วิธีการที่เราจะเข้าสู่ทางสายกลาง ไม่ใช่ทำสิ่งที่ถูกให้เกิด ถ้าเราคิดว่าทำอย่างไรจิตจะรู้ ตื่น เบิกบาน เข้าสู่ทางสายกลาง อันนั้นเข้าใจผิด วิธีที่เราจะรู้ได้ถูกต้อง อยู่ตรงที่เรารู้ทันตรงที่มันผิด... ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ชมรมกัลยาณธรรม 27 กรกฏาคม 2557

Direct download: 570727.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:27am +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ 17 กรกฎาคม 2557

Direct download: 570717.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:59pm +07

ทุกวันทุกเวลาผ่านไปเราก็ใกล้ความตายไปเรื่อยๆ ชีวิตเราสั้นลงๆ เราได้ประโยชน์จากชีวิตไม่คุ้มค่า ทีนี้เรามาเติมความรู้สึกตัวลงไปในการใช้ชีวิต ชีวิตเราจะคุ้มค่า อยู่ทางโลกก็อยู่อย่างมีความสุขได้ แถมจิตใจยังเจริญขึ้นได้ด้วย การปฏิบัติธรรมจริงๆ ไม่ได้เบียดบังเวลาใช้ชีวิตธรรมดาของเรานี้เลย รวมเข้าเป็นอันเดียวกันได้

Direct download: 570426B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:39pm +07

จิตที่เข้าสู่ทางสายกลางคือจิตที่ไม่หลงส่งออกนอกไป ในขณะเดียวกันตั้งมั่นอยู่ก็ไม่ได้บังคับให้ตั้ง คือจิตที่ครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นก่อนที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยท่านเรียกว่าจิตผู้รู้นั่นเอง

Direct download: 570426A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:31pm +07

ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน แผ่นที่ 68 วันที่ 20 ก.ค. 2557

Direct download: 570720.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:11pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๔ 25 เมษายน 2557 B

Direct download: 570425B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:58pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๔ 25 เมษายน 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570425A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:56pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๔ 19 เมษายน 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570419B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:54pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๔ 19 เมษายน 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570419A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:52pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 30 มิ.ย. 57

Direct download: 570630.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:13pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 8 มิถุนายน 2557

Direct download: 570608.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:58am +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

Direct download: 570531.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:23pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๔ วันที่ 18 เมษายน 2557 B

Direct download: 570418B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:47am +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๔ 18 เมษายน 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570418A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:46am +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 มิถุนายน 2557

Direct download: 570601.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:13pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๔ วันที่ 12 เมษายน 2557

Direct download: 570412.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:56pm +07

ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี วันที่ 7 มิถุนายน 2557

Direct download: 570607.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:03am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 4 เมษายน 2557 ช่วงที่สอง 

Direct download: 570404B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:58pm +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม แผ่นที่ 54 วันที่ 4 เมษายน 2557

Direct download: 570404A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:23pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557

Direct download: 570615.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:07pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บริษัท เอสโซ่ (ไทย) จำกัด วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

Direct download: 570521.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:37pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

Direct download: 570506.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:47pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 53 วันที่ 8 มีนาคม 2557 ช่วงที่สอง

Direct download: 570308B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:18am +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 53 วันที่ 8 มีนาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570308A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:25am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 53 7 มีนาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570307B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:03pm +07

1 « Previous 48 49 50 51 52 53 54 Next » 55