การปฏิบัติไม่ยาก การเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเอง ไม่ใช่เรื่องยาก มันยากเฉพาะคนไม่ปฏิบัติ มีกายก็ไม่รู้กาย มีใจก็ไม่รู้ใจ แค่นั้นเอง สำหรับหลวงพ่อ หลวงปู่บอกให้ดูจิต บางคน หลวงปู่ก็ให้ดูกาย ดูกายก็ใช้ได้ ดูจิตก็ใช้ได้ เหมือนกัน ดูความรู้สึกก็ใช้ได้ ถ้าดูจิต จะรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิต กับรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิต ที่วิ่งไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดูไปเรื่อย ๆ ถึงวันหนึ่ง ก็รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 19 มกราคม 2562 ไฟล์ 620119A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620119A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ชาวพุทธเรา เราจะไม่ได้ฝึกสมถกรรมฐาน แค่ให้จิตสงบ การฝึกกรรมฐานนั้น ฝึกไปเพื่อเตรียมความพร้อมให้จิต เพื่อจะเจริญปัญญา งานหลักของเรา คือการเจริญปัญญา งานหลักของเรา ไม่ใช่การทำความสงบ ต้องแยกให้ออก งานหลักจริง ๆ คือการเจริญปัญญา หรือการทำวิปัสสนากรรมฐาน อันนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะของพระพุทธศาสนา ไม่มีในคำสอนที่อื่น -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 13 มกราคม 2562 ไฟล์ 620113 ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620113.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

พวกเราบางคน ชอบเอาเรื่องที่นี่มาเล่าที่โน่น เอาเรื่องที่โน่นมาเล่าที่นี่ พวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็น ไอ้นี่ไม่ถูก ไอ้นั่นไม่ดี กูดีอยู่คนเดียว จนสุดท้ายไม่มีใครคบ จำไว้ อย่าไปยุ่งกับคนอื่น ดูของเราไว้ เรายังมีกิเลส เราไม่ใช่คนดี ต้องดูอย่างนี้ ไม่งั้นเราจะดีกว่าเขา เราเด่นกว่าเขา ไม่ดี มันจะทำให้เราตกต่ำไป ต้องสู้ แล้วต่อไปคนจะรักเราเยอะกว่านี้ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 12 มกราคม 2562 ไฟล์ 620112B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620112B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

จุดสำคัญก็คือ พวกเราเรียนรู้ทาง ไม่ใช่เรียนรู้ปลายทาง ปลายทาง เรารู้แค่ว่า เราจะมุ่งไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์ เราจะต้องพ้นจากทุกข์สิ้นเชิง นี่คือปลายทาง วิธีการปฏิบัติ อันนี้พระพุทธเจ้าสอนเรา ก็คือ การพัฒนาจิตเรื่อย ๆ ไปจนกระทั่งถึงจุดที่สิ้นตัณหา ถ้าตราบใดที่ใจยังมีตัณหา ยังมีความอยาก ใจจะมีความดิ้นรน ปรุงแต่ง ใจยังมีความทุกข์อยู่ บางทีท่านพูดถึงนิพพานว่า เป็นสภาวะที่สิ้นตัณหา -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 12 มกราคม 2562 ไฟล์ 620112A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620112A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เส้นทางที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้น เริ่มมาจาก การเห็นรูปนามตามความเป็นจริง เห็นกายอย่างที่กายเป็น เห็นใจอย่างที่ใจเป็น มันเป็นยังไง มันเป็นไตรลักษณ์ ... เพราะเห็นตามความเป็นจริง จึงเบื่อหน่าย ความจริงคือไตรลักษณ์ และไตรลักษณ์แสดงอยู่ที่รูป ที่นามเท่านั้น ไม่แสดงอยู่ที่อื่น -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 6 มกราคม 2562 ไฟล์ 620106B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620106B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ความยากที่สุดของการปฏิบัติ อยู่ตรงที่การฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญา