"เวลาเราทำสมถะ มีลีลาอยู่ ๔ กระบวนท่า คือ ข่มมัน ในเวลาที่ควรข่ม ประคองมันในเวลาที่ควรประคอง เชียร์มัน เร้าใจมัน ในเวลาที่ควรเร้า และทำให้เป็นอุเบกขา ในเวลาที่ควรจะเป็นอุเบกขา ซู่ซ่ามากตลอดเวลาไม่ไหว บอกเชื่อง ๆ บ้าง รู้จักสงบบ้าง ค่อย ๆ ฝึกไป จนชำนิชำนาญ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611216B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611216B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ตรงที่เราเห็นผู้รู้กับผู้หลงสลับกันไปเรื่อย ๆ ตรงนี้เราเจริญปัญญาแล้ว เราจะเห็นว่า จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยง จิตผู้หลงก็ไม่เที่ยง จิตผู้รู้ก็รักษาไว้ไม่ได้ จิตผู้หลงก็ห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ได้ ตรงที่เห็นมันเกิดดับ ๆ อยู่ เรียกว่าเห็นมันไม่เที่ยง ตรงที่เห็นมันควบคุมบังคับไม่ได้ตามใจปรารถนา เรียกว่าอนัตตา ตรงที่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรียกว่า วิปัสสนากรรมฐาน" -- หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611216A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611216A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ศาสนาพุทธไม่ใช่พิธีกรรม ไม่ใช่กระทั่งการนั่งสมาธิและการเดินจงกรม สิ่งที่เป็นจุดสำคัญของศาสนาพุทธ คือตัวปัญญา ตัวความรู้ถูก ความเข้าใจถูก หรือตัวสัมมาทิฐินั่นเอง ถ้ามีใครเขาถามเราว่า อะไรคือศาสนาพุทธ เราก็ตอบไปเลยเสียงดัง ๆ ว่า สัมมาทิฐิ คือตัวศาสนาที่แท้จริง สมาธิ สติ เป็นตัวประกอบ เพื่อให้เราเกิดปัญญา เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเท่านั้นเอง" -- หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611215B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611215B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"นักปฏิบัติมีตาก็ดู มีหูก็ฟัง มีใจก็คิด ไม่ได้มีอะไรที่ผิดจากคนธรรมดา สิ่งที่เกินคนธรรมดามา คือมีสติรู้กาย รู้ใจตัวเอง" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611215A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611215A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"งานพัฒนาใจตัวเองเป็นงานต่อสู้กับกิเลส สิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีปัญหา มีความทุกข์ ก็คือกิเลส เราฝึกปฏิบัติไป ค่อย ๆ ลดละกิเลสเป็นลำดับ ๆ ไป วันใดใจเราไม่มีกิเลส มันมีแต่ความสงบสุข" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611209 ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611209.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องพระเวสสันดร มีเยอะแยะเลย ตั้งแต่ขั้นต้น รักษาพวกที่อินทรีย์อ่อนไว้ให้อยู่ในพระพุทธศาสนา ฝึกให้รู้จักเสียสละทรัพย์สิน รู้จักเสียสละร่างกาย ทำสิ่งที่ทำลำบาก เหนื่อย ต่อไปก็จะค่อย ๆ เข้มแข็งขึ้น ผ่านงานพระเวสสันดรได้ ใจเราจะแข็งแรงขึ้น ทำสิ่งที่ลำบากเพื่อความดีได้แล้ว ต่อไปการที่จะนั่งภาวนาเป็นชั่วโมง ๆ ไม่ใช่เรื่องยาก มันเคยทำอะไรที่ทำยากมาแล้ว ฟังเทศน์มหาชาติได้ในวันเดียว" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611223A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611223A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"การที่เราจะมาฟังเรื่องพระเวสสันดร ฟังให้ได้แก่นสาร อย่าฟังตื้น ๆ แค่ว่าท่านให้ทานโน่นให้ทานนี่ จริง ๆ แล้วมันคือการฝึกฝนตัวเอง คือการขัดเกลาตัวเอง ที่จะลดละความยึดถือในรูปนามกายใจนี้ สุดท้ายก็คือ การละ ละทรัพย์สมบัติ ละชีวิตร่างกายอวัยวะ อันนี้ของตัวเอง ละสิ่งที่รักที่สุดเลย รักลูกรักเมีย ละได้ เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณ จิตที่ห้าวหาญอย่างนี้ ถึงสมควรแก่การเป็นพระพุทธเจ้า หรือสมควรแก่การเป็นพระอรหันต์ ถ้าใจยังอ่อนแอ รักตัวเองมากกว่าธรรมะ ยังอีกนาน ต้องรอพระศรีอาริย์นั่นแหละ พอเจอพระศรีอาริย์ท่านก็คงส่ายพระเศียร รอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเถอะ เพราะว่าขาดปัญญา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611221 ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611221.