ใจความสำคัญ คือการเจริญสติ การขยับไม้ขยับมือ หรือไปดูท้องพองยุบ หรือไปท่องพุทโธ หรือไปทำอานาปานสติ ถ้าทำไม่ถูก มันก็เป็นสมถะไปหมด แต่ถ้าทะลุเข้ามาจนถึงการเจริญสติ มันถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติ เข้าใกล้มรรคผลนิพพานมากขึ้นๆ การเจริญสติเป็นเรื่องใหญ่ รูปแบบเป็นเรื่องรอง ทำไปตามความถนัด กรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมด ถ้าทำถูกก็ใช้ได้ ถ้าทำผิดก็ใช้ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าอันใดอันหนึ่งดี อันอื่นไม่ดี หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 29 ธันวาคม 2562 ไฟล์ 621229A ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 621229A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07