จิตที่ไม่มีคุณภาพ ทู่ซี้ไปเดินปัญญา ไม่ได้ผลหรอก เหนื่อยเปล่า ๆ เพราะอย่างนั้น เราฝึกให้มีระเบียบแบบแผน ถ้าเราเป็นฆราวาส ก็รักษาศีล ๕ เอาไว้ให้ดี แล้วก็ฝึกจิตของเราให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว โดยไม่เจตนา ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ร่อนเร่ไป -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟล์ 630106A ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 620106A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เรียนให้ได้จิตของเราก่อน เพราะจิตนั้นเป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติ จิตจะชั่วหรือจะดี เราจะชั่วหรือเราจะดี อยู่ที่จิต จะสุขจะทุกข์ ก็อยู่ที่จิต จะบรรลุมรรคผล หรือจะไปลงนรก ก็เพราะจิต จิตเป็นตัวจำแนกเราด้วยกรรม จิตทำกรรมแบบไหน ก็พาเราไปทางนั้น หลวงปู่มั่นสอนว่าได้จิตคือได้ธรรมะ เสียจิตไปก็เสียธรรมะไป เพราะอย่างนั้น ฝึกให้ได้จิตมา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟล์ 620105B ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 620105B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ถ้าอยากพ้นทุกข์ในศาสนานี้ หรือในชีวิตนี้ ทำกรรมฐานไว้อย่างหนึ่ง ไม่ใช่ทำเพื่อบังคับจิตให้นิ่ง แต่ทำเพื่อรู้ทันจิต พอรู้บ่อย ๆ มันเคลื่อนปุ๊บ สติจะรู้เอง พอมันเคลื่อนปุ๊บไป มันคือจิตมันฟุ้งซ่าน พอเรามีสติรู้ปุ๊บ มันจะตั้งมั่นขึ้นมาเอง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟล์ 620105A ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 620105A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ถ้าเรามีสติว่องไว จิตเคลื่อนแล้วรู้ อันนี้ไวที่สุด เคลื่อนไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รู้ทันปุ๊บ การปฏิบัติเสร็จแล้ว จะเห็นเลย จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยง จิตที่เคลื่อนก็ไม่เที่ยง จิตผู้รู้ก็รักษาไม่ได้ จิตที่เคลื่อนก็ห้ามไม่ได้ เดินปัญญาแล้ว หรือเคลื่อนแล้วรู้ ๆ จิตก็หยุดการเคลื่อน ได้สมาธิ ได้ปัญญา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟล์ 620101B ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 620101B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

การปฏิบัติไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติทำอะไรบ้าง ทำสมถะกับวิปัสสนา ทำวิปัสสนาอย่างเดียวได้ไหม - ได้ แต่แห้งแล้ง ปฏิบัติไปแบบแห้งแล้ง ล้มลุกคลุกคลาน ทำสมถะอย่างเดียวได้ไหม - ไม่ได้ ทำวิปัสสนาอย่างเดียว ยังได้ แต่ได้อย่างลำบาก ได้มรรคได้ผลอย่างลำบาก ถ้าทำสมถะอย่างเดียว ไม่ได้มรรคได้ผล คนละเรื่องกันเลย ทำสมาธิ จิตสงบสบาย จะไปได้มรรคผลได้ยังไง ไม่มีปัญญา แต่ตอนที่เราเจริญปัญญาไป จิตมันจะทำสมถะเอง สมมุติเราทำสมาธิไม่เป็นเลย เราดูจิตเกิดดับ ๆ ไปเรื่อย ๆ ถึงจุดหนึ่งที่จิตมันเหนื่อย จิตมันจะพลิกตัวเองเข้าหาสมาธิเอง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟล์ 620101A ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 620101A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

