กำลังก้าวไปสู่ความตายทีละน้อยๆ ถ้ามองในมุมของอนัตตา ร่างกายนี้เป็นเปลือกเป็นถ้ำ ไม่ใช่คน ใช่สัตว์ ใช่เรา ใช่เขา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 ตุลาคม 2562 ไฟล์ 621006A ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 621006A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ธรรมะเรียนแล้วไม่ทำ ไม่ได้อะไรหรอก หลักสูตร เราก็ถือศีล 5 ไว้ก่อน สิ่งที่เราทุกคนต้องทำ ต้องมีศีล 5 อันที่สอง แบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบ เป็นการฝึกซ้อมให้จิตมันชำนาญ อย่างเราจะทำสมถะ ทำยังไงจิตจะสงบ เราจะฝึกจิตให้ตั้งมั่น จะทำยังไงให้จิตตั้งมั่น ... ทำนะ มี 3 อัน 1) ถือศีล 2) ทำในรูปแบบ 3) เจริญสติในชีวิตประจำวัน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 ตุลาคม 2562 ไฟล์ 621005B ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 621005B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

สิ่งที่สอนวันนี้เป็นการปฏิบัติในภาคสนาม เพราะไม่สอนว่า สมถะทำยังไงให้จิตสงบ ทำยังไงให้จิตตั้งมั่น จะเจริญปัญญาในการดูกายทำยังไง เจริญปัญญาในการดูนามธรรมจะทำยังไง อันนี้บรรยายมาเยอะแล้ว สอนมาเยอะแล้ว พวกเราพยายามรวมการปฏิบัติเข้าอยู่ในชีวิตจริงๆ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 ตุลาคม 2562 ไฟล์ 621005A ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 621005A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

อ่านใจตัวเองบ่อยๆ ใจเราอยากรู้ ใจเราอยากดี ใจเราอยากอันโน้น ใจเราอยากอันนี้ คอยรู้ทันใจที่มีความอยาก ใจที่อยากเกิดทั้งวัน เพราะอย่างนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเยอะ ใจมีความอยากเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยๆ คอยรู้เท่าทันใจที่อยากไว้ เราจะเห็นว่าความอยากจะเกิด เราก็ห้ามมันไม่ได้ มันเกิดได้เอง ต่อไปปัญญาก็เกิด เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 29 กันยายน 2562 ไฟล์ 620929A ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 620929B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ธรรมะเป็นของประณีต เป็นของละเอียดอ่อน ค่อยๆ ฝึก สิ่งที่เราควรจะฝึกวันนี้คือ หากรรมฐานที่เรารู้แล้วสบายใจสักอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ หลวงพ่อให้การบ้านแล้วนะ หากรรมฐานที่เหมาะกับตัวเอง อยู่แล้วไม่เครียด ถ้าต้องการความสงบ ก็เอาอารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นตัวหลัก ให้ความสำคัญให้ความสนใจที่ตัวอารมณ์กรรมฐาน ... หรือถ้าเราจะทำวิปัสสนา เราก็ใช้อารมณ์กรรมฐานอันเดิม แต่แทนที่จะไปสนใจที่ตัวอารมณ์ ให้คอยรู้ทันจิตไว้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 29 กันยายน 2562 ไฟล์ 620929A ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 620929A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

จิตนี้โดยตัวมันเอง ไม่มีร่องรอยที่จะให้เราเห็น เราก็มีสิ่งที่เติมลงไปในจิต เช่น ความสุข จิตที่สุขกับจิตที่ทุกข์มันก็ไม่เหมือนกัน จิตที่ดีกับจิตที่ชั่วก็ไม่เหมือนกัน จิตที่โลภ โกรธ หลง ก็ไม่เหมือนกัน มันจะทำให้เราสามารถแยกจิตออกเป็นดวงๆ ได้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 28 กันยายน 2562 ไฟล์ 620928B ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 620928B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

สิ่งที่คนในโลกปรารถนาคือความสุข แต่เขาไม่ฉลาด เขาคิดว่าความสุขนี้อิงอาศัยคนอื่น อิงอาศัยสิ่งอื่น มีเงินเยอะๆ แล้วจะมีความสุข มีเงินเยอะก็ไม่เห็นจะมีความสุขอะไร มีชื่อเสียงเยอะ ยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีก ไม่ได้ดีอะไรขึ้นมา แต่มีกรรมดีของเรา อย่างเราตั้งใจรักษาศีลห้าให้เด็ดเดี่ยว ตั้งใจไว้ รักษาไว้ ทุกครั้งที่เรานึกถึงมันเกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมา มีปีติขึ้นมา ใจเรามีอาหารที่ดีมาหล่อเลี้ยง มันมีคุณธรรม ความดีหล่อเลี้ยง มีความสุขโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่น อาศัยตัวเอง อาศัยกรรมของตัวเอง คือการกระทำของเราเอง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 28 กันยายน 2562 ไฟล์ 620928A ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 620928A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

