ธรรมะจริง ๆ ไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ใช่เรื่องลึกลับ ไม่ใช่เรื่องศัพท์เทคนิคมากมาย ทำไมธรรมะมีภาษาบาลีเยอะ เพราะพระพุทธเจ้าใช้ภาษานั้นในการสอน เมื่อตกมาถึงยุคของเรา เราไม่รู้ภาษาบาลี เราก็ใช้ภาษาที่เรารู้สอนธรรมะกัน แต่ว่าต้องอ้างอิงได้ ตัวนี้คือภาษาบาลีว่าอย่างนี้ แต่เวลาเราลงมือปฏิบัติ ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกภาษาบาลีว่าอย่างไร ทำให้ได้ก่อน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 22 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630222A ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630222A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07