การให้พรตามวาระปีใหม่ เป็นการให้กำลังใจเท่านั้นเอง คนในโลกไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่รู้ทางออกจากทุกข์ ขาดกำลังใจ ถ้าเรารู้ว่า เราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ เราเป็นลูกพระพุทธเจ้า ธรรมะที่ท่านสอนไว้ ทิ้งเป็นมรดกให้พวกเราไว้ สามารถพาเราเดินทางตามท่านไปได้ ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ เพราะอย่างนั้น ไม่ต้องรอรับพรใครทั้งสิ้น สร้างพรให้ตัวเอง -- หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611231B ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 611231B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ชีวิตนี้เป็นของที่เราไม่รู้จัก เรารู้ไหม วันนี้เราจะเจอกับอะไร แค่นี้เราก็ไม่รู้แล้ว ไม่ต้องชาติหน้าจะไปเป็นยังไงหรอก กินข้าวตอนสายนี้ อาจจะมีคนสำลักข้าวตายก็ได้ หลวงพ่อเคยเจอ คนแข็งแรง สําลักอาหารเข้าไป อุดหลอดลม ๕ นาทีก็ตายแล้ว เราไม่รู้เลย ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรา คือความน่ากลัวของสังสารวัฏ แต่เรากลับรู้สึกว่า เรามั่นคง ถาวร รู้สึกไหม เรายังไม่คิดว่าเราจะตายวันนี้ ไม่มีใครคิด ทั้ง ๆ ที่มันอาจจะเป็นอย่างนั้น เราไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตของเราเลย จนกว่าเราจะได้ลงมือปฏิบัติธรรม ให้สมควรแก่ธรรม -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611231A ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 611231A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

หลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดุลย์ครั้งแรก ๖ กุมภาพันธ์ปี ๒๕๒๕ - ๓๐ ปีพอดี นึกถึงหลวงปู่ แล้วเหมือนหลวงปู่มาอยู่ด้วย วันนี้จะเทศน์ธรรมะของหลวงปู่ให้ฟัง ... ถ้าจะไปถามว่า หลวงปู่ดูลย์สอนอะไร ไปถามลูกศิษย์ทีละคน ตอบไม่เหมือนกัน ตรงที่ท่านสอนมาไม่เหมือนกัน ไม่มีใครรวบรวมเอาไว้ได้หมดด้วย ว่าท่านสอนใครยังไงบ้าง ที่ไปรวมเป็นหนังสือขึ้นมา ในประวัติท่านอะไรต่ออะไรนั้น ก็ไปให้ลูกศิษย์คนหนึ่ง สองคนเขียนเท่านั้นเอง หลวงพ่อไปดู ๆ ก็ไม่ใช่อย่างที่ท่านสอนเรา หลวงพ่อคลุกคลีอยู่กับลูกศิษย์ท่านเยอะ รู้จักครูบาอาจารย์รุ่นรอง ๆ จากท่าน ที่เป็นลูกศิษย์ท่านหลายองค์ รวมทั้งพระหนุ่ม เณรน้อยที่อยู่กับท่าน เวลาไปก็ไปคุยกัน ว่าหลวงปู่สอนอะไร ๆ สุดท้ายแล้ว พบอย่างหนึ่งว่า หลวงปู่สอนธรรมะครอบคลุมทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ท่านสอนแต่ละคนนั้น เท่าที่จะทำได้ ไม่เหมือนกันหรอก -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เทศน์ที่ศาลาลุงชิน วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ไฟล์ 550219_ ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 550219_.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เรียนมาลงมาที่จิตนี่เอง ก็จะเข้าใจธรรมะทั้งหมด เมื่อไรรู้ความจริง หยาบหน่อย ก็มีกาย มีขันธ์ ๕ ถ้าถึงขั้นละเอียดสุดท้ายเลย ก็คืออยู่ที่จิตดวงเดียว เห็นขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา ก็เป็นพระโสดาบัน เห็นจิตไม่ใช่เรา ขันธ์ ๕ ก็ไม่เป็นเรา ก็เป็นพระโสดาบัน ปล่อยวางจิตได้ดวงเดียว ก็คือปล่อยวางขันธ์ ๕ ทั้งหมด ปล่อยวางโลกทั้งโลกทั้งหมด เป็นพระอรหันต์ กุญแจของการปฏิบัติ อยู่ที่จิตนี่เอง หลวงปู่มั่นถึงบอก “ได้จิต ก็ได้ธรรม เสียจิตไป ก็เสียธรรมะไป” ถ้าตีเคล็ดลับของคัมภีร์อันนี้ไม่แตก ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นี่คือตัวกุญแจที่จะไขเปิดพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกไม่ได้อยู่ในตู้ พระไตรปิฎกอยู่ในจิตเรานี่เอง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611230B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611230B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

