"เราจะรู้ได้ดี โดยที่ไม่หลงไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เมื่อเราได้ฝึกซ้อมมาดีแล้ว เพราะฉะนั้น การทำในรูปแบบสำคัญ ไม่อย่างนั้นเวลามาปฏิบัติในชีวิตจริง ใจจะวิ่งพล่านไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ วิ่งพล่านไปตลอดเวลา ดูไม่รู้เรื่องหรอก" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610812A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610812A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่เราเจอ กรรมเป็นตัวกำหนดมาอีกทีหนึ่ง กรรมเก่า ทำให้เราเจอปรากฏการณ์อย่างนี้ เช่น เราได้ร่างกายอย่างนี้ เราก็ทำกรรมใหม่ เช่น เราคอยดูแลร่างกายให้ดี มันก็อายุยืนหน่อย ไม่ประมาท มีกรรมเก่า กรรมใหม่ ชาวพุทธไม่ยอมจำนนกับกรรมเก่า กรรมเก่าส่งผลให้เราเจอคนนี้ เกลียดชังกันมากเลย มาเจอกันอีกแล้ว เพราะว่าอาฆาตกันไว้ กลับมาเจอกันอีก มันอยู่ที่กรรมใหม่ เราจะสานต่อความเกลียดชังไป หรือเราจะเลิก สร้างกรรมใหม่ เป็นมิตรกับเขา คืนดีกับเขา ก็ทำได้" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610811B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610811B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ฝึกจิตใจทำสมาธิ จนได้สมาธิที่ถูกต้อง จิตก็จะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน หลุดออกจากโลกของความคิดความฝัน เมื่อจิตหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันแล้ว ก็ทำงานที่สอง คือ เรียนรู้ความจริงของชีวิต การเรียนรู้ความจริง คือวิปัสสนากรรมฐาน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610811A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610811A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พยายามฝึก ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป บางทีก็เคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐาน บางทีก็เคลื่อนไปคิดเรื่องอื่น ฝึกตรงนี้ให้มากๆ แล้วศีล สมาธิ ปัญญาจะบริบูรณ์ พอศีล สมาธิ ปัญญาเราเต็ม วิมุตติก็จะเกิดขึ้น วิมุตติก็คือมรรคผล จะเกิดขึ้น" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610805B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610805B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เรามีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง คือมีสัมมาสมาธิ มีสติระลึกรู้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจ คือมีสัมมาสติ หรือมีสติปัฏฐาน เมื่อเรามี ๒ สิ่งนี้ คือ สัมมาสมาธิ กับสัมมาสติ ปัญญาจะเกิดขึ้น มันจะเริ่มเห็นความจริง ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610805A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610805A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ค่อยๆ ฝึกไป ในที่สุดเราจะรู้ชัดว่า กายมันอยู่ส่วนหนึ่ง ใจมันอยู่ส่วนหนึ่ง ใจเป็นคนรู้ ร่างกายเคลื่อนไหว ใจเป็นคนรู้ ร่างกายหยุดนิ่ง ใจเป็นคนรู้ อย่างนี้ เรียกว่าเราเริ่มแยกรูป แยกนามได้ มันคือจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญา" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610804B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610804B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สมถกรรมฐาน เป็นของที่มีประโยชน์ แต่วิปัสสนากรรมฐาน เป็นของที่จำเป็น ระหว่างมีประโยชน์ กับจำเป็น ไม่เท่ากัน ของจำเป็น หมายถึง ถ้าขาดวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ก็คือขาดศาสนาพุทธ ส่วนสมถกรรมฐาน มีประโยชน์ แต่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีก คือ การฝึกจิตให้สงบ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ จะไม่มีคำสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน