ชาตินี้เจอพระพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งใจภาวนา อย่าเห็นแต่ความสนุกเพลิดเพลินไปวันหนึ่งๆ ชีวิตคนไม่ได้ยืนยาวเท่าไร สนุกสนานพักเดียวก็แก่แล้ว ถ้าเรารอแก่ๆ แล้วจะภาวนาๆ ยาก ทำตั้งแต่ยังเด็กๆ นี้ดี ส่วนใหญ่แต่ก่อนถ้าเข้าวัดก็แก่ๆ ทั้งนั้นถึงจะเข้า หลวงพ่อภาวนามาเรื่อยๆ เห็นพวกเราส่วนใหญ่เกิดหลังหลวงพ่อ อยากให้พวกเราภาวนาอย่างที่หลวงพ่อทำบ้าง ชีวิตมันมีความร่มเย็นเป็นสุขนะ มีความสุข มีความสบาย ร่างกายมันแก่ ใจก็ไม่ได้เดือดร้อน ร่างกายเจ็บไข้ ใจก็ไม่เดือดร้อน แล้วถ้าจะต้องตายก็ไม่เดือดร้อน เรารู้สึกเราใช้ชีวิตคุ้มค่าที่สุดแล้ว ได้รู้จักตัวเอง ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักตัวเอง หลงๆ ไป เรียนรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจ ถึงจะรู้จักตัวเอง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 7 ธันวาคม 2563 ไฟล์ 631207 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631207.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรา รู้มันเข้าไปตรงๆ ถ้ามีความอยากเกิดขึ้น ให้รู้ทันว่าอยาก แล้วใจจะไม่ดิ้นรน เมื่อสิ้นความอยาก เขาเรียกว่ามีวิราคะ เมื่อสิ้นความดิ้นรน เรียกว่าวิสังขาร จิตก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้น เรียกว่าวิมุตติ คำว่า “วิ” พวกนี้ พวกเดียวกัน ใช้แทนที่กันได้ เมื่อไรมีวิราคะ เมื่อนั้นก็ถึงพระนิพพาน เมื่อไรมีวิสังขาร ก็ถึงพระนิพพาน เมื่อไรมีวิมุตติ ก็ถึงพระนิพพาน ถึงอันเดียวกัน แต่ว่าแจกแจงรายละเอียดลงไปในแง่มุมที่ต่างๆ กันไป ถ้าถึงอันใดอันหนึ่งก็ถึงกันหมด เราจะไปสั่งจิตให้มีวิราคะ สั่งไม่ได้ วิราคะก็คือความสิ้นตัณหา แต่ตัณหาเกิดขึ้น อย่ายอมแพ้มัน อย่ายอมจำนนมัน รู้มันเข้าไปตรงๆ เลย ดูมันเข้าไปตรงๆ มันทนไม่ได้หรอก กิเลสเก่งแค่ไหน มันก็ทนสติปัญญาเราไม่ได้หรอก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 ธันวาคม 2563 ไฟล์ 631206 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631206.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เวลาเราจะภาวนาให้ได้มรรคผลนิพพาน ใจต้องเป็นอิสระ ใจไม่ติดอะไร ถ้ายังเสพแล้วก็ติดอยู่ มันยังไม่ได้มรรคผลง่ายหรอก ลำบาก อย่าประมาทการเสพอารมณ์เล็กๆ น้อยๆ ซึ่งดูแล้วไม่ได้ผิดศีล อย่างลมพัดเย็นๆ แล้วเราชอบผิดศีลไหม ไม่ผิดศีล ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน ไม่ได้ขโมยลมของใครมา ไม่ได้เป็นชู้กับลม เวลาตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจกระทบอารมณ์แล้ว ยินดีพอใจให้รู้ทัน ไม่ยินดี ไม่พอใจให้รู้ทัน ถ้ายินดีพอใจรู้ไม่ทัน เราจะมีราคะเพิ่มขึ้น ถ้าไม่ชอบ ไม่ยินดี ไม่พอใจเกิดขึ้นไม่รู้ทัน ก็สะสมโทสะขึ้น ต่อไปก็ไปสู้กับกิเลสเยอะแยะเลย กิเลสมันมีกำลัง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 ธันวาคม 2563 ไฟล์ 631205 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631205.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

