จิตนี้ไม่ได้มีอิสรภาพอย่างแท้จริง มันถูกขังอยู่ในกองกิเลสนี้เอง พอเราเห็นความจริงว่าจิตมันถูกขังอยู่ มันทนไม่ได้ เรื่องอะไรเราจะต้องติดคุกตลอดไป นับภพนับชาติไม่ถ้วน ถูกมันขังอยู่อย่างนี้หรือ เราเป็นลูกพระพุทธเจ้า เราก็ต้องหาทางต่อสู้ตามเส้นทางที่ท่านสอนให้ คือศีล สมาธิ ปัญญา สะสมเข้าไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายปัญญาแก่กล้าจริงๆ จิตทำลายอาสวกิเลส เพราะว่ามันไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปธรรม นามธรรมทั้งหลาย -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 9 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620609B ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620609B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เรื่องสมาธิเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราจะต้องเรียนรู้ วันนี้จะเน้นเรื่องสมาธิ ถ้าพวกเราทำตัวนี้ได้ จิตเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานขึ้นมาแล้ว เรามีสติรู้กาย มีสติรู้ใจ ด้วยจิตที่ตั้งมั่น มีสมาธิถูกต้อง ตัวปัญญา สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้น ถ้าปัญญาเราแก่รอบแล้ว อริยมรรคจะเกิดขึ้น ไม่อย่างนั้นอริยมรรคไม่เกิด -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 9 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620609A ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620609A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ก่อนจะถึงขั้นการเจริญปัญญาอย่างแท้จริง มีบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ 3 บทเรียน บทเรียนที่หนึ่ง ชื่ออธิศีลสิกขา เรียนว่าทำยังไงจะเกิดศีล บทเรียนที่สอง ชื่ออธิจิตตสิกขา เรียนจิตตัวเอง สิ่งที่ได้มาคือสมาธิที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้น เราต้องเข้ามาที่จิตนี้ให้ได้ก่อน เป็นอธิจิตตสิกขา พอเข้ามาถึงจิตถึงใจได้แล้ว มันถึงบทเรียนที่สาม คืออธิปัญญาสิกขา เรียนให้เกิดปัญญา คือเรียนให้จิตเกิดความรู้ถูก ความเข้าใจถูก ว่ารูปธรรม นามธรรมทั้งหลายที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรา ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา ตัวเราไม่มี -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 8 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620608B ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620608B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

การเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจ เรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐาน ถ้าพวกเรารู้จักศาสนาพุทธแค่ประเพณี ไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญทำทาน เรายังได้ประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เต็มที่ คล้ายๆ ท่านให้มรดกมาเป็นหมื่นๆ ล้าน เราได้ไม่กี่บาทไม่กี่กีบ ฉะนั้นเราต้องพยายามมาเรียน สิ่งที่ท่านสอนให้ได้มากที่สุด -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 8 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620608A ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620608A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

พวกเรายังไม่หลุดพ้น พวกเรายังติด ยังยึดถือกาย ยึดถือใจอยู่ อย่างพวกเราจะรู้สึกว่า ร่างกายนี้คือตัวเรา ร่างกายนี้เป็นของเรา จิตใจ ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลาย ก็เป็นตัวเรา เป็นของเรา เราจะต้องมาเรียนรู้ความจริงของร่างกาย เรียนรู้ความจริงของจิตใจให้ได้ การเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจตนเองนั้น เรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 7 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620607 ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620607.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ทำชั่วมามาก ก็ปฏิบัติลำบาก เพราะต้องสู้กับกิเลสอย่างแรง ทำดีมาเยอะ กิเลสเบาบาง ก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการต่อสู้กิเลสมากนัก ก็สบาย ถ้าเราอยากสบาย เราก็อย่าตามใจกิเลส เรียนรู้จิตใจตัวเองไป ขยันภาวนา ความชั่วต้องละ ความดีต้องทำ ฝึกจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วมากขึ้นๆ พัฒนาศีล สมาธิ ปัญญาให้เจริญขึ้นไป เป็นการสะสมอินทรีย์ของเราให้แก่กล้า -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 3 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620603 ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620603.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

