"อาศัยก้าวขึ้นไป อย่ากลัวผิด ที่ภาวนา ยังไงก็ผิด ไม่ต้องกลัวหรอก ถ้าถูกเมื่อไหร่ ก็เป็นพระอรหันต์เมื่อนั้น นอกนั้นผิดหมด" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610630A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610630A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ทุกครั้งที่หายใจออก ทุกครั้งที่หายใจเข้า โอกาสที่จะหายใจก็ลดลงไปหนึ่งครั้ง ชีวิตสั้นลงเรื่อยๆ อย่าหายใจทิ้งเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์ ไหนๆ หายใจแล้ว ก็ตายไปเรื่อยๆ แล้ว ชีวิตสั้นลงทุกครั้งที่หายใจแล้ว เรียนรู้ไป รู้กาย รู้ใจ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610624B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610624B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พระพุทธเจ้าบอก ทุกข์ให้รู้ ไม่ใช่ทุกข์ให้ละ ไม่ใช่ทุกข์ให้หนี มีสติอยู่ในร่างกาย แล้วจะเห็นทุกข์ในร่างกาย แล้วถ้าเราพัฒนาไป เรามีความรู้สึก มีสติ รู้สึกจิตใจตัวเอง เราจะเห็นความทุกข์ในจิตใจ ทุกคราวที่ใจมีอยากเกิดขึ้น ความทุกข์จะเกิดขึ้น ทุกคราวที่ใจมีความดิ้นรน ปรุงแต่ง ความทุกข์จะเกิดขึ้น" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610624A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610624A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"จิตหยุดความปรุงแต่ง เพราะจิตเป็นกลางต่อสภาวะที่เป็นคู่ๆ ทั้งหลาย มันเป็นกลางต่อสภาวะที่เป็นคู่ๆ ได้ เพราะมันตามรู้ตามเห็นสภาวะอันนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีก จนรู้ความจริง ว่าสภาวะทั้งหลายนั้น ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เสมอกัน เท่าเทียมกัน จิตก็จะหยุดความปรุงแต่ง กว่าจะถึงจุดนี้ได้ ต้องดูแล้วดูอีก ดูเนืองๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆ ถึงจุดที่พอ เขาก็พอของเขาเอง" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610623B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610623B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"การภาวนา ต้องใช้หลักน้ำขึ้นให้รีบตัก มีแรงก็รีบภาวนา อย่ารอให้แก่ อย่ารอให้เจ็บ บางคนรอจนถึงตาย พอใกล้จะตาย ญาติจะมาบอก มาบอกหลวงพ่ออย่างนี้ ว่าคนนี้ใกล้จะตายแล้ว ถามว่า เคยภาวนาไหม บอกว่า ไม่เคย อยากจะขอธรรมะจากหลวงพ่อไปช่วยหน่อย ช่วยไม่ได้หรอก เหมือนคล้ายๆ คนตกน้ำไปแล้ว กำลังจะจมน้ำตายแล้วมาถามหาวิธีว่ายน้ำ ไม่รอดหรอก เพราะฉะนั้นเราไม่ประมาท ยังมีเรี่ยวมีแรง รีบภาวนา" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610623A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610623A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์มากนะ งดงาม อย่างพระวินัย ท่านไม่กำหนดให้ย่อหย่อนเกินไป จนพระใช้ไม่ได้ เพราะพระย่อหย่อน ท่านไม่ตึงเกินไป จนพระอยู่ไม่ได้ นี่คือปัญญาตรัสรู้ของท่าน คนรุ่นเรา ไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนา ไม่รู้เรื่องวัด ไม่รู้เรื่องพระ แต่คิดจะปฏิรูปตามใจชอบ ไม่รู้ ว่าระบบที่พระพุทธเจ้าวางไว้นั้นมี บังคับใช้ให้ได้แล้วกัน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610617B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610617B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ภาวนา ต้องทำ เรียนแล้วไม่ทำ ไม่ได้อะไร จะได้ความหลงผิดไป สะสมกิเลสมากกว่าเก่าอีก คนเข้าวัดไม่ใช่กิเลสเบาบาง ถ้าไม่ได้ภาวนา ยิ่งเข้าวัด กิเลสยิ่งหนา จะไปดูถูกคนที่ไม่เข้าวัด นึกว่าฉันเป็นคนดี เพราะภาวนาไม่เป็น นึกว่าฉันดีกว่าคนอื่น การเดินเข้ามาในวัด กิเลสไม่ได้กระทบกระเทือนเลย