ทำไมมันหลงมากกว่ารู้ เพราะมันเคยชิน เราก็มาฝึกความเคยชินใหม่ ให้รู้มากกว่าหลง รู้ได้ จริงๆ หลงกับรู้ จำนวนมันจะไล่เลี่ยกัน อย่างเรารู้ตัวอยู่ แล้วก็หลงไป หรือหลงอยู่ แล้วรู้ว่าหลง ก็รู้ตัว จะสลับกันไป คนที่ไม่ภาวนามันจะมีแต่หลงกับหลง ไม่มีรู้มาแทรก ของเราหัดใหม่ๆ หลงยาว รู้นิดเดียว แล้วก็หลงยาว พอชำนาญขึ้น มันจะหลงสั้นลงๆ แล้วก็รู้ได้ถี่ขึ้นเรื่อยๆ รู้ไม่ยาวขึ้นนะ แต่หลงสั้นลง เพราะฉะนั้น รู้จะบ่อยขึ้น หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 9 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630209A ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630209B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07