การกวาดบ้านก็เป็นการปฏิบัติธรรม อย่าไปกลุ้มใจ ตัวที่ทำให้กลุ้มใจเวลาทำความสะอาดบ้าน คือความคิดของเราเอง ทำไมคนอื่นไม่ทำ ทำไมคนอื่นเอาเปรียบเรา ความคิดตัวนี้ที่ทำให้เราเศร้าหมอง ไม่ใช่การทำงานกวาดบ้าน ถูบ้านที่ทำให้เราเศร้าหมอง ความคิดของเราเอง ทำให้เราเศร้าหมอง ฉะนั้น เราต้องระวัง คอยรู้เท่าทันใจของเราไว้ แล้วพอเราชำนาญ ต่อไปเราจะเหมือนหลวงตาที่หลวงพ่อเล่าให้ฟัง กวาดจนไม่รู้จะกวาดอะไร ก็กวาดอีก กวาดจนสะอาดแล้วสะอาดอีก ก็กวาด ที่จริงคือการทำกรรมฐาน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 22 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630222B ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630222B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07