Direct download: 630801_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630801_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

วิธีเรียนธรรมะทำอย่างไร? ก็บอกแล้วว่าธรรมะอยู่ที่ตัวเอง คือรูปธรรมกับนามธรรม อยากเห็นธรรมะก็เห็นรูปธรรม นามธรรม เห็นกาย เห็นใจของตัวเองไป มันก็เห็นธรรมะ เพราะธรรมะมันอยู่ตรงนี้ อยู่ที่ตัวเองนี้ คอยมีสติ ระลึกรู้รูปธรรม ระลึกรู้นามธรรม ร่างกายมันเคลื่อนไหว รู้สึก มันคันแล้ว เกา รู้สึก พยักหน้า รู้สึก คอยรู้สึกไป อย่าให้จิตใจมันล่องลอย ลืมตัวเอง ถ้ามันลืมตัวเอง มันก็ลืมธรรมะ จิตใจมันหนีไป ถ้าจิตใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว จิตใจก็อยู่กับธรรมะ เพราะธรรมะมันอยู่ที่ตัวเองนี่เอง รูปธรรมของเราก็มี นามธรรมของเราก็มี ทุกคนมีเท่าๆ กัน เราก็มีรูปเท่าๆ กัน มีนามเท่าๆ กันทุกคน ก็พยายามใช้ต้นทุนที่เรามีมาพัฒนาตัวเอง เราอยากรู้ธรรมะ เราก็คอยระลึกรู้กายระลึกรู้ใจ รู้ของตัวเอง อย่าไปรู้ของคนอื่น รู้ของตัวเองแล้วลดละกิเลสได้ ไปรู้กายรู้ใจคนอื่น มันเพิ่มกิเลส ฉะนั้นพยายามรู้สึกๆ ของเราไป หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 1 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630801 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630801.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630726_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630726_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

ดูจิตเราต้องเห็นความจริงของจิต ความจริงของจิตคือความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เพราะฉะนั้นการดูจิต ถ้าดูแล้วว่าง ดูแล้วนิ่ง ดูแล้วเคลิ้ม ดูแล้วไม่เอาอะไรเลย เป็นสมถะ ถ้าดูแล้วเห็นความจริงของจิตนี้ หลวงปู่ดูลย์บอกให้ทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูป ทำญาณคือปัญญาเห็นจิต ไม่ใช่ทำสติเห็นจิต สมถะทำสติเห็นจิต แล้วมันก็ว่างลงไป ถ้าเจริญวิปัสสนามีสติรู้จิต มีจิตตั้งมั่นก็เกิดปัญญา เห็นความจริงของจิตว่าเป็นไตรลักษณ์ ฉะนั้นเวลาดูจิตนี่อย่าไปดูให้มันว่างๆ ดูให้มันเห็นความจริง ยกเว้นเวลาเราต้องการพักผ่อน จิตเราเหนื่อยแล้ว เราต้องการพัก เราก็จับเข้ากับความว่าง เราทำสมถะโดยรู้ว่านี่คือสมถะ เรียกว่าทำสมถะด้วยปัญญาอันยิ่ง อันนี้พระพุทธเจ้าให้ทำ ท่านสอนว่า สิ่งที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง คือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ทำสมถะโดยไม่มีปัญญาอันยิ่งนี่ใช้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำ เพราะฉะนั้นอย่างเวลาเราเจริญปัญญาไปนี่ จิตมันอ่อนล้าลง มันเหน็ดเหนื่อย มันเหมือนเราใช้มือถือ ใช้เล่นเน็ต ดูวิดีโอ มันกินแบตเตอรี่เยอะ เวลาเราเจริญปัญญามันก็เหมือนเราใช้มือถือไป ทำงานหนัก แบตเตอรี่มันก็เสื่อมมันอ่อนลง แบตเตอรี่มันจะหมดแล้ว เราก็ต้องรีบชาร์ตแบตเตอรี่ คือการทำสมถกรรมฐาน เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าตอนนี้สมควรทำสมถะ เราก็ทำอันนี้เรียกว่าการทำสมถะด้วยปัญญา ไม่ใช่ทำเพราะว่าเสพติดสมถะ ถ้าทำเพราะเสพติดสมถะ ติดในความว่าง ติดในความไม่มีอะไร ติดในความเคลิบเคลิ้ม อันนั้นเรียกว่าทำด้วยความไม่มีปัญญา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 26 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ 630726 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630726.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 630725_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630725_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

บางคนก็มีต้นทุนแล้ว เขาเจอครูบาอาจารย์ เขาต่อยอดได้ด้วยความพากเพียร เขาก็ได้ผลเร็ว หลวงพ่อพูดมีหลายเงื่อนไขนะ มีกรรมเก่าที่ดี มีบุพกรรมที่ดี มีต้นทุนสูง ทำบุญมาดีได้เจอครูบาอาจารย์ ได้ฟังธรรม มีศรัทธาในท่านที่ควรศรัทธา (2) พวกเราแต่ละคนนี่ถือว่ามีต้นทุนมาแล้ว คนในโลกมีตั้งกี่พันล้าน คนที่สนใจธรรมะมีกี่คน แล้วคนที่สนใจธรรมะเข้าวัดมานี่มาเพื่อฟังธรรม มีสักกี่คน ส่วนใหญ่มาทำบุญ ที่มากกว่าทำบุญก็คือไปหาความเฮง ไปหาเลข หาเบอร์ หาหวย หาโชคลาภ ไปขอพร ฉะนั้นเราเข้าวัดมาเอาธรรมะไป เอาธรรมะไปเพื่อลงมือปฏิบัติ แล้วปฏิบัติให้เต็มที่ ตั้งแต่ตื่นจนหลับ ยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิด กับเวลานอนหลับ แล้วถ้าเราปฏิบัติให้มากพอ ตอนหลับเวลาฝันร้ายขึ้นมา สติจะเกิดในฝัน สติจะเกิดได้เอง หรือถ้าเราชำนาญในการปฏิบัติ มีสติจริงๆ นอนหลับอยู่ เราจะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ตัวตลอดเลยแต่ไม่ตื่น จะเห็นร่างกายมันพลิก รู้ตลอดได้ เราพยายามฝึกธรรมะให้สมควรแก่ธรรม -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ 630705 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630725.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