ฉะนั้น เราต้องเรียนให้ดี" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610804A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610804A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"บางคนเรียนธรรมะก็เข้าใจเร็ว บางคนก็เข้าใจช้า ขึ้นอยู่กับอินทรีย์แก่กล้าแค่ไหน โดยเฉพาะถ้าปัญญาแก่กล้า มันจะเร็ว ถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้า ยังไงก็ช้า แต่ไม่ใช่ปัญญาดีที่สุดนะ ปัญญาน่ะดีที่สุด แต่ว่าถ้าไม่มีศรัทธา ไม่มีวิริยะ ไม่มีสติ ไม่มีสมาธิ มันก็ไม่มีปัญญา เหมือนเราจบมหาวิทยาลัย เราจะไปดูถูกครูที่สอนเราตอนประถมไม่ได้" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610729B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610729B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ไปฝึกเอา ถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกได้อย่างนี้ มรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนหรอก วันนี้สรุปให้แล้ว ที่เราจะต้องทำ ถือศีล ๕ ทำในรูปแบบ เจริญสติในชีวิตประจำวัน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610729A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610729A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พวกเราต้องพึ่งตัวเอง มีศีล รักษาศีลให้ดี เวลาจวนตัวขึ้นมา เราจะมีฤทธิ์ ฤทธิ์ของเราจะเป็นบุญฤทธิ์ ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ เวลาเราลำบาก เราจวนตัวขึ้นมา นึกถึงศีล หรือนึกถึงสิ่งดีๆ ที่เราทำ ตั้งใจทำไว้ อย่างตั้งใจว่าจะสวดมนต์ยาวๆ ทุกวัน เช่น ธรรมจักร ถ้าสวดได้ตลอดพรรษา จะมีฤทธิ์ เวลาชีวิตมีปัญหา คิดถึงความดีที่เราสร้าง ด้วยสัจจะอันนี้ ที่เราสร้างมา ขอความจริงที่ว่าเราได้ประพฤติดีอย่างนี้ๆ ขอให้เราพ้นภัย พ้นจริงๆ เป็นไปได้จริงๆ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610728B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610728B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ทำกรรมฐานไปแล้วคอยสังเกต จิตเคลื่อนแล้วรู้ ไม่ใช่ห้ามเคลื่อน ถ้าห้ามเคลื่อนละก็ จิตจะแน่นๆ ถ้าจิตเราแน่นเมื่อไร อึดอัดเมื่อไร แสดงว่ามีการบังคับจิตเกิดขึ้นแล้ว ใครเห็นจิตแน่นๆ บ้าง นี่พวกชอบบังคับ ใครเห็นจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมา ให้คอยรู้จิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมา ไม่บังคับให้นิ่ง ของฟรีไม่มี ต้องซ้อมเอา อยากเก่ง อยากชำนาญ ต้องซ้อมเอา ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เพื่อให้จิตนิ่ง ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง เพื่อจะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610728A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610728A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พวกเราพยายามมาเรียนรู้ ไม่ต้องหาทางว่า จะปรุงยังไงที่จะไม่ปรุงชั่ว ไม่ต้องหาทางว่า ปรุงยังไงจะปรุงแต่ดีๆ หรือปรุงยังไงจะว่างๆ ไม่ยึดอะไรสักอย่าง ไม่ต้องดิ้นรนหาทางปรุงแต่งอย่างนั้น เรียนรู้มาที่รูป นาม กาย ใจนี้ ให้เห็นความจริงของรูป นาม กาย ใจ นี้ ถ้าเห็นแจ้ง แล้วก็รู้ว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวทุกข์ ความอยากที่จะให้ขันธ์ ๕ เป็นสุขก็ไม่มี ความอยากที่จะให้ขันธ์ ๕ พ้นทุกข์ก็ไม่มี จิตเข้าถึงความเป็นกลาง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610727C ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610727C.