เราก็ต้องหัดประเมินตัวเอง ว่าเราดีขึ้นไหม อกุศลลดลงไหม กุศลเจริญขึ้นหรือเปล่า อย่างนี้ถึงจะคุ้มค่ากับวันสิ้นปี พอประเมินผลแล้ว เราก็ตั้งใจตั้งความปรารถนา ปีต่อไปเราจะทำอะไร เหมือนอย่างเราจะทำธุรกิจ หรือหน่วยราชการ แต่ละปีก็ต้องวางแผนล่วงหน้า ว่าเราจะมุ่งไปทางไหน ทิศทางที่เราจะไป การปฏิบัตินี่เราก็ต้องมีทิศทาง ไม่ใช่ปฏิบัติตามยถากรรมไปเรื่อยๆ แล้วแต่เวรแต่กรรม อย่างนี้เราอ่อนแอเกินไป หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 31 ธันวาคม 2562 ไฟล์ 621231 ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 621231.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07