การที่เราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี อยู่กับคนที่ไม่ดี อยู่กับสังคมที่วุ่นวาย ทำอย่างไรเราจะไม่บ้าไปเสียก่อน ทำอย่างไรจะไม่เป็นโรคซึมเศร้า สามารถมีสุขภาพจิตที่ดีท่ามกลางโลกที่เร่าร้อน ไม่มีอะไรตอบโจทย์ได้ดีเท่าธรรมะ ที่ว่าทำอย่างไรเราจะสามารถอยู่ท่ามกลางโลกที่เร่าร้อนได้ โดยไม่มีความทุกข์ ศาสนาพุทธตอบโจทย์เรื่องนี้ แล้วก็เป็นศาสตร์ มีเหตุ-มีผล สอนเราว่าถ้าเราทำเหตุอย่างนี้ เราก็จะมีผลอย่างนี้ ไม่มีเรื่องบังเอิญ ไม่มีเรื่องเทวดาเข้ามาช่วยเหลือ มาบงการ มาลิขิต ไม่มีทั้งสิ้น มีแต่เรื่องของการฝึกตัวเอง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 29 พฤศจิกายน 2563 ไฟล์ 631129 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631129.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เวลากิเลสเกิดแล้ว เราสนองมันเต็มเหนี่ยวแล้ว มันสะสมกิเลสชนิดนั้นให้รุนแรงยิ่งขึ้น มันไม่อยู่กับที่หรอก เวลากิเลสเกิดแล้วเราตอบสนอง กิเลสตัวนั้นจะมีกำลังมากขึ้นๆ คล้ายๆ ได้กินอาหาร เป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่ง เมื่อได้กินอาหาร แรงมันก็เยอะขึ้นๆ เวลากิเลสเกิดขึ้นที่ใจ ไม่ใช่ยอมจำนน ปล่อยให้มันครอบไปตลอดชาติ เกิดกิเลสขึ้นมามีสติรู้ทันลงไป ความมีสติคุ้มครองรักษาจิต กิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ มันจะค่อยๆ ถอยหนีไป บางคนทักกิเลส ทักทายกิเลสเลย คนที่ทักทายกิเลสคนแรก คือพระพุทธเจ้า ท่านอุทานทักตัณหา ตัณหามันก็กิเลส บอกเออตัณหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือน คือสร้างภพ สร้างชาติในใจท่าน เวลานี้เรารู้ทันแล้ว ต่อไปแกก็มาสร้างภพ สร้างชาติในใจเราไม่ได้อีกแล้ว กิเลสพอถูกรู้ทันจะถอยหนีไป -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 28 พฤศจิกายน 2563 ไฟล์ 631128 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631128.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 631126_T.mp3
Category:short clips -- posted at: 5:00pm +07

เวลาจะตาย ความเจ็บปวดมันจะรุนแรง มันรุนแรงถึงขนาดตายเลย เพราะอย่างนั้นมันจะรุนแรง ถ้าเราไม่เคยฝึก เวลาจะตายจะทุรนทุราย เวลาจิตทุรนทุราย ทุคติเป็นที่หวังได้ พระพุทธเจ้าใช้คำนี้ "เวลาจิตเราเศร้าหมอง ทุคติเป็นที่หวังได้" ก็จะไปเกิดเป็นเปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน สัตว์นรก มีสี่ที่ให้ไป แต่ถ้าจิตเราเป็นกุศลอยู่ สุคติก็เป็นที่ไป วันนี้สอนให้เตรียมไปสุคติ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 26 พฤศจิกายน 2563 ไฟล์ 631126 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631126.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 631122_T2.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 631122_T1.mp3
Category:short clips -- posted at: 5:00pm +07

เรามีสติรู้ร่างกายยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด ถ้ารู้เป็นก็จะเห็นร่างกายนี้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าเห็นใจมันคิด เราก็รู้ทันไป ใจมันคิดได้เอง ใจมันก็เป็นอนัตตา มันคิดได้เอง หรือเวลามันคิดแล้วมันจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ เราก็สั่งไม่ได้ ตรงที่เราสั่งไม่ได้ เราเลือกไม่ได้ นั่นก็คืออนัตตา ความสุขเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป ความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป อันนี้ก็คืออนิจจัง ไตรลักษณ์มันจะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลา เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไป หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 22 พฤศจิกายน 2563 ไฟล์ 631122 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631122.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 631121_T2.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 631121_T1.mp3
Category:short clips -- posted at: 5:00pm +07

