ในท่ามกลางความย่ำแย่ สิ่งที่ดีมันยังมีอยู่ก็ คือตัวธรรมะนั่นเอง ยุคนี้ธรรมะยังดำรงอยู่ มันก็อยู่ที่พวกเราแล้ว เรามีอิสรภาพ จะเลือกของดี หรือจะเลือกของไม่ดีให้ตัวเอง เลือกของดี ก็ลงมือศึกษาปฏิบัติธรรมไป มันก็จะไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ที่เบียดเบียนได้เพราะเห็นแก่ตัว หรือเราจะเลือกสิ่งชั่ว คือชั่วไปกับเขาด้วย แย่งชิงกับเขาด้วย เกิดมามีบุญ และฉลาด ก็เอาความฉลาดไปเอาเปรียบคนอื่น หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 23 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630223A ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630223A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07