เส้นทางนี้ เดินแรกๆ เป็นเส้นทางทุรกันดาร อย่างเราหลงอยู่ในป่าทึบ ไม่มีกระทั่งด่านสัตว์ ทึบไปหมดเลย ไม่รู้จะเดินไปทางไหน ป่าที่ทึบจริงๆ ไม่เห็นกระทั่งแสงแดด ไม่รู้ทิศเหนือ ทิศใต้ ใจของสัตว์ที่วนเวียนในสังสารวัฏก็เหมือนอยู่ในป่าทึบ อาศัยได้บุญ ได้ยินได้ฟังธรรมะ ก็รู้วิธีที่จะค่อยๆ ออกจากป่า จากป่าทึบก็มาเป็นป่าโปร่งๆ ขึ้น แล้วก็ออกชายป่า หลุดออกจากป่าได้ ป่าก็คือกิเลสนั่นเอง กิเลสที่มันปกคลุมจิตใจเราจนมืดบอด อดทน ศึกษาปฏิบัติธรรมไป ใจก็เข้าสู่ที่โล่ง ที่สว่างขึ้น ต้องใช้เวลา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 23 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630223A ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630223B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07