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พระพุทธเจ้าท่านเทียบให้ฟัง บอกคนส่วนใหญ่ เหมือนถูกยิงด้วยธนูดอกที่หนึ่ง คือเจ็บป่วยทางร่างกาย แล้วก็จะถูกยิงซ้ำด้วยธนูดอกที่สอง คือเจ็บป่วยทางจิตใจ พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า ชาวพุทธเราผู้เดินในธรรมวินัยของท่าน ถูกยิงได้ลูกเดียว คือทุกข์เข้ามาที่กายได้ แต่ทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจ อยู่ที่การฝึกของเรา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610727B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610727B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"งานหลักของเราชาวพุทธจริงๆ สู้กับความเห็นผิดของเราเอง ไม่ใช่ปฏิบัติหรือทำทาน ถือศีล ภาวนา เพื่อจะเอาอะไรต่ออะไร อย่างบางคนทำทาน เพราะอยากรวย ถือศีล อยากหน้าตาดี คนมีศีลหน้าตามันจะสดใส อยากทำสมาธิ จะได้ไปเป็นพระพรหม มีความสุข มุ่งไปเอาความสุข เจริญปัญญาไม่ค่อยมี ได้เจริญปัญญา มันจะเริ่มถอดถอนความรู้ผิด ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับรูปนามขันธ์ ๕ กายใจ ฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนให้ดี บางทีเราก็หลงผิดมากกว่าเก่า พวกเข้าวัดไม่ใช่คนดีเสมอไป บางทีร้ายกว่าคนไม่เข้าวัดด้วยซ้ำไป" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ (วันอาสาฬหบูชา) ไฟล์ 610727A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610727A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"อริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อลงมาก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เป็นส่วนของตัวปัญญา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เป็นส่วนของศีล สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็นส่วนของสมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกใจ หน้าที่ต่อมรรค คือทำให้เจริญ ทำให้เกิดขึ้น ถ้าเกิดแล้ว ก็ทำให้เกิดมากขึ้นไปอีก เป็นลำดับๆ ไป มี ๔ ชั้น" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610714A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610714A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าใครมาบอกว่าไม่มีเวลาภาวนา หลวงพ่อรู้อย่างหนึ่ง ว่าภาวนาไม่เป็น หรือไม่สนใจที่จะภาวนา ถ้าภาวนาเป็น ทุกก้าวที่เราเดินด้วยความรู้สึกตัว นั่นคือการปฏิบัติ จะยืนเดินนั่งนอน รู้สึกตัว ก็คือปฏิบัติอยู่" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610715B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610715B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สติปัฏฐาน ๔ เหมือนประตู ๔ ทิศ เหมือนประตูเมือง นึกภาพเมืองสมัยโบราณ อย่างเมืองกรุงเทพฯ เมืองเวียงจันทน์ มีประตู ๔ ทิศ เวลาเราจะเข้าเมือง เข้าทิศไหนก็ได้ เราเจริญสติปัญฐาน ๔ นี้ เราก็บรรลุมรรคผลด้วยสติปัฏฐานอันใดก็ได้ ไม่ใช่ว่าต้องทำ ๔ อย่างจึงจะบรรลุ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610715A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610715A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆ เวลาเรารู้ทันจิต เรารู้ได้ ๒ อย่าง อย่างหนึ่ง รู้ความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิต เช่น ตอนนี้จิตเป็นสุข ตอนนี้จิตทุกข์ ตอนนี้จิตดี ตอนนี้จิตชั่ว จิตโลภ โกรธ หลง อันนี้รู้ความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิต อีกอย่างหนึ่ง คือ รู้พฤติกรรมของจิต พฤติกรรมของจิต เช่น มันวิ่งไปดู มันวิ่งไปฟัง มันวิ่งไปคิด มันวิ่งไปเพ่ง มันเคลื่อนไปเคลื่อนมา มีพฤติกรรม มันเข้าไปแทรกแซงอารมณ์ ด้วยความยินดี ด้วยความยินร้าย อย่างนี้เรียกว่ารู้เท่าทันพฤติกรรมของมัน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610714B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610714B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"จิตมีพลังงาน ไม่ใช่ไม่มี พลังงานนี้ร้ายกาจ พาเราไปลงนรกก็ได้ พาเราไปขึ้นสวรรค์ก็ได้ พาเราไปนิพพานก็ได้ อยู่ที่ฝึกเอา