วิปัสสนา ต้องดูสภาวะ อย่างความเศร้าใจเกิดขึ้น เราดูที่ตัวความเศร้าใจ ใจไม่ถลำลงไปดู ใจเป็นคนดูอยู่ห่างๆ ดูแบบคนวงนอก มันจะเห็นว่า ความเศร้าใจเกิดแล้วดับ อย่างนี้เป็นวิปัสสนา แต่ถ้ามันเศร้า เราไปคิดว่าจะแก้ไขอย่างไร อันนี้ไม่ใช่วิปัสสนา เป็นสมถะ จิตไม่ดี ทำให้ดี จิตไม่สุข ทำให้สุข จิตไม่สงบ ทำให้สงบ คือการทำสมถกรรมฐาน ได้แต่ความสงบ ไม่ได้ปัญญา วิปัสสนาไม่ได้ดูเพื่อเอาสุข เอาสงบ เอาดี ดูเพื่อให้เห็นว่า ทุกอย่างผ่านมา แล้วก็ผ่านไป -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 2 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620602 ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620602.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

คนที่กลัวตาย เพราะไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่แน่ใจ ว่าตายแล้วจะไปที่ไหน จะเลวลงกว่าปัจจุบันหรือเปล่า เราเป็นนักภาวนา เรามีศีล เรามีสมาธิ เราเจริญปัญญา เราก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นมาว่า อนาคตถึงเราตายไป อนาคตก็ไม่ตกต่ำ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 27 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620527 ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620527.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

มันเป็นการลงทุนให้กับชีวิตตัวเอง จิตใจที่มันสนใจธรรมะ เคล้าเคลียอยู่กับธรรมะ สิ่งที่ได้มา ก็คือธรรมะ ถ้าใจเราสนใจกับอธรรม สิ่งที่ได้มา ก็คืออธรรม -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 26 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620526 ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620526.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

สิ่งที่จิตควรจะเรียนรู้ก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ เกิดแล้วดับทั้งสิ้น ตัวนี้เป็นของสำคัญ ที่จิตควรจะเรียนรู้ ถ้าจิตได้เรียนรู้ว่า สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นก็ดับ ถึงจุดหนึ่ง จิตจะได้ธรรมะ จะได้ดวงตาเห็นธรรม ส่วนการบังคับจิตให้นิ่ง จิตจะไม่เห็นธรรมะ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 25 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620525B ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620525B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เราอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ คนที่เรารักอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ เพราะชีวิตเป็นของไม่แน่นอน แต่ความตายเป็นของแน่นอน วิธีที่จะเตรียมตัวก่อนตายนั้นคือ ถ้าพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นไปได้ ก็ทำ ด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา สะสมไป ยิ่งได้มรรคผลยิ่งดี จะปลอดภัย -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 25 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620525A ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620525A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

พยายามรู้สึกตัวให้ต่อเนื่อง อย่าทิ้งการปฏิบัติ ไม่มีอะไรทำก็หายใจไป พุทโธไป หรือบริกรรมอะไรก็ได้ ที่เราถนัด เจริญเมตตา อะไรก็ได้ หางานให้จิตมันทำ งานของจิตเรียกว่า กรรมฐาน งานของจิตมี 2 ส่วน ส่วนหนึ่ง ทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรง มีกำลัง มีความสดชื่น เป็นสมถกรรมฐาน อีกอันหนึ่ง ทำให้จิตฉลาด เรียกว่า วิปัสสนากรรมฐาน เพราะฉะนั้น เรามีงานต้องทำ ไม่ใช่ว่างๆ ใจลอยๆ เอ้อระเหยไปวันๆ หนึ่ง ต้องรู้ว่างานของเรายังไม่เสร็จ ตราบใดที่ยังมีความทุกข์อยู่ งานยังไม่เสร็จ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 20 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620520 ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620520.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