กิเลสจะกระทบกระเทือน เมื่อเราฝึกตัวเอง มีสติ มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา กิเลสถึงจะกระทบกระเทือน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610617A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610617A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ใจที่เมตตา มันภาวนาง่าย ใจร้ายใจดำ ภาวนาไม่ขึ้นหรอก ใจอ่อนโยนเมตตา เหมาะสำหรับธรรมะ อย่างเราใจมีเมตตา ศีลเราก็มาแล้ว ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทำร้ายสัตว์ ไม่ทำร้ายคน ถ้าเรามีความเมตตา เราก็ไม่ไปขโมยของใคร เดี๋ยวเขาเป็นทุกข์ เรามีเมตตา เราก็ไม่ไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้าน เดี๋ยวเขาเป็นทุกข์ ไม่โกหกหลอกลวง เขาเข้าใจผิด เดี๋ยวเขาเป็นทุกข์ เจริญเมตตาไว้ ศีลมาตั้งเยอะ และถ้าเมตตาตัวเองด้วย ก็จะไม่ไปกินเหล้า ไม่ไปติดยาเสพติด คนไปกินเหล้า มันไม่เมตตาตัวเอง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610616B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610616B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ค่อยๆ เรียนรู้ไปเรื่อยๆ ดูกาย ดูใจ "มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง" ถ้าจำประโยคนี้ของหลวงพ่อได้ แล้วเข้าใจได้ เวลาจะคลำทางไป ตรงนี้เป็นกุญแจ ที่จะไขความลับของจิตออกมาได้ ไขความลับของกายออกไปก่อน จะได้พระอนาคามี แล้วไขความลับของจิตได้ ที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้น มันจะทำลายเชื้อเกิดในจิตลงไป" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610616A ซีดี ๗๖

Direct download: 610616A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ขั้นแรกเลย คือ พยายามรู้เนื้อรู้ตัวไว้ก่อน ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว อย่าฟุ้งซ่าน อย่าใจลอย ถ้าเราใจลอย มีกายก็ลืมกาย มีใจก็ลืมใจ เพราะฉะนั้น ขั้นแรกเลย รู้สึกตัวให้เป็นก่อน พอรู้สึกตัวเป็น แล้วค่อยเจริญปัญญา วิธีเจริญปัญญาของพวกดูจิต คือ มีตาก็ดู มีหูก็ฟัง มีจมูกก็ดมกลิ่น มีลิ้นก็รู้รส มีกายก็กระทบสัมผัส ความเย็น ความร้อน ความอ่อน ความแข็ง ความตึง ความไหว รู้สึกไป เวลามีอะไรมากระทบในร่างกาย แล้วเวลาใจมันคิด นึก ปรุง แต่ง ก็รู้ทัน" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610610 ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610610.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เส้นทางนี้ เส้นทางของคนต้องอดทน ต้องไปด้วยตัวเอง พึ่งตัวเอง ใครจะมาสู้กิเลสให้เรา เราต้องสู้ของเราเอง สู้ได้แล้ว ผลตอบแทนที่เราได้รับมหาศาล เราได้พบความสุขที่ไม่นึกไม่ฝัน ว่าความสุขอย่างนี้ก็มีในโลก" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610609B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610609B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พวกเราอยากได้มรรคผลนิพพาน ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นดีจริง แต่เราต้องดีด้วย ให้พอดีกับธรรมะของท่าน มันถึงจะได้ดี เกิดมาในแผ่นดินที่พระพุทธศาสนายังมีอยู่ แล้วเราไม่ได้ภาวนาให้เต็มฝีมือเรา เปรียบเหมือนมีโอกาส ไปเจอเหมืองเพชร แต่เอาไว้ก่อน เดี๋ยวขอเดินเล่นก่อน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรทม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610609A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610609A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พวกเราภาวนา อยู่ที่ตัวเอง เรารู้ไหม เรามีอุดมการณ์ไหม ว่าเราจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ หรือเราต้องการ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อยากไปสวรรค์ ก็คืออยากได้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข วัดใจตัวเอง แล้วจะตอบได้ว่า ใจมันมีแรงที่จะเอามรรคผลนิพพานไหม หรือจะทำเพื่อจะเอาบุญ เพื่อจะไปอยู่กับโลกอย่างมีความสุข" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610603B ซีดีแผ่นที่ ๗๖ 