มิจฉาสมาธิ ทำให้ตายไปก็ไม่เกิดปัญญา มีแต่ขวางการเจริญปัญญา ต้องรู้จัก ว่าสมาธิชนิดไหนเป็นสัมมาสมาธิ สมาธิชนิดไหนเป็นมิจฉาสมาธิ ที่หลวงพ่อสำรวจมา เรื่องที่พลาดที่สุด คือเรื่องของสมาธินี่เอง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611230A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611230A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เพราะหลงเก่ง ถึงได้เป็นสัตว์เดรัจฉาน พยายามรู้สึกตัวเรื่อย ๆ จะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน มีสติคุ้มครองรักษาจิตไป ได้เป็นเทวดา ได้เป็นมนุษย์ มีอยู่ ๒ ภูมิ ที่พวกเราจะไปอยู่ได้ คือ เป็นเทวดากับมนุษย์ ถ้ามีฌาน ก็มีโอกาสได้ ๓ ภูมิ คือเทวดา พรหม แล้วก็มนุษย์ เป็นได้ ถ้ามีแต่กิเลสเยอะแยะ ตายไปด้วยอำนาจกิเลส ก็ไปอบาย" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611223B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611223B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เป็นคนดี ยังไม่พ้นจากความทุกข์ ศาสนาพุทธ ไม่ได้หยุดตัวเองอยู่แค่การปฏิบัติเพื่อให้มีความสุข เพื่อให้ใจสงบ เพื่อให้มีความดี มันตื้นเกินไป เราปฏิบัติธรรม เราต้องการสัจจะ ต้องการความจริง ต้องการเห็นความจริง ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่ความสุขเป็นของตาย อยู่ได้ไม่ตลอด ความสงบก็เป็นของที่ตาย เกิดได้ก็ฟุ้งซ่านได้อีก ความดีก็ยังเป็นของตายอยู่ แต่ความจริงนั้นไม่ตาย สิ่งที่เป็นความจริงก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ประกอบกันเป็นตัวเรา เป็นของไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราเอง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611218 ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611218.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เวลาเราทำสมถะ มีลีลาอยู่ ๔ กระบวนท่า คือ ข่มมัน ในเวลาที่ควรข่ม ประคองมันในเวลาที่ควรประคอง เชียร์มัน เร้าใจมัน ในเวลาที่ควรเร้า และทำให้เป็นอุเบกขา ในเวลาที่ควรจะเป็นอุเบกขา ซู่ซ่ามากตลอดเวลาไม่ไหว บอกเชื่อง ๆ บ้าง รู้จักสงบบ้าง ค่อย ๆ ฝึกไป จนชำนิชำนาญ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611216B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611216B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ตรงที่เราเห็นผู้รู้กับผู้หลงสลับกันไปเรื่อย ๆ ตรงนี้เราเจริญปัญญาแล้ว เราจะเห็นว่า จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยง จิตผู้หลงก็ไม่เที่ยง จิตผู้รู้ก็รักษาไว้ไม่ได้ จิตผู้หลงก็ห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ได้ ตรงที่เห็นมันเกิดดับ ๆ อยู่ เรียกว่าเห็นมันไม่เที่ยง ตรงที่เห็นมันควบคุมบังคับไม่ได้ตามใจปรารถนา เรียกว่าอนัตตา ตรงที่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรียกว่า วิปัสสนากรรมฐาน" -- หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611216A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611216A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ศาสนาพุทธไม่ใช่พิธีกรรม ไม่ใช่กระทั่งการนั่งสมาธิและการเดินจงกรม สิ่งที่เป็นจุดสำคัญของศาสนาพุทธ คือตัวปัญญา ตัวความรู้ถูก ความเข้าใจถูก หรือตัวสัมมาทิฐินั่นเอง ถ้ามีใครเขาถามเราว่า อะไรคือศาสนาพุทธ เราก็ตอบไปเลยเสียงดัง ๆ ว่า สัมมาทิฐิ คือตัวศาสนาที่แท้จริง สมาธิ สติ เป็นตัวประกอบ เพื่อให้เราเกิดปัญญา เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเท่านั้นเอง" -- หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611215B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611215B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"นักปฏิบัติมีตาก็ดู มีหูก็ฟัง มีใจก็คิด ไม่ได้มีอะไรที่ผิดจากคนธรรมดา สิ่งที่เกินคนธรรมดามา คือมีสติรู้กาย รู้ใจตัวเอง" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611215A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611215A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"งานพัฒนาใจตัวเองเป็นงานต่อสู้กับกิเลส สิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีปัญหา มีความทุกข์ ก็คือกิเลส เราฝึกปฏิบัติไป ค่อย ๆ ลดละกิเลสเป็นลำดับ ๆ ไป วันใดใจเราไม่มีกิเลส มันมีแต่ความสงบสุข" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611209 ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611209.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องพระเวสสันดร มีเยอะแยะเลย ตั้งแต่ขั้นต้น รักษาพวกที่อินทรีย์อ่อนไว้ให้อยู่ในพระพุทธศาสนา ฝึกให้รู้จักเสียสละทรัพย์สิน รู้จักเสียสละร่างกาย ทำสิ่งที่ทำลำบาก เหนื่อย ต่อไปก็จะค่อย ๆ เข้มแข็งขึ้น ผ่านงานพระเวสสันดรได้ ใจเราจะแข็งแรงขึ้น ทำสิ่งที่ลำบากเพื่อความดีได้แล้ว ต่อไปการที่จะนั่งภาวนาเป็นชั่วโมง ๆ ไม่ใช่เรื่องยาก มันเคยทำอะไรที่ทำยากมาแล้ว ฟังเทศน์มหาชาติได้ในวันเดียว" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611223A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611223A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"การที่เราจะมาฟังเรื่องพระเวสสันดร ฟังให้ได้แก่นสาร อย่าฟังตื้น ๆ แค่ว่าท่านให้ทานโน่นให้ทานนี่ จริง ๆ แล้วมันคือการฝึกฝนตัวเอง คือการขัดเกลาตัวเอง ที่จะลดละความยึดถือในรูปนามกายใจนี้ สุดท้ายก็คือ การละ ละทรัพย์สมบัติ ละชีวิตร่างกายอวัยวะ อันนี้ของตัวเอง ละสิ่งที่รักที่สุดเลย รักลูกรักเมีย ละได้ เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณ จิตที่ห้าวหาญอย่างนี้ ถึงสมควรแก่การเป็นพระพุทธเจ้า หรือสมควรแก่การเป็นพระอรหันต์ ถ้าใจยังอ่อนแอ รักตัวเองมากกว่าธรรมะ ยังอีกนาน ต้องรอพระศรีอาริย์นั่นแหละ พอเจอพระศรีอาริย์ท่านก็คงส่ายพระเศียร รอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเถอะ เพราะว่าขาดปัญญา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611221 ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611221.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เรียนรู้ลงไป ความทุกข์เหมือนสิ่งเลวร้าย แต่ที่จริงแล้ว ความทุกข์เป็นครูที่ดีที่สุด เพราะมันทำให้ใจเราหยุดได้ แต่เราจะหยุดได้ต่อเมื่อ เราเคยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า คนในโลกนี้ ประสบความทุกข์ก็ไม่หยุด จะดิ้นไม่เลิก ดิ้นจนดิ้นไม่ไหว แล้วก็โทษคนอื่นโทษ สิ่งอื่น โทษดินฟ้าอากาศ โทษเทวดา โทษพรหมลิขิต โทษผี ของเราหยุดดิ้นเพราะปัญญา ไม่เหมือนกัน เราไม่ได้เห็นโลกในแง่น่าท้อแท้หดหู่ แต่เราเห็นโลกตามที่โลกมันเป็น ในโลกนี้ หาสาระแก่นสารไม่ได้ นี่คือความจริง ไม่ใช่มองโลกในแง่ร้าย มองโลกอย่างหดหู่ เรามองโลกตามความเป็นจริง โลกเป็นอย่างนี้ ไม่น่าชื่นใจ ใจมันจะหลุด ในที่สุดมันก็เข้าสู่โลกุตระ เหนือโลก" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611208B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611208B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next » 39