ความสุขมีหลายระดับ พวกเราค่อยๆ ฝึกตัวเองไป ให้เวลากับตัวเองให้มาก ยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็น มีเวลาแล้ว ให้กับตัวเองเยอะๆ อย่าทำเหมือนหมาขี้เรื้อน ครูบาอาจารย์เปรียบกามสุขเหมือนหมาขี้เรื้อน ... เวลามันคัน เกาแล้วมีความสุข แล้วเดี๋ยวก็คันอีก บริโภคกามไป มีความสุขแป๊บเดียว อยากได้อย่างอื่นอีกแล้ว ดูหนัง แล้วก็อยากไปฟังเพลง อยากไปกินของอร่อย ความสุขของหมาขี้เรื้อน ความสุขที่เหนือกว่านั้นมันมี อย่าไปหลงกะความสุขแบบหมาๆ แค่ไหว้พระ สวดมนต์ ทำสมาธิ เดินจงกรมไป อ่านจิตอ่านใจตัวเองไป จะได้ความสุขของสมาธิ ได้ความสุขของปัญญา ได้ความสุขของวิมุตติ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 8 มีนาคม 2563 ไฟล์ 630308 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630308.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07