ถ้าอยากได้มรรคได้ผล ฝึกจิตให้ดี ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่รองรับธรรมะได้เหมือนกับตัวจิต จิตที่จะรับธรรมะได้ ต้องทรงสมาธิอยู่ ... นิ่งและก็ตั้งมั่นอยู่ อันนี้ถึงจะรับธรรมะได้ การฝึกให้นิ่ง ก็คือทำอารัมณูปนิชฌาน ฝึกสมาธิให้จิตสงบ ความตั้งมั่น เกิดจากการฝึกลักขณูปนิชฌาน ฝึกให้จิตตั้งมั่น พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 20 มกราคม 2562 ไฟล์ 620120B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620120B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เรามาหัดพุทโธ พอมันลืมพุทโธ มันไปคิดเรื่องอื่น เราจำได้แล้ว ต่อไป พอมันไปคิดเรื่องอื่น แล้วรู้ ๆ เราจะรู้จักสภาวะที่หลงไปคิด พอเราจำสภาวะที่หลงคิดได้แล้ว พอจิตหลงคิดปุ๊บ สติจะเกิดเอง สติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่น สภาวะที่เราจะเรียนรู้ คือสภาวะหลงคิด จะเรียนง่าย ก็คิดอะไรไว้สักอย่างหนึ่งก่อน ตั้งใจคิดไว้ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 20 มกราคม 2562 ไฟล์ 620120A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620120A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

คุณสมบัติของจิตผู้รู้นั้นมีมาก มีลหุตา ความเบา มีมุทุตา ความนุ่มนวลอ่อนโยน มีปาคุญญตา ความคล่องแคล่วว่องไว มีคำกัมมัญญตา ความควรแก่การงาน ไม่เฉื่อย มีอุชุกตา ซื่อตรงในการรู้อารมณ์ รู้ซื่อ ๆ รู้แล้วไม่หลงยินดี รู้แล้วไม่หลงยินร้าย ก่อนจะรู้ ไม่ได้อยากรู้ ระหว่างรู้ ไม่ถลำลงไปรู้ เมื่อรู้แล้ว เป็นกลาง ไม่ยินดียินร้าย อย่างนี้ เรียกว่ารู้อย่างซื่อตรง มีอะไรมาให้รู้ ก็รู้อันนั้น ไม่ต้องเที่ยวแสวงหา พอรู้แล้ว ก็อย่ากระโจนลงไป จมลงไปในสิ่งที่เรารู้ ธรรมชาติของจิตที่ไม่เคยฝึกฝนนั้น เวลารู้อะไร จิตมันจะจมลงไปในสิ่งที่เรารู้ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา วันที่ 19 มกราคม 2562 ไฟล์ 620119B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620119B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

การปฏิบัติไม่ยาก การเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเอง ไม่ใช่เรื่องยาก มันยากเฉพาะคนไม่ปฏิบัติ มีกายก็ไม่รู้กาย มีใจก็ไม่รู้ใจ แค่นั้นเอง สำหรับหลวงพ่อ หลวงปู่บอกให้ดูจิต บางคน หลวงปู่ก็ให้ดูกาย ดูกายก็ใช้ได้ ดูจิตก็ใช้ได้ เหมือนกัน ดูความรู้สึกก็ใช้ได้ ถ้าดูจิต จะรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิต กับรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิต ที่วิ่งไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดูไปเรื่อย ๆ ถึงวันหนึ่ง ก็รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 19 มกราคม 2562 ไฟล์ 620119A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620119A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ชาวพุทธเรา เราจะไม่ได้ฝึกสมถกรรมฐาน แค่ให้จิตสงบ การฝึกกรรมฐานนั้น ฝึกไปเพื่อเตรียมความพร้อมให้จิต เพื่อจะเจริญปัญญา งานหลักของเรา คือการเจริญปัญญา งานหลักของเรา ไม่ใช่การทำความสงบ ต้องแยกให้ออก งานหลักจริง ๆ คือการเจริญปัญญา หรือการทำวิปัสสนากรรมฐาน อันนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะของพระพุทธศาสนา ไม่มีในคำสอนที่อื่น -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 13 มกราคม 2562 ไฟล์ 620113 ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620113.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