พวกเราฟังแล้วอย่าฟังเปล่าๆ เอาไปปฏิบัติ อ่านจิตอ่านใจตนเองไป มีกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันไป อย่าตามใจกิเลส อย่าหลงโลก หรืออย่าบังคับกาย บังคับใจให้นิ่ง ดูกายอย่างที่กายเป็น ดูใจอย่างที่ใจเป็น อย่าหลงโลก แล้วก็ดูกายดูใจอย่างที่มันเป็น ศีล 5 รักษาเอาไว้ ฝึกอย่างนี้ ไปฝึกทุกวันๆ แบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบไว้ สมาธิมันจะได้เข้มแข็ง ทำในรูปแบบก็อยู่กับเครื่องอยู่ อยู่กับพุทโธ อยู่กับลมหายใจ อยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกาย อะไรก็ได้ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง สมาธิมันจะเพิ่มขึ้น ในที่สุดพอสติระลึกรู้สภาวะปุ๊บ ตัวรู้มันจะดีดขึ้นมาเอง ขันธ์ 5 มันจะแยกอัตโนมัติ พอขันธ์ 5 มันแยกได้ ก็จะเห็นขันธ์แต่ละขันธ์แสดงไตรลักษณ์ ตัวนั้นคือตัววิปัสสนากรรมฐาน ใช้เวลาไม่นาน ถ้าจิตเราถูก ทรงสมาธิที่ถูกต้องแล้ว การเจริญปัญญาไม่ยาวเท่าไร มรรคผลก็จะเกิด แล้วเราจะรู้ด้วยตัวเราเอง ไม่ต้องให้คนอื่นพยากรณ์ ... สร้างตัวเองให้เป็นพระ ภาวนาไปจนเป็นพระอริยะขึ้นมา แล้วเรารู้เองว่าเราล้างกิเลสไปแล้ว -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ 630705 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630705.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630223A_T.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 630216_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 630216_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 630215B_T.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 630209A_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:00am +07

Direct download: 630208B_T.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 630208A_T.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm +07

Direct download: 630202A_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630201A_T.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630126_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630126_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630125A_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630119A_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

บางองค์ บางคนหลวงพ่อให้ดูกาย ก็อย่าไปเสียใจว่าทำไมหลวงพ่อไม่ให้ดูจิต จะดูจิตได้ก็ต้องมีกำลังของสมาธิมากพอ อาศัยสมาธิเบื้องต้นนั้นล่ะเป็นขณะๆ ไป ถ้าสมาธิเรายังไม่มีเลย ใจเราฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้มันดูจิตไม่ได้ จิตเป็นของละเอียด ถ้าสติเราไม่ดีพอ สมาธิเราไม่ดีพอ เราดูจิตไม่ถูกหรอก หาไม่เจอ ฉะนั้นถ้าเราดูจิตไม่ได้ เบื้องต้นดูกายไปก่อน อย่ารังเกียจกาย อย่างดูผม ขน เล็บ ฟัน หนังก็ได้ ดูร่างกายยืน เดิน นั่ง นอนก็ได้ ดูร่างกายหายใจออก ร่างกายหายใจเข้าก็ได้ คอยรู้สึกมันไปเรื่อย รู้สึกๆ อยู่ในร่างกาย แค่รู้สึกอย่าไปเพ่งจ้อง ถ้าเพ่งจ้องใช้ไม่ได้ แค่รู้สึก ร่างกายขยับรู้สึก ทำอะไรก็คอยรู้สึกไป -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 13 มิถุนายน 2563 ไฟล์ 630613 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630613.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

พอมีสติถูกต้องแล้ว ศีลจะเกิด สมาธิจะเกิด ปัญญาจะเกิด ขาดสติตัวเดียว ขาดศีล ขาดสมาธิ ขาดปัญญา ฉะนั้นเราพยายามมาฝึกสติของตัวเองให้มันเกิดบ่อยๆ ด้วยการทำกรรมฐานอย่างหนึ่ง อย่างนั่งอยู่ก็คอยรู้สึกตัว ไม่ใช่นั่งแล้วก็ใจลอย เลื่อนเปื้อนไป ยืน เดิน นั่ง นอน คอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ หรือจะดูนามธรรม สุข ทุกข์ ดี ชั่ว อะไรผุดขึ้นมา คอยรู้สึกไปเรื่อยๆ แล้วต่อไป สติอัตโนมัติจะเกิด พอร่างกายขยับ สติก็จะเกิด พอนามธรรมใดๆ ผุดขึ้นมา สติก็จะเกิด พอจิตผู้รู้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ทำงานไป เป็นผู้คิด ผู้นึก ผู้ปรุง ผู้แต่ง เป็นผู้ดู ผู้ฟัง ผู้ดมกลิ่น ผู้ลิ้มรส ผู้รู้สัมผัสทางกาย ผู้คิดนึกทางใจ สติก็จะเกิดเอง ฝึกไปจนกระทั่งสติอัตโนมัติเกิด พอสติอัตโนมัติเกิด ศีล สมาธิ ปัญญา สมบูรณ์เอง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 7 มิถุนายน 2563

Direct download: 630607.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 4 5 6 7 8 9 10 Next » 55