"คำว่าจิตพื้นฐาน ถ้าพูดเป็นภาษาบาลีก็คือจริต จริตเป็นตัวเลือกวิธี เลือกหลักของการปฏิบัติ ส่วนจิตที่เปลี่ยนไปมาในขณะปัจจุบัน เป็นจิตปัจจุบัน ไม่ใช่จิตพื้น จิตพื้น จะกำหนดว่าควรทำกรรมฐานอะไร จิตปัจจุบัน บางครั้งต้องมีอุบาย ตัวอย่างเช่นช่วงนี้ราคะแรง ก็พิจารณาอสุภะ ช่วงนี้โทสะแรง เจริญเมตตา เป็นการแก้ อุบายไม่ใช่หลัก หลักที่เรายึดถือ ดูจากจริตนิสัยเรา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๕​ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610825B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610825B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"กรรมฐานที่เราฝึก ฝึกเพือให้เราเห็นความจริงของร่างกาย จิตใจนี้ เท่านี้เอง คือสิ่งที่เราจะเรียนกัน กรรมฐาน ไม่ใช่มีแค่ว่าจะฝึกให้จิตสงบ ให้จิตมีความสุข ให้จิตดี อันนั้นตื้นเกินไป ไม่ได้ฝึกเพื่อเอาดี เอาสุข เอาสงบ แต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนาม กายใจ ถ้าเราเห็นความจริงของรูปนาม กายใจ เราจะไม่ทุกข์ เห็นความจริงของกาย ก็จะไม่ทุกข์เพราะกาย เห็นความจริงของใจ ก็จะไม่ทุกข์เพราะใจ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610825A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610825A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พ่อแม่ในวัฎฎะของเรา มีจำนวนนับไม่ถ้วน พ่อแม่ที่เป็นฝ่ายโลกุตตระของเรา คือพระพุทธเจ้า เราก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่ อย่าทำตัวเหมือนเด็กไร้เดียงสา ไม่ได้รับการอบรม ทำอะไรไม่มีสติตลอดวัน วันเดือนปีผ่านไป หาอะไรติดตัวไม่ได้ น่าอนาถ ถ้าไม่พบคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเราไม่ได้อะไร อันนั้นน่าเห็นใจ แต่ถ้าได้ยิน ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วยังไม่ลงมือปฏิบัติให้เต็มที่ อันนี้น่าสังเวช น่าอนาถ ไม่รู้จะเทียบอะไร มันโง่" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610819B ซีดีแผ่นที่ ๗๗ 

Direct download: 610819B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สติเป็นแกนกลางของการปฏิบัติ ถ้ามีสติ จะมีศีล มีสติ จะมีสมาธิ มีสติ จะมีปัญญา" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610819A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610819A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เบื้องต้น ล้มลุกคลุกคลาน เป็นเรื่องธรรมดา ปฏิบัติผิด เป็นเรื่องธรรมดา จะไปถูกตรงที่ไม่ได้จงใจปฏิบัติ เมื่อสติ สมาธิ ปัญญา ทำงานเอง ตรงนั้นถึงจะถูก" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610818B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610818B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่หลวงพ่อสอน ถือศีล ๕ ไว้ ทุกวันทำในรูปแบบ วันไหนฟุ้งซ่าน ทำความสงบ วันไหนสงบแล้ว เจริญปัญญา ... เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตธรรมดา ให้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจกระทบอารมณ์ไป กระทบแล้ว จิตสุขให้รู้ จิตทุกข์ให้รู้ จิตดีให้รู้ จิตชั่วให้รู้ เราจะรู้ได้ ถ้าเราเคยฝึกในรูปแบบมาจนชำนาญแล้ว" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610818A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610818A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"คอยรู้ทันไป อย่ารักหน้าตัวเอง เรียนรู้ตัวเองไป ความไม่เอาไหนของเราเยอะนัก แต่ละคน เรียนรู้เข้าไป จนวันหนึ่ง จิตก็เจริญขึ้น จิตที่ฝึกดีแล้ว เกิดปัญญาแล้ว มีความสุข จิตที่มันทุกข์ เพราะมันโง่ จิตที่มีความสุขได้ เพราะมันฉลาดขึ้นมา จิตที่ยังทุกข์อยู่ ยังโง่อยู่" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610812B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610812B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราจะรู้ได้ดี