ตัวรู้คือตัว subject - subject คู่กับ object ตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ ภาษาบาลีใช้คำว่าจิตกับอารมณ์ จิต คือตัวรู้อารมณ์ อารมณ์ คือตัวสิ่งที่จิตรู้ พอเรามีจิตที่เป็นคนรู้-คนดูแล้ว มันจะแยกจิตกับอารมณ์ออกจากกันได้ แล้วมันจะเริ่มเห็นความจริง อารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 21 พฤศจิกายน 2563 ไฟล์ 631121 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631121.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

มีตาก็ดู มีหูก็ฟัง มีจมูกก็ดมกลิ่น มีลิ้นก็รู้รส มีกายก็รู้สัมผัส มีใจก็คิดนึกไปตามธรรมชาติ ห้ามไม่ได้ พอกระทบอารมณ์แล้ว เกิดสุขให้รู้ทัน เกิดทุกข์ให้รู้ทัน ทีแรกก็รู้ตัวสภาวะก่อน มีความสุขเกิดขึ้น รู้ มีความทุกข์เกิดขึ้น รู้ พอรู้ไปนานๆ แล้วจะสังเกต ความสุขนั้นเราควบคุมไม่ได้ ความทุกข์เราก็ห้ามมันไม่ได้ ใจค่อยฉลาดขึ้นมา มีความสุขเกิดขึ้น ใจก็ไม่หลงยินดี รู้ว่าเดี๋ยวก็หาย มีความทุกข์เกิดขึ้น ใจก็ไม่เศร้าหมอง ไม่ยินร้าย รู้ว่าเดี๋ยวก็หายเหมือนกัน ฉะนั้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์เกิดขึ้น ใจยังเป็นกลางอยู่ อย่างนี้ดี ค่อยๆ ฝึกไป หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 15 พฤศจิกายน 2563 ไฟล์ 631115 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631115.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 631114_T2.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 631114_T1.mp3
Category:short clips -- posted at: 5:00pm +07

ทุกวันนี้ต้องเจริญเมตตาให้มาก ไม่อย่างนั้นเราอ่านข่าวขึ้นมา เราร้อน ทุกฝ่าย มีแต่เรื่องไม่ค่อยถูกใจ ฝ่ายที่เชียร์ฝั่งนี้อ่านข่าวฝั่งโน้นก็ไม่ถูกใจ พวกฝั่งโน้นมาอ่านข่าวฝั่งนี้ก็ไม่ถูกใจ มีแต่เรื่องร้อนๆ ทั้งนั้น เราไปห้ามความคิดคนอื่น ห้ามการกระทำคนอื่น มันทำไม่ได้ ห้ามคำพูดของคนอื่น ก็ห้ามไม่ได้ เรารักษาใจของเรา มองคนอื่น มองสัตว์อื่น มองฝ่ายตรงข้าม มองอย่างเพื่อนเรา แต่ละคนเขาก็มีความทุกข์ของเขา ทำไมเขาต้องออกมาดิ้นพล่านๆ เขามีทุกข์ เคยเห็นปลาถูกทุบหัวไหม ปลาช่อนดิ้นเร่าๆ บิดไปบิดมา มันมีความทุกข์ มนุษย์ทั้งหลายก็มีความทุกข์ ดิ้นเร่าๆ ไป น่าสงสาร ถ้าใจเราสงสารก็ไม่โกรธแล้ว ใจไม่โกรธใจก็ร่มเย็น ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับใคร หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 14 พฤศจิกายน 2563 ไฟล์ 631114 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631114.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 631108_T2.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 631108_T1.mp3
Category:short clips -- posted at: 5:00pm +07

พระโสดาบันเห็นว่าตัวเราไม่มี รูป คือร่างกายนี้ เวทนา คือความรู้สึกสุขทุกข์ สัญญา คือความจำได้หมายรู้ สังขาร คือความปรุงดีปรุงชั่ว วิญญาณ คือตัวจิตที่ทำงาน วิ่งไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รวมทั้งจิตผู้รู้ ก็อยู่ในกลุ่มของวิญญาณด้วย ต้องเห็น ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรา แล้วก็ไม่มีเราที่ไหนเลย นอกจากขันธ์ 5 นี้ก็ไม่มีเรา ตัวขันธ์ 5 ก็ไม่เป็นเรา ข้างในขันธ์ 5 นี้ก็ไม่เป็นเรา เห็นอย่างนี้ถึงจะได้ธรรมะ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 8 พฤศจิกายน 2563 ไฟล์ 631108 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631108.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 631031_T2.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 631031_T1.mp3
Category:short clips -- posted at: 5:00pm +07