คอยรู้สึกตัว อย่าใจลอย รู้สึกไปเรื่อยๆ ถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกาย ไม่นาน เราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ตัวทุกข์ ร่างกายมีแต่ของบังคับไม่ได้ ไม่ใช่ตัวเรา เป็นวัตถุ ถ้าดูจิต ดูใจ ดูความรู้สึก จะเห็นแต่ความไม่เที่ยง แล้วก็บังคับไม่ได้ มันเป็นไปเอง เราสั่งไม่ได้ สั่งให้สุขก็ไม่ได้ ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ สั่งให้ดีก็ไม่ได้ ห้ามชั่วก็ไม่ได้ มันเป็นไปเอง ไม่อยู่ในอำนาจ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 19 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620519B ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620519B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพาน ต้องสู้จริงๆ เวลาในชีวิตเรา ต้องเอามาใช้ในการปฏิบัติ เวลาทำงาน มันจำเป็นต้องทำมาหากิน อันนี้ก็ตัดออกไป เวลานอน มันจำเป็นต้องนอน อันนี้ตัดออกไป เวลาที่เหลือ อย่าเอาไปทิ้ง ต้องเจริญสติให้ได้ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 19 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620519A ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620519A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ความยากของการปฏิบัติมันก็คือ ทำยังไงจิตเราจะตื่นตัวขึ้นมา มีความสงบ มีความตั้งมั่น พร้อมที่จะเดินปัญญา ยากที่สุดอยู่ตรงนี้ คือ การเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับเจริญปัญญา -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 18 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620518C ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620518C.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

อยากได้ธรรมะต้องอดทน ทนเรียนรู้ตัวเองไป ขยันทำเหตุ แล้วผลมันมาเอง อยากได้ธรรมะ แต่ไม่ทำเหตุ มันไม่มีทาง ใครก็ช่วยไม่ได้ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 18 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620518B ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620518B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ทันทีที่มีสติ จิตก็หลุดออกจากโลกของความคิด จิตรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมา มีสติ รู้ตัว จิตไม่หลง จิตไม่หลง กิเลสมันก็หมดแล้ว ตัวหลงเป็นตัวพ่อตัวแม่ของกิเลส ถ้าไม่หลงก็จะไม่โลภ ถ้าไม่หลงก็ไม่โกรธ จิตหลงก็คือมันขาดสติ มันลืมที่จะระลึกรู้รูปนามของตัวเอง โดยเฉพาะถ้าเราหัดภาวนา ตัดเข้ามาที่จิตเลยดีที่สุด เป็นทางปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุด เพราะกิเลสเกิดที่จิต กุศลเกิดที่จิต มรรค ผล ก็เกิดที่จิต เรียนรู้ลงที่จิต -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 18 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620518A ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620518A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

รู้ด้วยความเป็นกลาง จิตสงบ ชอบ รู้ว่าชอบ จิตฟุ้งซ่าน ไม่ชอบ รู้ว่าไม่ชอบ ความเป็นกลางสำคัญมาก ถ้าเป็นกลางเมื่อไร จิตจะหยุดการดิ้นรน ถ้าไม่เป็นกลาง ยังยินดียินร้ายอยู่ จิตจะดิ้นรน เราจะภาวนาเรื่อยๆ จนจิตหมดความดิ้นรน รู้สภาวะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ตรงนั้นเป็นประตูของการบรรลุมรรคผล -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 12 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620512B ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620512B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

หน้าที่ต่อทุกข์ ไม่ใช่การละ แต่คือการรู้ พอรู้ทุกข์อย่างที่มันเป็น เห็นความจริงอย่างถ่องแท้ ร่างกายนี้คือตัวทุกข์ จิตใจนี้คือตัวทุกข์ เมื่อไรเห็นทุกข์แจ่มแจ้ง จิตมันจะคลายความยึดถือ เห็นทุกข์ เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงแล้ว พระพุทธเจ้าบอกว่า เพราะเห็นตามความเป็นจริง เห็นกาย เห็นใจ เห็นรูปนามตามความเป็นจริง จึงเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่าย จึงคลายความยึดถือ เพราะคลายความยึดถือ จึงหลุดพ้น เพราะหลุดพ้น ก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ชาติ คือการที่จิตไปหยิบฉวยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจขึ้นมา ชาติก็สิ้นแล้ว พรหมจรรย์ คือการประพฤติ ปฏิบัติธรรม ทำเสร็จแล้ว กิจที่ต้องทำเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น ไม่มีอีกแล้ว -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 12 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620512A ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620512A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เราจะเป็นชาวพุทธที่ดี คือผู้เห็นภัยในวัฏฏะ พวกเรามีความแก่ รออยู่ข้างหน้า มีความเจ็บไข้ รออยู่ข้างหน้า มีความตาย รออยู่ข้างหน้า มีความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก จากคนที่รัก รออยู่ มีความต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รัก กับคนที่เราไม่ชอบ สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในชีวิตเรา มีความอยากทีไร ก็มีความทุกข์ทุกที ความทุกข์รออยู่ทุกที ฉะนั้น เราเห็นภัยว่าเรามีความทุกข์รออยู่ข้างหน้า เราจะประมาทไม่ได้ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 11 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620511B ซีดีแผ่นที่ 81