โดยที่ไม่หลงไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เมื่อเราได้ฝึกซ้อมมาดีแล้ว เพราะฉะนั้น การทำในรูปแบบสำคัญ ไม่อย่างนั้นเวลามาปฏิบัติในชีวิตจริง ใจจะวิ่งพล่านไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ วิ่งพล่านไปตลอดเวลา ดูไม่รู้เรื่องหรอก" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610812A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610812A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่เราเจอ กรรมเป็นตัวกำหนดมาอีกทีหนึ่ง กรรมเก่า ทำให้เราเจอปรากฏการณ์อย่างนี้ เช่น เราได้ร่างกายอย่างนี้ เราก็ทำกรรมใหม่ เช่น เราคอยดูแลร่างกายให้ดี มันก็อายุยืนหน่อย ไม่ประมาท มีกรรมเก่า กรรมใหม่ ชาวพุทธไม่ยอมจำนนกับกรรมเก่า กรรมเก่าส่งผลให้เราเจอคนนี้ เกลียดชังกันมากเลย มาเจอกันอีกแล้ว เพราะว่าอาฆาตกันไว้ กลับมาเจอกันอีก มันอยู่ที่กรรมใหม่ เราจะสานต่อความเกลียดชังไป หรือเราจะเลิก สร้างกรรมใหม่ เป็นมิตรกับเขา คืนดีกับเขา ก็ทำได้" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610811B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610811B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ฝึกจิตใจทำสมาธิ จนได้สมาธิที่ถูกต้อง จิตก็จะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน หลุดออกจากโลกของความคิดความฝัน เมื่อจิตหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันแล้ว ก็ทำงานที่สอง คือ เรียนรู้ความจริงของชีวิต การเรียนรู้ความจริง คือวิปัสสนากรรมฐาน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610811A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610811A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พยายามฝึก ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป บางทีก็เคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐาน บางทีก็เคลื่อนไปคิดเรื่องอื่น ฝึกตรงนี้ให้มากๆ แล้วศีล สมาธิ ปัญญาจะบริบูรณ์ พอศีล สมาธิ ปัญญาเราเต็ม วิมุตติก็จะเกิดขึ้น วิมุตติก็คือมรรคผล จะเกิดขึ้น" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610805B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610805B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เรามีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง คือมีสัมมาสมาธิ มีสติระลึกรู้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจ คือมีสัมมาสติ หรือมีสติปัฏฐาน เมื่อเรามี ๒ สิ่งนี้ คือ สัมมาสมาธิ กับสัมมาสติ ปัญญาจะเกิดขึ้น มันจะเริ่มเห็นความจริง ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610805A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610805A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ค่อยๆ ฝึกไป ในที่สุดเราจะรู้ชัดว่า กายมันอยู่ส่วนหนึ่ง ใจมันอยู่ส่วนหนึ่ง ใจเป็นคนรู้ ร่างกายเคลื่อนไหว ใจเป็นคนรู้ ร่างกายหยุดนิ่ง ใจเป็นคนรู้ อย่างนี้ เรียกว่าเราเริ่มแยกรูป แยกนามได้ มันคือจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญา" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610804B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610804B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สมถกรรมฐาน เป็นของที่มีประโยชน์ แต่วิปัสสนากรรมฐาน เป็นของที่จำเป็น ระหว่างมีประโยชน์ กับจำเป็น ไม่เท่ากัน ของจำเป็น หมายถึง ถ้าขาดวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ก็คือขาดศาสนาพุทธ ส่วนสมถกรรมฐาน มีประโยชน์ แต่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีก คือ การฝึกจิตให้สงบ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ จะไม่มีคำสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน ฉะนั้น เราต้องเรียนให้ดี" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610804A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610804A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"บางคนเรียนธรรมะก็เข้าใจเร็ว บางคนก็เข้าใจช้า ขึ้นอยู่กับอินทรีย์แก่กล้าแค่ไหน โดยเฉพาะถ้าปัญญาแก่กล้า มันจะเร็ว ถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้า ยังไงก็ช้า แต่ไม่ใช่ปัญญาดีที่สุดนะ ปัญญาน่ะดีที่สุด แต่ว่าถ้าไม่มีศรัทธา ไม่มีวิริยะ ไม่มีสติ ไม่มีสมาธิ มันก็ไม่มีปัญญา เหมือนเราจบมหาวิทยาลัย เราจะไปดูถูกครูที่สอนเราตอนประถมไม่ได้" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610729B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610729B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ไปฝึกเอา ถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกได้อย่างนี้ มรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนหรอก วันนี้สรุปให้แล้ว ที่เราจะต้องทำ ถือศีล ๕ ทำในรูปแบบ เจริญสติในชีวิตประจำวัน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610729A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610729A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พวกเราต้องพึ่งตัวเอง มีศีล รักษาศีลให้ดี เวลาจวนตัวขึ้นมา เราจะมีฤทธิ์ ฤทธิ์ของเราจะเป็นบุญฤทธิ์ ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ เวลาเราลำบาก เราจวนตัวขึ้นมา นึกถึงศีล หรือนึกถึงสิ่งดีๆ ที่เราทำ ตั้งใจทำไว้ อย่างตั้งใจว่าจะสวดมนต์ยาวๆ ทุกวัน เช่น ธรรมจักร ถ้าสวดได้ตลอดพรรษา จะมีฤทธิ์ เวลาชีวิตมีปัญหา คิดถึงความดีที่เราสร้าง ด้วยสัจจะอันนี้ ที่เราสร้างมา ขอความจริงที่ว่าเราได้ประพฤติดีอย่างนี้ๆ ขอให้เราพ้นภัย พ้นจริงๆ เป็นไปได้จริงๆ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610728B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610728B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ทำกรรมฐานไปแล้วคอยสังเกต จิตเคลื่อนแล้วรู้ ไม่ใช่ห้ามเคลื่อน ถ้าห้ามเคลื่อนละก็ จิตจะแน่นๆ ถ้าจิตเราแน่นเมื่อไร อึดอัดเมื่อไร แสดงว่ามีการบังคับจิตเกิดขึ้นแล้ว ใครเห็นจิตแน่นๆ บ้าง นี่พวกชอบบังคับ ใครเห็นจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมา ให้คอยรู้จิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมา ไม่บังคับให้นิ่ง ของฟรีไม่มี ต้องซ้อมเอา อยากเก่ง อยากชำนาญ ต้องซ้อมเอา ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เพื่อให้จิตนิ่ง ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง เพื่อจะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610728A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610728A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พวกเราพยายามมาเรียนรู้ ไม่ต้องหาทางว่า จะปรุงยังไงที่จะไม่ปรุงชั่ว ไม่ต้องหาทางว่า ปรุงยังไงจะปรุงแต่ดีๆ หรือปรุงยังไงจะว่างๆ ไม่ยึดอะไรสักอย่าง ไม่ต้องดิ้นรนหาทางปรุงแต่งอย่างนั้น เรียนรู้มาที่รูป นาม กาย ใจนี้ ให้เห็นความจริงของรูป นาม กาย ใจ นี้ ถ้าเห็นแจ้ง แล้วก็รู้ว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวทุกข์ ความอยากที่จะให้ขันธ์ ๕ เป็นสุขก็ไม่มี ความอยากที่จะให้ขันธ์ ๕ พ้นทุกข์ก็ไม่มี จิตเข้าถึงความเป็นกลาง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610727C ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610727C.