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เรียนรู้ลงไป ความทุกข์เหมือนสิ่งเลวร้าย แต่ที่จริงแล้ว ความทุกข์เป็นครูที่ดีที่สุด เพราะมันทำให้ใจเราหยุดได้ แต่เราจะหยุดได้ต่อเมื่อ เราเคยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า คนในโลกนี้ ประสบความทุกข์ก็ไม่หยุด จะดิ้นไม่เลิก ดิ้นจนดิ้นไม่ไหว แล้วก็โทษคนอื่นโทษ สิ่งอื่น โทษดินฟ้าอากาศ โทษเทวดา โทษพรหมลิขิต โทษผี ของเราหยุดดิ้นเพราะปัญญา ไม่เหมือนกัน เราไม่ได้เห็นโลกในแง่น่าท้อแท้หดหู่ แต่เราเห็นโลกตามที่โลกมันเป็น ในโลกนี้ หาสาระแก่นสารไม่ได้ นี่คือความจริง ไม่ใช่มองโลกในแง่ร้าย มองโลกอย่างหดหู่ เรามองโลกตามความเป็นจริง โลกเป็นอย่างนี้ ไม่น่าชื่นใจ ใจมันจะหลุด ในที่สุดมันก็เข้าสู่โลกุตระ เหนือโลก" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611208B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611208B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ช่วงชีวิตเด็ก ๆ สดชื่น ยังหนุ่มยังสาว กระตือรือร้น เรียนรู้โลกข้างนอก ช่วงต่อมา ช่วงทำมาหากิน แล้วถัดจากนั้น มันเริ่มเสื่อม ช่วงเสื่อม เอามาภาวนาลำบาก ทีนี้ช่วงที่ดีที่สุดนี่เอาไปสนุกสนาน เอาไปทำมาหากินหมดแล้ว เหลือช่วงเสื่อม ๆ จะเอาไว้ภาวนา เริ่มต้นลำบาก ยากนะ แล้วทำยังไงดี เรารวมการปฏิบัติ เข้ามากับการใช้ชีวิตของเราในทุกช่วงวัย" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611208A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611208A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราใช้ชีวิตธรรมดานี่เอง แต่คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อย ๆ ฝึกไปเรื่อย ๆ ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปี น่าจะได้อะไรดีๆบ้าง ไม่ควรจะว่างเปล่า ไม่ได้อะไรเลย ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเรา เป็นธรรมะที่พอดี ๆ ที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้ ไม่ใช่ต้องเป็นซุปเปอร์แมนถึงจะทำได้ คนธรรมดานี่แหละทำได้ แต่ต้องเป็นคนธรรมดาที่มีความรักดี คนธรรมดาชั่ว ๆ ไม่มีทางเข้าถึงธรรมะ กลับบ้านไป ตามองเห็นรู้ทันจิต หูได้ยินเสียงรู้ทันจิต อย่าไปเฝ้าอยู่ที่จิตนะ ให้ความรู้สึกเกิด แล้วค่อยรู้เอา ฝึกทุกวัน ๆ ดูไปเรื่อย ๆ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611202B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611202B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"หลวงพ่อสรุปการดูจิตจากประสบการณ์ มาเล่าให้พวกเราฟัง เพราะคนจีนกำลังจะกลับบ้านแล้ว เรียนมาหลายวัน เดี๋ยวจับหลักไม่ถูก แล้วงง ถ้ายังจับหลักไม่ได้ ไม่ได้หลักวิชาการ แต่ฟังว่าหลวงพ่อทำอย่างนี้ แล้วมาเดินตามไป ใช้ได้นะ เพราะสิ่งที่หลวงพ่อเดิน อยู่ในหลักเป๊ะ ๆ เลย ถึงได้เอาหลักมาเล่าให้ฟังได้" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611202A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611202A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"การภาวนาไม่ใช่เรื่องลึกลับ ไม่ใช่เรื่องลำบาก มันแค่รู้สึกตัวขึ้นมา ตื่นขึ้นมา ให้ใจตื่นขึ้นมา รู้ตัวขึ้นมา หลุดออกจากโลกของความคิดความเห็น แล้วก็ดูความรู้สึกจริง ๆ ที่เกิดขึ้น รู้ไปเรื่อย ๆ สบาย ๆ อย่าให้ใจหมกมุ่น" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611201B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611201B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"การทำกรรมฐานนะ ที่ยากที่สุด คือการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญา ต้องฝึกจิตก่อนที่จะก้าวไปสู่การเจริญปัญญา จิตที่จะไปเดินปัญญาได้ เป็นจิตที่เป็นมหากุศลจิต ประกอบด้วยปัญญา มีความพร้อมที่จะเดินปัญญา เกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ ฉะนั้น ไม่ใช่จิตที่เราจะทำขึ้นมาได้ตามใจชอบ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611201A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611201A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราต้องสะสมเชิงปริมาณ เราสะสมศีล สมาธิ ปัญญา สะสมไปเรื่อย ๆ ถึงจุดหนึ่ง จิตเราปฏิวัติตัวเอง เปลี่ยนคุณภาพทางจิตใจในฉับพลัน ชั่วขณะจิต ชั่วแว้บเดียวเอง ช่วงเวลาสะสมยาวนาน ช่วงเปลี่ยนผ่านนิดเดียวเอง เวลาอริยมรรคเกิด ชั่วขณะเดียว แว้บเดียว จิตเราเปลี่ยนไปหมดแล้ว ไม่กลับมาเป็นอย่างเก่าแล้ว เพราะอย่างนั้น ตอนนี้เราจะสะสมให้มาก สะสมศีล สมาธิ ปัญญา ให้มาก" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611127B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611127B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"มนุษย์นั้นสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ งานที่จะทำเพื่อความพ้นทุกข์มี ๒ งาน งานหนึ่งเรียกว่า สมถกรรมฐาน อีกงานหนึ่งคือ วิปัสสนากรรมฐาน ตรงที่เราจะพ้นทุกข์ได้ เราต้องทำวิปัสสนา พอเราเห็นความจริงของกายของใจแล้ว เราจะไม่ทุกข์อีก แต่อยู่ ๆ เราทำวิปัสสนาโดยเราไม่มีสมาธิหนุนหลังเลย จิตใจมันทำไม่ได้จริง มันทำวิปัสสนาไม่ได้จริง จะฟุ้งซ่าน เพราะอย่างนั้นเราก็ต้องฝึกสมาธิ ให้ใจสงบ ตั้งมั่น อยู่กับเนื้อกับตัว" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611127A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611127A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"จิตใจเราเหมือนเมล็ดผลไม้ เหมือนเมล็ดมะม่วง เมล็ดทุเรียน ในนั้นมีต้นอ่อน ต้นอ่อนของเชื้อเกิดในใจเรา ต้นอ่อน คือตัวอวิชชา วันใดที่อวิชชาถูกทำลาย เกิดวิชชาขึ้นมา รู้อริยสัจ อวิชชาก็จะตายไป เชื้อเกิดในจิตเราก็ไม่มี เราจะพ้นจากทุกข์กันตรงนั้น ไม่ต้องรอให้แก่แล้วภาวนานะ รีบภาวนาต้ังแต่วันนี้เลย" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611125B ซีดีแผ่นที่ ๗๙ 

Direct download: 611125B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เรื่องจิตตสิกขา สำคัญมาก ตอนที่หลวงพ่อภาวนา เรียนกับหลวงปู่ดูลย์ พอเข้าใจการปฏิบัติแล้ว หลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักต่าง ๆ สำนักที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ไปมาเกือบหมดแล้ว พบปัญหาของผู้ปฏิบัติ คือขาดความรู้เรื่องของจิตตสิกขา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611125A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611125A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เวลาชีวิตมีปัญหา ใจเราไม่ชอบ รู้ว่าไม่ชอบ ใจเราจะเป็นกลาง มันจะเป็นกลางเอง พอใจเราเป็นกลาง เราก็ใช้สติ ใช้ปัญญา ไปแก้ปัญหาชีวิตของเรา จะทำให้การแก้ปัญหาชีวิตทำได้ดีขึ้น เราอย่าคาดหวัง ว่าชีวิตเราจะต้องไม่มีปัญหา ชีวิตของทุกคนมีปัญหา ขนาดพระพุทธเจ้า บางช่วงก็ชีวิตมีปัญหา เช่น พระทะเลาะกัน พระพุทธเจ้าห้าม ยังไม่ฟังเลย พระพุทธเจ้าต้องออกจากวัด ไปอยู่ในป่า ไปอยู่กับช้าง ไปอยู่กับลิง ดีกว่าอยู่กับพระเหลวไหล เห็นไหม บางทีชีวิตท่านยังมีปัญหาเลย แต่ท่านไม่เดือดร้อนด้วย" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611124B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611124B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ธรรมะทั้งหมดของพระพุทธเจ้า อยู่ในเรื่องของทุกข์ เหตุของความทุกข์ เรื่องของความดับสนิทแห่งทุกข์ เรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ มีอยู่เท่านี้เอง เกินจากนี้ ไม่ใช่คำสอนที่สำคัญแล้ว เป็นคำสอนที่ผสมผสาน ยอมให้อย่างอื่นเข้ามาปน ๆ เพราะคำสอนแท้ ๆ มีเท่านี้เอง เรียกว่าใบไม้หนึ่งกำมือ ใบไม้กำมือเดียว ฉะนั้น ถ้าใครเขาถามเรา ใบไม้หนึ่งกำมือที่พระพุทธเจ้าพูดถึง มีกี่ใบ ตอบให้เสียงดัง ๆ ว่ามี ๔ ใบ หนึ่งกำมือนี้ คืออริยสัจ ๔" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611124A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611124A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"หลักการมีง่าย ๆ นิดเดียว คือเรียนรู้ตัวเอง รู้กายอย่างที่กายเป็น รู้ใจอย่างที่ใจเป็น พอเราเรียนรู้ตัวเองได้แล้ว เรียกว่า เราเห็นความจริงของกาย เห็นความจริงของจิตใจแล้ว มันจะเบื่อ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า เพราะเห็นตามความเป็นจริง จึงเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่าย จึงคลายความยึดถือ เพราะคลายความยึดถือ จึงหลุดพ้น เพราะหลุดพ้น จึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611118B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611118B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราทำอะไร มีสติ ปัญญากำกับใจของเราไว้ให้ดีเลย อย่างที่เราจะทำทาน ทำเพื่อสนองกิเลส หรือเพื่อลดละกิเลส เช่น ลดความตระหนี่ของเรา ไม่ใช่ทำทานเป็นเงินมากๆ เเล้วจะได้บุญมาก อาจจะได้บุญนิดเดียว เพราะว่าไม่ประกอบด้วยปัญญา รักษาศีลก็เหมือนกัน ประกอบด้วยสติปัญญา ทำไปเพื่อให้อกุศลลดลง เพื่อให้กุศลเจริญขึ้น ทำสมาธิก็เพื่อให้กุศลเจริญขึ้น ให้อกุศลลดลง ค่อยๆ ฝึก รู้เท่าทันตัวเองไปเรื่อยๆ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611118A ซีดีแผ่นที่ ๗๙ 

Direct download: 611118A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"นักปฏิบัติที่เก่งๆ ต้องปฏิบัติโดยไม่มีใครรู้ว่าปฏิบัติ ใครมันจะมาดูออก กรรมฐานเป็นงานของใจ อยู่ที่ใจเรา เรียนรู้ใจของตัวเองไป" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611117B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611117B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"อยากมีปัญญา ก็ต้องภาวนา อยากมีปัญญา ไม่ใช่ใส่บาตร คนละเรื่องกัน อยากรวย ก็ทำทาน อยากสวยงาม มีศีล อยากรู้เหตุรู้ผล เจริญปัญญา เจริญวิปัสสนา เหตุกับผลต้องตรงกัน" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611117A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611117A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พวกนักเผยแพร่ ต้องมีจรรยาบรรณนิดหนึ่ง เอาของลูกศิษย์ไปเป็นของอาจารย์ไม่ได้ ต้องเคารพครูบาอาจารย์ สิ่งที่ลูกศิษย์เขียน ไม่สมบูรณ์เท่าที่ครูบาอาจารย์สอน อย่างไปบอกว่าที่ลูกศิษย์แต่ง คือที่ครูบาอาจารย์สอนมาทั้งหมด พูดไม่ได้ ลูกศิษย์รู้ธรรมะตามชั้นตามภูมิ ไม่ได้ว่ารู้เท่าอาจารย์ หนังสือธรรมะที่บอกว่าของหลวงปู่ดูลย์ ๆ เฉพาะที่เป็นของหลวงปู่ดูลย์จริง ๆ มีนิดเดียว คือที่มีการอัดเทปเอาไว้ ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องจิตคือพุทธะ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611111B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611111B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"การดูของจริง ในกายในใจนี้ เป็นภาพ เป็นกรอบกว้างๆ ของการปฏิบัติ เราจะมาดูกาย ดูใจตามความเป็นจริงได้ เราต้องฝึก อันหนึ่ง ฝึกให้มีสติ อันหนึ่ง ฝึกสมาธิที่ถูกต้อง สัมมาสติ กับสัมมาสมาธิ ทำให้บ่อย เป็นสัมมาวายามะ องค์ธรรม ๓ ประการนี้ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิตัวแท้ คือโลกกุตตรปัญญา ปัญญาที่เป็นโลกุตตระจริงๆ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611111A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611111A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 3 4 5 6 7 8 9 Next » 41