Direct download: 620511B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ตราบใดที่ยังไม่พ้นความปรุงแต่ง ยังไม่พ้นจากทุกข์หรอก ทางรอดที่เป็นทางสายกลาง คือไม่หลงไปปรุงแต่ง จิตไม่หลงไปปรุงแต่งจิต แล้วก็ไม่หลงให้จิตมันปรุงแต่งไปเอง ตัวสำคัญอยู่ที่รู้ รู้เท่าทันความปรุงแต่งให้มากๆ ถึงจุดหนึ่งจิตจะพ้นจากความปรุงแต่ง -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 11 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620511A ซีดีแผ่นที่ 81

Direct download: 620511A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ธรรมะอยู่ที่ไหน ธรรมะอยู่ที่จิต แต่ว่าเราทิ้งธรรมะ เราทิ้งจิตใจตัวเอง ออกไปดูรูป ไปฟังเสียง ไปให้ความสำคัญกับรูป มากกว่าจิตตัวเอง ไปให้ความสำคัญกับเสียง มากกว่าจิตตนเอง ไปให้ความสำคัญกับกลิ่น กับรส กับสัมผัสทางกาย มากกว่าจิตตนเอง ไปให้ความสำคัญกับเรื่องราวที่คิด มากกว่าจิตตนเอง หลวงปู่ดุลย์ถึงบอกหลวงพ่อว่า การปฏิบัติไม่ยาก มันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ผู้ไม่ปฏิบัติ ก็คือผู้ที่ไม่ยอมย้อนกลับมาดูจิตใจตัวเอง มัวแต่หลงไปในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ละเลยจิตใจตนเอง เราเลยไม่ได้ธรรมะสักที -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620505 ซีดีแผ่นที่ 81

Direct download: 620505.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว มีอะไรเกิดขึ้นในร่างกาย มีสติรู้ มีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจ มีสติรู้ รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่น รู้ด้วยจิตที่เป็นกลาง แล้วปัญญา คือการเห็นไตรลักษณ์จะเกิดขึ้น ถ้าจิตไม่ตั้งมั่น ไม่เป็นกลาง จะไม่เห็นไตรลักษณ์ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 4 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620504B ซีดีแผ่นที่ 81

Direct download: 620504B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

คนจะข้ามวัฏฏะได้จริงๆ ต้องใจแข็งมากๆ สู้ด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยความอดทนอดกลั้น ถ้าอยากพ้นทุกข์จริงๆ บารมี 10 ข้อ ละเลยไม่ได้สักข้อเดียว -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 4 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620504A ซีดีแผ่นที่ 81

Direct download: 620504A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ธรรมะมีหลายแบบ ธรรมะที่เป็นกุศล ก็เกิดที่จิต ธรรมะที่เป็นอกุศล ก็เกิดที่จิต โลกุตรธรรม หรือมรรคผล ก็เกิดที่จิต ฉะนั้น ธรรมะอยู่ที่ตัวเราเอง ไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นเลย ให้เรียนรู้อยู่ที่จิต ที่ใจตัวเอง วันใดที่เราเข้าใจจิตตัวเอง เราจะเข้าถึงธรรมะ พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28 เมษายน 2562 ไฟล์ 620428 ซีดีแผ่นที่ 81

Direct download: 620428.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next » 42