ค่อยๆ เรียน ค่อยๆ ดูของจริงไปเรื่อยๆ ก็เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูก ที่เราปฏิบัติแทบเป็นแทบตาย ก็เพื่อให้รู้ถูกเข้าใจถูก เพื่อให้ได้สัมมาทิฏฐิเท่านั้นเอง ถ้าใครเขาถามเราว่าอะไรคือพระพุทธศาสนา ตอบเขาให้ได้ว่า สัมมาทิฏฐิคือตัวจริงของพระพุทธศาสนา เราเรียนเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ พอเรามีสัมมาทิฏฐิแล้ว เราก็รู้ว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงกับกายกับใจ รู้เต็มที่แล้ว ก็วาง มันปล่อยเอง-วางเอง ก็พ้นทุกข์ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 29 ธันวาคม 2562 ไฟล์ 621229B ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 621229B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07