ตั้งอกตั้งใจเรียน สิ่งที่หลวงพ่อสอน พยายามเรียนเข้าไป แต่ถ้าเรียนแล้วมันไม่ถูกจริตจริงๆ ก็ค่อยไปเรียนที่อื่น คล้ายๆ บางคนมันยังไม่ถึงเวลา ยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าใจธรรมะ ต้องสะสมอีก ก็ไปสะสม สร้างบุญบารมีไป ทำทาน รักษาศีล ฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับตัวเองไป ได้ไปเจอพระเมตไตรย พระศรีอาริย์ ท่านมาตรัสรู้ เราไปเรียนต่อ จะไปได้เร็วมาก ถ้าเราไม่เคยเสียฝึกตั้งแต่วันนี้ ไปเจอพระศรีอาริย์ ท่านก็สอนไม่ไหว ไม่ใช่ทุกคนที่เจอพระศรีอาริย์แล้วจะบรรลุมรรคผล คนที่จะบรรลุมรรคผลได้ บารมีมันเต็ม บารมีมันเต็ม เพราะว่าได้ฝึกมา ไม่ใช่อยู่ลอยๆ แล้วก็ได้มา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 1 มีนาคม 2563 ไฟล์ 630301 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630301.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:00pm +07