ถ้าจิตมันอยากคิด ดิ้นรนจะคิด อย่าไปฝืนมัน ฝืนไม่ได้ก็พามันคิดเลย คิดแล้วลงไตรลักษณ์ให้ได้ก็แล้วกัน ... เวลาเรารู้จักคิด บางทีใจมันวาง รู้จักการคิด ก็เป็นศิลปะชนิดหนึ่ง การคิดพิจารณาสิ่งทั้งหลายลงไป ให้เห็นอันไหนมีสาระ อันไหนไม่มีสาระ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 2 มกราคม 2563 ไฟล์ 630102 ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 630102.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07