ค่อยๆ ฝึกตัวเองไป อ่านใจตัวเองไปเรื่อย ให้มันกระทบอารมณ์ไป แล้วเกิดสุข เกิดทุกข์ เกิดดี เกิดชั่ว มีสติรู้ทัน รู้บ่อยๆ สติก็จะเร็วขึ้น เร็วขึ้น พอสติเราถี่ยิบขึ้นมา จิตใจเราก็จะตั้งมั่นมากขึ้นๆ แต่เดิมมันตั้งเป็นขณะๆ มันจะรู้ตัวได้ถี่ๆๆ ขึ้นมา สติเกิดเร็วขึ้นๆ ความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง ตรงที่มันตั้งมั่นๆ มันจะเหมือนจิตเราทรงพลัง ตั้งมั่นอยู่ได้ทั้งวัน แท้จริงแล้วจิตที่ตั้งมั่นนั้นเกิดดับสืบเนื่องกันเป็นจำนวนมาก จิตนั้นเกิดดับรวดเร็ว ดวงหนึ่งอายุสั้นนิดเดียว แป๊บเดียวเท่านั้นเองก็ดับ แต่ที่เรารู้สึกจิตเราตั้งอยู่ได้เป็นวัน เพราะว่าจิตที่ตั้งมั่นมันเกิดแล้วดับๆ ต่อเนื่องกันนานๆ จำนวนมาก ดูอย่างนี้ได้ สติก็จะเกิดอัตโนมัติ สมาธิก็จะเกิดอัตโนมัติ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 7 พฤศจิกายน 2563 ไฟล์ 631107 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631107.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

หลวงปู่ดูลย์บอกว่า การดูจิตนั้นมันจะได้สมาธิ ได้ฌานโดยอัตโนมัติ การดูจิตนี่มันเป็นการเจริญปัญญา เรียกว่าปัญญานำสมาธิ เจริญปัญญาอย่างถูกต้อง แล้วสมาธิจะเกิดขึ้นเอง ถ้าดูกายต้องใช้สมาธินำปัญญา แต่ว่าพอสติ สมาธิ ปัญญาละเอียดเข้าไป โดยเฉพาะถ้าทรงฌานชำนิชำนาญ ก็จะสามารถเจริญปัญญาในขณะที่ทรงฌานอยู่ได้ เรียกปัญญากับสมาธิควบกัน ในยุคนี้ หาคนทำได้ไม่มากแล้ว ทำได้น้อย เพราะว่าเข้าฌานไม่ได้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 1 พฤศจิกายน 2563 ไฟล์ 631101 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631101.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ทำกรรมฐานอย่างหนึ่ง จิตหลงไปแล้วรู้ ไปทำตัวนี้ให้ดี เราจะมีเครื่องมือที่จะปฏิบัติ มาเรียนรู้ความจริงของรูปนามไป พอมีตัวรู้ ขันธ์มันจะแยก ร่างกายนี่มันถูกรู้แล้ว ตัวรู้อยู่ต่างหาก ดีชั่วก็ถูกรู้ โลภ โกรธ หลงก็ถูกรู้ ต่อไปตัวจิตเองก็ถูกรู้ เกิดดับทางทวารทั้งหก เราแยกขันธ์เพื่อจะได้เห็น ว่าขันธ์แต่ละขันธ์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ พอเห็นไตรลักษณ์ เห็นตามความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคือการปล่อยวาง เพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือ เพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้น เส้นทางที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเดินมา ท่านเดินทางนี้ ไม่มีหรอกไปทำจิตให้ว่างๆ อยู่เฉยๆ บรรลุมรรคผล ไม่มี ไม่ใช่พุทธ ลองทำ จะไม่รู้สึกว่ายากหรอก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 31 ตุลาคม 2563 ไฟล์ 631031 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 631031.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next » 56