อยากทำตัวเป็นคนดีเป็นภาระไหม เป็นภาระมากเลย แต่ไม่ใช่ให้ชั่ว ชั่วมันก็ปรุงชั่วอีก แค่รู้ทันเท่านั้น คล้ายๆ เราลอกเปลือกตัวเอง ฉีกหน้ากากตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมาฉีก ฉีกของเราเอง ลอกเป็นชั้นๆ ไป นี่ของปลอม นั่นก็ของปลอม รู้ไปเรื่อย มันปรุงแต่งทั้งนั้น มันจะมีภาวะเหมือนที่เราลอกต้นกล้วย ลอกๆๆ ดึงออกมาเป็นชิ้นๆ จนถึงกาบสุดท้าย จะพบว่าจริงๆ แล้วมันว่างเปล่า มันเหมือนมีต้นอยู่ ที่จริงมันไม่มีต้น ตัวตนเราก็เหมือนกัน เหมือนว่ามีตัวตน พอเราลอกความปรุงแต่งออกไปเรื่อยๆ จะพบว่ามันว่างเปล่า ตัวตนไม่มีหรอก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 26 กันยายน 2562 ไฟล์ 620926 ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 620926.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็เพื่อให้เราละความเห็นผิด ความเห็นผิดในเบื้องต้นก็คือ กายนี้ใจนี้คือตัวเราของเรา ตัวเรามีจริงๆ ถ้าละความเห็นผิดตัวนี้ได้ ก็ได้พระโสดาบัน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 22 กันยายน 2562 ไฟล์ 620922 ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 620922.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

พวกเราแทบจะเอามือถือเป็นสรณะอยู่แล้ว เฝ้ากันทั้งวัน ใจออกนอกตลอด มันจะเอาดีได้ยังไง ถ้าสนใจเรียนรู้ตัวเอง ไม่ย่อท้อ ดูแล้วดูอีก ไม่นานก็แจ้งขึ้นมาว่ากายนี้ ใจนี้ไม่ใช่เรา เห็นแจ้งตรงนี้ก็ปิดอบายได้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 21 กันยายน 2562 ไฟล์ 620921B ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 620921B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

พวกเรารุ่นหลัง เรียนแล้วไม่ได้แก่น เรียนเข้าไม่ถึงแก่นคำสอนของครูบาอาจารย์ เราก็เริ่มงง ว่าเราจะพุทโธดี หรือเราจะหายใจดี หรือเราจะขยับมือดี หรือเราจะดูท้องพองยุบดี สิ่งเหล่านี้คือเปลือกของการปฏิบัติ คือรูปแบบ เป็นเครื่องอยู่ของจิตเท่านั้นเอง ถ้าได้จิต ก็ใช้ได้ ใช้กรรมวิธีอะไรก็เหมือนกันหมดเลย ถ้าไม่ได้จิต ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา ได้แต่ความสงบเฉยๆ เพราะอย่างนั้นไม่มีหรอก กรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไร มันมีแต่ว่ากรรมฐานอะไรที่เราทำได้ ที่เหมาะกับเรา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 21 กันยายน 2562 ไฟล์ 620921A ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 620921A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ความสงสัยกับความคิดมันหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกัน ยิ่งสงสัยก็ยิ่งคิด ยิ่งคิดยิ่งสงสัย ดูเข้าไปตรงๆ ไม่เห็นมีอะไรต้องคิดเลย อย่างความสุขเกิดขึ้น ต้องคิดไหม ไม่เห็นจะต้องคิดเลยว่านี่คือความสุขหรือเปล่า ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้อย่างที่มันกำลังปรากฏเท่านั้น แล้วมันจะสอนธรรมะเรา ว่ามีแต่ความไม่เที่ยง มีแต่ของที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลาย มีแต่ของที่ไม่ใช่ตัวเรา บังคับไม่ได้ ฉะนั้นเรียนธรรมะ ถามให้น้อย ดูให้มาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 15 กันยายน 2562 ไฟล์ 620915B ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 620915B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ความยากที่สุดในการฝึกกรรมฐาน ก็คือการฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญา จุดนี้จุดตาย จุดแตกหัก สำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่ว่าจิตถูกไหม ส่วนเรื่องรูปแบบของการปฏิบัติเป็นเรื่องรอง จุดสำคัญที่ต้องถูก คือจิตต้องถูก จิตต้องทรงสมาธิที่ถูกต้อง ถ้าผิดที่จิตดวงเดียว จะไปทำรูปแบบอะไรก็ไม่ได้ผลเหมือนกัน ถ้าจิตถูก ใช้กรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมด ใช้ได้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 15 กันยายน 2562 ไฟล์ 620915A ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 620915A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

การแยกผม ขน เล็บ ฟัน หนังไม่ใช่เรื่องเล่นๆ พระพุทธเจ้ากำหนดเรื่องของอาบัติไว้อันหนึ่ง ถ้าอุปัชฌาย์ไม่สอนในขณะวันบวช ไม่สอนลูกศิษย์ที่มาบวช ให้พิจารณากายเป็นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อุปัชฌาย์อาบัติ บกพร่อง เพราะอย่างนั้นเรื่องผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ถ้าเรื่องเล็กๆ พระพุทธเจ้าไม่กำหนดขนาดนั้น หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 14 กันยายน 2562 ไฟล์ 620914B ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 620914B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เรียนกรรมฐาน ก็ต้องรู้ก่อน ว่าเราศึกษาไปเพื่อจะปฏิบัติ ปฏิบัติไป เพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจ เห็นความจริงของกายของใจ เพื่อจะได้ปล่อย ไม่ยึดถือ แล้วไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเพื่ออะไร เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น จากทุกข์ทั้งปวง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 14 กันยายน 2562 ไฟล์ 620914A ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 620914A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เวลาอยากปฏิบัติก็ปรุงดี พยายามควบคุมจิตใจตัวเอง พอไม่ปฏิบัติก็ฟุ้งซ่าน นั่งเฉยๆ ก็หนีไปคิดโน่นคิดนี่ ลืมตัวเอง อีกพวกหนึ่งอยากจะไม่ปรุง พยายามทำใจให้ว่างๆ ไม่อยากปรุง ไม่อยากปรุงก็คือปรุงนั่นเอง ความปรุงแต่งมี 3 อย่างเท่านี้ ถ้าเรารู้ทัน ใจมันปรุงดีก็รู้ ใจมันปรุงชั่วก็รู้ มันปรุงแต่งความพยายามที่จะไม่ปรุงก็รู้ รู้ทันไปเรื่อยๆ พอเรารู้ทันความปรุงแต่ง ความปรุงแต่งจะดับ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 11 กันยายน 2562 ไฟล์ 620911 ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 620911.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ทำสมาธิมากเนิ่นช้า ติดความสงบ ติดความสุขอยู่อย่างนั้น.. คิดพิจารณามากฟุ้งซ่าน เวลาเราพิจารณาธรรมะไป จิตต้องใช้พลังงาน ใช้ไปเรื่อยๆ จิตใจฟุ้งซ่าน ก็ต้องกลับมาทำความสงบใหม่ พอจิตใจสงบแล้วก็ออกพิจารณา หรือถ้าเราชำนาญในการทำวิปัสสนาแล้ว ไม่ต้องไปคิดพิจารณา ออกจากความสงบแล้วจิตจะทำวิปัสสนาเองเลย เดินเอง ในรูปแบบเราก็ทำสมาธิไป จิตมีแรงแล้วก็พิจารณากายก็ได้ จิตก็ได้ ให้มันทำงาน จนกระทั่งจิตมันคล่องตัวในการดูไตรลักษณ์ สามารถดูไตรลักษณ์ได้ด้วยตัวเอง สติระลึกรู้กาย ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของกาย สติระลึกจิต ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของจิต หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 8 กันยายน 2562 ไฟล์ 620908A ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 620908B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ดูบ่อยๆ ดูจนใจยอมรับความจริงได้ ตรงที่จะยอมรับความจริงได้นั้น ธรรมะจะมาสู่ใจเรา ใจยอมรับความจริงไม่ได้ก็คือใจปฏิเสธธรรมะ ค่อยๆ รู้สึกอยู่ในร่างกาย รู้สึกในจิตใจ เพราะสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือตัวกู รองลงไปก็ของกู มาเรียนรู้ไป ตัวกูของกูมีแต่ตัวทุกข์ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 8 กันยายน 2562 ไฟล์ 620908A ซีดีแผ่นที่ 84

Direct download: 620908A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

“ปรารถนารวงข้าว ก็ต้องรักษาต้นข้าว ปรารถนาวิมุตติ แต่เกียจคร้านจะพบวิมุตติไม่ได้เลย” รู้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว ต้องลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติแค่ไหนที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับ ยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องใช้ความคิด กับเวลานอนหลับ นอกนั้นคือเวลาที่เราสามารถปฏิบัติได้ทั้งสิ้น หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 7 กันยายน 2562 ไฟล์ 620907B ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620907B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ศาสนาพุทธแท้ๆ เป็นเรื่องของปัญญา การทำทาน การรักษาศีล การทำสมาธิ ถึงไม่มีพระพุทธเจ้า สิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่ การเจริญปัญญานั้น เป็นศาสตร์เฉพาะในพระพุทธศาสนา ฉะนั้น เราต้องเรียนเรื่องการเจริญปัญญาให้ดี เราจะเจริญปัญญาได้ ก็ต้องลดละความเห็นแก่ตัว ถ้าทำด้วยความเห็นแก่ตัว ก็เจริญปัญญาไม่ได้จริง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 7 กันยายน 2562 ไฟล์ 620907A ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620907A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 2 3 4 5 6 7 Next » 43