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พระพุทธเจ้าท่านเทียบให้ฟัง บอกคนส่วนใหญ่ เหมือนถูกยิงด้วยธนูดอกที่หนึ่ง คือเจ็บป่วยทางร่างกาย แล้วก็จะถูกยิงซ้ำด้วยธนูดอกที่สอง คือเจ็บป่วยทางจิตใจ พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า ชาวพุทธเราผู้เดินในธรรมวินัยของท่าน ถูกยิงได้ลูกเดียว คือทุกข์เข้ามาที่กายได้ แต่ทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจ อยู่ที่การฝึกของเรา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610727B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610727B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"งานหลักของเราชาวพุทธจริงๆ สู้กับความเห็นผิดของเราเอง ไม่ใช่ปฏิบัติหรือทำทาน ถือศีล ภาวนา เพื่อจะเอาอะไรต่ออะไร อย่างบางคนทำทาน เพราะอยากรวย ถือศีล อยากหน้าตาดี คนมีศีลหน้าตามันจะสดใส อยากทำสมาธิ จะได้ไปเป็นพระพรหม มีความสุข มุ่งไปเอาความสุข เจริญปัญญาไม่ค่อยมี ได้เจริญปัญญา มันจะเริ่มถอดถอนความรู้ผิด ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับรูปนามขันธ์ ๕ กายใจ ฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนให้ดี บางทีเราก็หลงผิดมากกว่าเก่า พวกเข้าวัดไม่ใช่คนดีเสมอไป บางทีร้ายกว่าคนไม่เข้าวัดด้วยซ้ำไป" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ (วันอาสาฬหบูชา) ไฟล์ 610727A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610727A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"อริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อลงมาก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เป็นส่วนของตัวปัญญา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เป็นส่วนของศีล สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็นส่วนของสมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกใจ หน้าที่ต่อมรรค คือทำให้เจริญ ทำให้เกิดขึ้น ถ้าเกิดแล้ว ก็ทำให้เกิดมากขึ้นไปอีก เป็นลำดับๆ ไป มี ๔ ชั้น" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610714A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610714A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าใครมาบอกว่าไม่มีเวลาภาวนา หลวงพ่อรู้อย่างหนึ่ง ว่าภาวนาไม่เป็น หรือไม่สนใจที่จะภาวนา ถ้าภาวนาเป็น ทุกก้าวที่เราเดินด้วยความรู้สึกตัว นั่นคือการปฏิบัติ จะยืนเดินนั่งนอน รู้สึกตัว ก็คือปฏิบัติอยู่" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610715B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610715B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สติปัฏฐาน ๔ เหมือนประตู ๔ ทิศ เหมือนประตูเมือง นึกภาพเมืองสมัยโบราณ อย่างเมืองกรุงเทพฯ เมืองเวียงจันทน์ มีประตู ๔ ทิศ เวลาเราจะเข้าเมือง เข้าทิศไหนก็ได้ เราเจริญสติปัญฐาน ๔ นี้ เราก็บรรลุมรรคผลด้วยสติปัฏฐานอันใดก็ได้ ไม่ใช่ว่าต้องทำ ๔ อย่างจึงจะบรรลุ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610715A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610715A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆ เวลาเรารู้ทันจิต เรารู้ได้ ๒ อย่าง อย่างหนึ่ง รู้ความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิต เช่น ตอนนี้จิตเป็นสุข ตอนนี้จิตทุกข์ ตอนนี้จิตดี ตอนนี้จิตชั่ว จิตโลภ โกรธ หลง อันนี้รู้ความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิต อีกอย่างหนึ่ง คือ รู้พฤติกรรมของจิต พฤติกรรมของจิต เช่น มันวิ่งไปดู มันวิ่งไปฟัง มันวิ่งไปคิด มันวิ่งไปเพ่ง มันเคลื่อนไปเคลื่อนมา มีพฤติกรรม มันเข้าไปแทรกแซงอารมณ์ ด้วยความยินดี ด้วยความยินร้าย อย่างนี้เรียกว่ารู้เท่าทันพฤติกรรมของมัน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610714B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610714B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next » 36