พวกเราบางคน ชอบเอาเรื่องที่นี่มาเล่าที่โน่น เอาเรื่องที่โน่นมาเล่าที่นี่ พวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็น ไอ้นี่ไม่ถูก ไอ้นั่นไม่ดี กูดีอยู่คนเดียว จนสุดท้ายไม่มีใครคบ จำไว้ อย่าไปยุ่งกับคนอื่น ดูของเราไว้ เรายังมีกิเลส เราไม่ใช่คนดี ต้องดูอย่างนี้ ไม่งั้นเราจะดีกว่าเขา เราเด่นกว่าเขา ไม่ดี มันจะทำให้เราตกต่ำไป ต้องสู้ แล้วต่อไปคนจะรักเราเยอะกว่านี้ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 12 มกราคม 2562 ไฟล์ 620112B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620112B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

จุดสำคัญก็คือ พวกเราเรียนรู้ทาง ไม่ใช่เรียนรู้ปลายทาง ปลายทาง เรารู้แค่ว่า เราจะมุ่งไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์ เราจะต้องพ้นจากทุกข์สิ้นเชิง นี่คือปลายทาง วิธีการปฏิบัติ อันนี้พระพุทธเจ้าสอนเรา ก็คือ การพัฒนาจิตเรื่อย ๆ ไปจนกระทั่งถึงจุดที่สิ้นตัณหา ถ้าตราบใดที่ใจยังมีตัณหา ยังมีความอยาก ใจจะมีความดิ้นรน ปรุงแต่ง ใจยังมีความทุกข์อยู่ บางทีท่านพูดถึงนิพพานว่า เป็นสภาวะที่สิ้นตัณหา -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 12 มกราคม 2562 ไฟล์ 620112A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620112A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เส้นทางที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้น เริ่มมาจาก การเห็นรูปนามตามความเป็นจริง เห็นกายอย่างที่กายเป็น เห็นใจอย่างที่ใจเป็น มันเป็นยังไง มันเป็นไตรลักษณ์ ... เพราะเห็นตามความเป็นจริง จึงเบื่อหน่าย ความจริงคือไตรลักษณ์ และไตรลักษณ์แสดงอยู่ที่รูป ที่นามเท่านั้น ไม่แสดงอยู่ที่อื่น -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 6 มกราคม 2562 ไฟล์ 620106B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620106B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ความยากที่สุดของการปฏิบัติ อยู่ตรงที่การฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญา จิตที่ไม่มีคุณภาพ ทู่ซี้ไปเดินปัญญา ไม่ได้ผลหรอก เหนื่อยเปล่า ๆ เพราะอย่างนั้น เราฝึกให้มีระเบียบแบบแผน ถ้าเราเป็นฆราวาส ก็รักษาศีล ๕ เอาไว้ให้ดี แล้วก็ฝึกจิตของเราให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว โดยไม่เจตนา ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ร่อนเร่ไป -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟล์ 630106A ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 620106A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เรียนให้ได้จิตของเราก่อน เพราะจิตนั้นเป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติ จิตจะชั่วหรือจะดี เราจะชั่วหรือเราจะดี อยู่ที่จิต จะสุขจะทุกข์ ก็อยู่ที่จิต จะบรรลุมรรคผล หรือจะไปลงนรก ก็เพราะจิต จิตเป็นตัวจำแนกเราด้วยกรรม จิตทำกรรมแบบไหน ก็พาเราไปทางนั้น หลวงปู่มั่นสอนว่าได้จิตคือได้ธรรมะ เสียจิตไปก็เสียธรรมะไป เพราะอย่างนั้น ฝึกให้ได้จิตมา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟล์ 620105B ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 620105B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ถ้าอยากพ้นทุกข์ในศาสนานี้ หรือในชีวิตนี้ ทำกรรมฐานไว้อย่างหนึ่ง