จะต้องการพลังชนิดไหน พลังของศีล พลังของสมาธิ พลังของปัญญา จะพาเราพ้นทุกข์ไป พลังของกิเลสตัณหา ก็พาเราเสื่อม ฉะนั้น เราฝึกตัวเอง สร้างพลังของจิตขึ้นมา" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610708B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610708B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"การภาวนาไม่ใช่เรื่องยาก พูดเรื่อยๆ ว่าไม่ยาก แต่ต้องทน อันแรก ทนเรียนให้รู้ก่อน อย่าใจร้อน รีบปฏิบัติ ยังปฏิบัติไม่เป็น ไม่รู้หลักของการปฏิบัติ แล้วขยัน ไปคนละโลกเลย" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610708A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610708A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เป็นนักปฏิบัติต้องมีความเมตตา อย่าเห็นแก่ตัว คนเราไม่เมตตาเพราะเราเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวภาวนาลำบาก เพราะฉะนั้น มองคนอื่น มองสิ่งอื่น มองสัตว์อื่น ด้วยความรู้สึกเป็นมิตรบ้าง อย่ามองว่าเป็นคู่ต่อสู้เสมอไป แล้วใจเราจะร่มเย็น ใจเราเย็น สบาย มีความสุข ภาวนาง่าย หายใจ ๒ ทีก็สงบแล้ว มีความสุข สุขอย่างเดียวไม่พอ พักผ่อนให้จิตใจมีกำลัง แล้วมาเจริญวิปัสสนา มาเรียนรู้ความจริงของรูป นาม กาย ใจ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610707B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610707B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราสังเกตตัวเอง อย่างเราภาวนาตั้งนานแล้ว จิตเหมือนเดิม นิ่งๆ ว่างๆ เหมือนเดิม มันต้องมีอะไรผิดแล้ว เพราะความนิ่งๆ ว่างๆ คงที่นั้น มันขัดกับอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของควรจะไม่นิ่ง ก็นิ่งๆ ของควรจะเป็นทุกข์ ก็รู้สึกสงบสุขสบายเพลินๆ ของควรบังคับไม่ได้ กลับรู้สึกว่าทำได้ ทุกวันทำจิตแบบนี้ได้ ถ้าเราฉลาด เราก็รู้ว่าต้องมีอะไรผิดแล้ว แล้วสังเกตเอา ว่าผิดตรงไหน" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610707A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610707A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง จิตไหลไปแล้วรู้ๆ เราจะได้ตัวจิตผู้รู้ขึ้นมา จะได้สติ ได้ศีล ได้สมาธิ ได้ปัญญาไปเรื่อยๆ สะสมไป ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ ไม่อย่างนั้นจะหลงยาว ไปเลือกเอา แล้วก็ต้องใส่ใจ มนสิการ ใส่ใจ สนใจในเครื่องอยู่ของเราเนืองๆ ไม่ใช่วันละครั้ง หรือเดือนละครั้ง วันพระที่หนึ่ง รู้สึกที่หนึ่ง ไม่ได้กินหรอก ไปฝึกเอา สอนหลักก็สอนแล้ว นี่เป็น tactic เป็นอุบาย" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610701B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610701B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"หลักของการดูจิตข้อแรก คือ ให้ความรู้สึกเกิดก่อน แล้วค่อยรู้เอา บางคนงง ก็บอกให้ดูจิต แล้วทำไมไปบอกให้ดูความรู้สึก จิตไม่มีรูปร่างให้ดู ไม่มีอะไรให้ดูเลย จิตนี้ว่างเปล่าโดยตัวของมันเอง มันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ ตัวมันนั้นว่าง ไม่มีอะไรเลย แต่ว่าจิตมีความพิสดาร มีจิตชนิดนั้น ชนิดนี้ เพราะเจตสิก หรือ สภาวธรรมที่เกิดร่วมกับจิต" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610701A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610701A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"รู้อย่างที่มันเป็น จิตใจของเรามันเป็นยังไงก็รู้ไป ร่างกายเรามันเป็นยังไงก็รู้ไป ดีก็ได้ ชั่วก็ได้ สุขก็ได้ ทุกข์ก็ได้ สงบก็ได้ ฟุ้งซ่านก็ได้ รู้อย่างที่เป็น" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610630B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610630B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 4 5 6 7 8 9 10 Next » 41