การที่เราคิดว่ากำลังอยู่หน้าพระพุทธเจ้า แล้วเราภาวนา ใจมันจะไม่อ่อนแอ มันคล้ายๆ เราอยู่ต่อหน้าท่านที่เราเคารพนับถือ เราจะไม่กล้าขี้เกียจ การปฏิบัติบูชาของเราก็จะเข้มแข็ง... พวกเราแต่ละคนเป็นลูกมีพ่อมีแม่ ไม่ใช่พวกอนาถา พวกอนาถา คือพวกที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะ เราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว ได้มีส่วนในมรดกธรรมะที่ท่านทิ้งไว้ให้ นี่ใจเราน้อมระลึกถึงท่านบ่อยๆ สมาธิของเราจะเพิ่มขึ้น หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 8 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630208C ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630208C.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07