ไม่ใช่ทำเพื่อบังคับจิตให้นิ่ง แต่ทำเพื่อรู้ทันจิต พอรู้บ่อย ๆ มันเคลื่อนปุ๊บ สติจะรู้เอง พอมันเคลื่อนปุ๊บไป มันคือจิตมันฟุ้งซ่าน พอเรามีสติรู้ปุ๊บ มันจะตั้งมั่นขึ้นมาเอง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟล์ 620105A ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 620105A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ถ้าเรามีสติว่องไว จิตเคลื่อนแล้วรู้ อันนี้ไวที่สุด เคลื่อนไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รู้ทันปุ๊บ การปฏิบัติเสร็จแล้ว จะเห็นเลย จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยง จิตที่เคลื่อนก็ไม่เที่ยง จิตผู้รู้ก็รักษาไม่ได้ จิตที่เคลื่อนก็ห้ามไม่ได้ เดินปัญญาแล้ว หรือเคลื่อนแล้วรู้ ๆ จิตก็หยุดการเคลื่อน ได้สมาธิ ได้ปัญญา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟล์ 620101B ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 620101B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

การปฏิบัติไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติทำอะไรบ้าง ทำสมถะกับวิปัสสนา ทำวิปัสสนาอย่างเดียวได้ไหม - ได้ แต่แห้งแล้ง ปฏิบัติไปแบบแห้งแล้ง ล้มลุกคลุกคลาน ทำสมถะอย่างเดียวได้ไหม - ไม่ได้ ทำวิปัสสนาอย่างเดียว ยังได้ แต่ได้อย่างลำบาก ได้มรรคได้ผลอย่างลำบาก ถ้าทำสมถะอย่างเดียว ไม่ได้มรรคได้ผล คนละเรื่องกันเลย ทำสมาธิ จิตสงบสบาย จะไปได้มรรคผลได้ยังไง ไม่มีปัญญา แต่ตอนที่เราเจริญปัญญาไป จิตมันจะทำสมถะเอง สมมุติเราทำสมาธิไม่เป็นเลย เราดูจิตเกิดดับ ๆ ไปเรื่อย ๆ ถึงจุดหนึ่งที่จิตมันเหนื่อย จิตมันจะพลิกตัวเองเข้าหาสมาธิเอง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟล์ 620101A ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 620101A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

การให้พรตามวาระปีใหม่ เป็นการให้กำลังใจเท่านั้นเอง คนในโลกไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่รู้ทางออกจากทุกข์ ขาดกำลังใจ ถ้าเรารู้ว่า เราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ เราเป็นลูกพระพุทธเจ้า ธรรมะที่ท่านสอนไว้ ทิ้งเป็นมรดกให้พวกเราไว้ สามารถพาเราเดินทางตามท่านไปได้ ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ เพราะอย่างนั้น ไม่ต้องรอรับพรใครทั้งสิ้น สร้างพรให้ตัวเอง -- หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611231B ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 611231B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ชีวิตนี้เป็นของที่เราไม่รู้จัก เรารู้ไหม วันนี้เราจะเจอกับอะไร แค่นี้เราก็ไม่รู้แล้ว ไม่ต้องชาติหน้าจะไปเป็นยังไงหรอก กินข้าวตอนสายนี้ อาจจะมีคนสำลักข้าวตายก็ได้ หลวงพ่อเคยเจอ คนแข็งแรง สําลักอาหารเข้าไป อุดหลอดลม ๕ นาทีก็ตายแล้ว เราไม่รู้เลย ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรา คือความน่ากลัวของสังสารวัฏ แต่เรากลับรู้สึกว่า เรามั่นคง ถาวร รู้สึกไหม เรายังไม่คิดว่าเราจะตายวันนี้ ไม่มีใครคิด ทั้ง ๆ ที่มันอาจจะเป็นอย่างนั้น เราไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตของเราเลย จนกว่าเราจะได้ลงมือปฏิบัติธรรม ให้สมควรแก่ธรรม -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611231A ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 611231A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

หลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดุลย์ครั้งแรก ๖ กุมภาพันธ์ปี ๒๕๒๕ - ๓๐ ปีพอดี นึกถึงหลวงปู่ แล้วเหมือนหลวงปู่มาอยู่ด้วย วันนี้จะเทศน์ธรรมะของหลวงปู่ให้ฟัง ... ถ้าจะไปถามว่า หลวงปู่ดูลย์สอนอะไร ไปถามลูกศิษย์ทีละคน ตอบไม่เหมือนกัน ตรงที่ท่านสอนมาไม่เหมือนกัน ไม่มีใครรวบรวมเอาไว้ได้หมดด้วย ว่าท่านสอนใครยังไงบ้าง ที่ไปรวมเป็นหนังสือขึ้นมา ในประวัติท่านอะไรต่ออะไรนั้น ก็ไปให้ลูกศิษย์คนหนึ่ง สองคนเขียนเท่านั้นเอง หลวงพ่อไปดู ๆ ก็ไม่ใช่อย่างที่ท่านสอนเรา หลวงพ่อคลุกคลีอยู่กับลูกศิษย์ท่านเยอะ รู้จักครูบาอาจารย์รุ่นรอง ๆ จากท่าน ที่เป็นลูกศิษย์ท่านหลายองค์ รวมทั้งพระหนุ่ม เณรน้อยที่อยู่กับท่าน เวลาไปก็ไปคุยกัน ว่าหลวงปู่สอนอะไร ๆ สุดท้ายแล้ว พบอย่างหนึ่งว่า หลวงปู่สอนธรรมะครอบคลุมทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ท่านสอนแต่ละคนนั้น เท่าที่จะทำได้ ไม่เหมือนกันหรอก -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เทศน์ที่ศาลาลุงชิน วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ไฟล์ 550219_ ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 550219_.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เรียนมาลงมาที่จิตนี่เอง ก็จะเข้าใจธรรมะทั้งหมด เมื่อไรรู้ความจริง หยาบหน่อย ก็มีกาย มีขันธ์ ๕ ถ้าถึงขั้นละเอียดสุดท้ายเลย ก็คืออยู่ที่จิตดวงเดียว เห็นขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา ก็เป็นพระโสดาบัน เห็นจิตไม่ใช่เรา ขันธ์ ๕ ก็ไม่เป็นเรา ก็เป็นพระโสดาบัน ปล่อยวางจิตได้ดวงเดียว ก็คือปล่อยวางขันธ์ ๕ ทั้งหมด ปล่อยวางโลกทั้งโลกทั้งหมด เป็นพระอรหันต์ กุญแจของการปฏิบัติ อยู่ที่จิตนี่เอง หลวงปู่มั่นถึงบอก “ได้จิต ก็ได้ธรรม เสียจิตไป ก็เสียธรรมะไป” ถ้าตีเคล็ดลับของคัมภีร์อันนี้ไม่แตก ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นี่คือตัวกุญแจที่จะไขเปิดพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกไม่ได้อยู่ในตู้ พระไตรปิฎกอยู่ในจิตเรานี่เอง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611230B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611230B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

มิจฉาสมาธิ ทำให้ตายไปก็ไม่เกิดปัญญา มีแต่ขวางการเจริญปัญญา ต้องรู้จัก ว่าสมาธิชนิดไหนเป็นสัมมาสมาธิ สมาธิชนิดไหนเป็นมิจฉาสมาธิ ที่หลวงพ่อสำรวจมา เรื่องที่พลาดที่สุด คือเรื่องของสมาธินี่เอง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611230A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611230A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เพราะหลงเก่ง ถึงได้เป็นสัตว์เดรัจฉาน พยายามรู้สึกตัวเรื่อย ๆ จะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน มีสติคุ้มครองรักษาจิตไป ได้เป็นเทวดา ได้เป็นมนุษย์ มีอยู่ ๒ ภูมิ ที่พวกเราจะไปอยู่ได้ คือ เป็นเทวดากับมนุษย์ ถ้ามีฌาน ก็มีโอกาสได้ ๓ ภูมิ คือเทวดา พรหม แล้วก็มนุษย์ เป็นได้ ถ้ามีแต่กิเลสเยอะแยะ ตายไปด้วยอำนาจกิเลส ก็ไปอบาย" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611223B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611223B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เป็นคนดี ยังไม่พ้นจากความทุกข์ ศาสนาพุทธ ไม่ได้หยุดตัวเองอยู่แค่การปฏิบัติเพื่อให้มีความสุข เพื่อให้ใจสงบ เพื่อให้มีความดี มันตื้นเกินไป เราปฏิบัติธรรม เราต้องการสัจจะ ต้องการความจริง ต้องการเห็นความจริง ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่ความสุขเป็นของตาย อยู่ได้ไม่ตลอด ความสงบก็เป็นของที่ตาย เกิดได้ก็ฟุ้งซ่านได้อีก ความดีก็ยังเป็นของตายอยู่ แต่ความจริงนั้นไม่ตาย สิ่งที่เป็นความจริงก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ประกอบกันเป็นตัวเรา เป็นของไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราเอง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611218 ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611218.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เวลาเราทำสมถะ มีลีลาอยู่ ๔ กระบวนท่า คือ ข่มมัน ในเวลาที่ควรข่ม ประคองมันในเวลาที่ควรประคอง เชียร์มัน เร้าใจมัน ในเวลาที่ควรเร้า และทำให้เป็นอุเบกขา ในเวลาที่ควรจะเป็นอุเบกขา ซู่ซ่ามากตลอดเวลาไม่ไหว บอกเชื่อง ๆ บ้าง รู้จักสงบบ้าง ค่อย ๆ ฝึกไป จนชำนิชำนาญ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611216B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611216B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ตรงที่เราเห็นผู้รู้กับผู้หลงสลับกันไปเรื่อย ๆ ตรงนี้เราเจริญปัญญาแล้ว เราจะเห็นว่า จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยง จิตผู้หลงก็ไม่เที่ยง จิตผู้รู้ก็รักษาไว้ไม่ได้ จิตผู้หลงก็ห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ได้ ตรงที่เห็นมันเกิดดับ ๆ อยู่ เรียกว่าเห็นมันไม่เที่ยง ตรงที่เห็นมันควบคุมบังคับไม่ได้ตามใจปรารถนา เรียกว่าอนัตตา ตรงที่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรียกว่า วิปัสสนากรรมฐาน" -- หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611216A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611216A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ศาสนาพุทธไม่ใช่พิธีกรรม ไม่ใช่กระทั่งการนั่งสมาธิและการเดินจงกรม สิ่งที่เป็นจุดสำคัญของศาสนาพุทธ คือตัวปัญญา ตัวความรู้ถูก ความเข้าใจถูก หรือตัวสัมมาทิฐินั่นเอง ถ้ามีใครเขาถามเราว่า อะไรคือศาสนาพุทธ เราก็ตอบไปเลยเสียงดัง ๆ ว่า สัมมาทิฐิ คือตัวศาสนาที่แท้จริง สมาธิ สติ เป็นตัวประกอบ เพื่อให้เราเกิดปัญญา เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเท่านั้นเอง" -- หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611215B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611215B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"นักปฏิบัติมีตาก็ดู มีหูก็ฟัง มีใจก็คิด ไม่ได้มีอะไรที่ผิดจากคนธรรมดา สิ่งที่เกินคนธรรมดามา คือมีสติรู้กาย รู้ใจตัวเอง" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611215A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611215A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"งานพัฒนาใจตัวเองเป็นงานต่อสู้กับกิเลส สิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีปัญหา มีความทุกข์ ก็คือกิเลส เราฝึกปฏิบัติไป ค่อย ๆ ลดละกิเลสเป็นลำดับ ๆ ไป วันใดใจเราไม่มีกิเลส มันมีแต่ความสงบสุข" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611209 ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611209.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 3 4 5 6 7 8 9 Next » 44