Direct download: 610603B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"งานฝึกจิตมี ๒ อัน คือ ทำสมถะ กับทำวิปัสสนา แต่ถ้าความชั่วไม่ละ ความดีอื่นก็ไม่เจริญเลย มุ่งแต่ทำสมถะ วิปัสสนาอย่างเดียว ลำบากเหมือนกัน ยิ่งถ้าความชั่วไม่ละ ไม่ทางบรรลุมรรคผลหรอก" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610603A ซีดีแผ่นที่ ๗๖ 

Direct download: 610603A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ลักษณะของคนดี เรียกว่าสัปปุริสธรรม ๗ ประการ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้สถานที่ รู้บุคคลประชุมชน ต้องรู้จัก ไม่อย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นคนดี แต่เวลาเราปฏิบัติ เราซื่อตรง ซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเอง แต่ไม่ได้จะแสดงตามที่รู้สึกทุกครั้งไป ต้องดูสัปปุริสธรรม ดูธรรมะตัวอื่นประกอบด้วย" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610602B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610602B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เป็นพระ ต้องรักษาพระวินัย ต้องรักษาข้อวัตร ข้อวัตรมีหลายอย่าง ธุดงควัตร เป็นข้อวัตรอย่างหนึ่ง ข้อวัตรอย่างอื่น ถ้าไม่รักษานั้นอาบัติ ธุดงควัตรนี้แล้วแต่สมัครใจ ไม่รักษาก็ไม่อาบัติ เรื่องของพระวินัย มีความประณีต พอดีๆ ไม่ทำให้เราเครียดเกินไป" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610602A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610602A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เรียนบางอย่าง เรียนบางแง่ เรียนบางมุม เวลาเข้าใจแล้ว มันเข้าใจทั้งหมด" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (วันวิสาขบูชา) ไฟล์ 610529C ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610529C.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ต้องฉลาดในการทำบุญ อย่าทำอะไรแล้วก่อปัญหา เบียดเบียนตัวเอง เบียดเบียนคนอื่นทีหลัง ทำแล้วใจต้องโปร่งโล่งเบา เป็นอิสระมากขึ้น ไม่ใช่เป็นทาสมากขึ้น" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610529B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610529B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ฝึกให้เคยชินที่จะรู้ ขั้นแรก รู้สึกตัวให้ได้ก่อน เวลารู้สึกตัว จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว ร่างกายมีอยู่ เราก็รู้สึก จิตใจความรู้สึกนึกคิดมีอยู่ เราก็รู้สึก อันนี้เรียกว่ามีสติ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610529A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610529A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ในโลกนี้ ไม่มีศาสตร์อะไร ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริง นอกจากพระพุทธศาสนา มีเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้น ที่พาให้เราพ้นทุกข์ได้จริง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610427B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610527B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"การภาวนาประมาทไม่ได้ ถ้าประมาท ถ้าย่อหย่อน ถึงเคยดีมาก่อน มันก็เสื่อมได้ มันยังไม่พอ ถ้าพอมันจะเกิดอริยมรรค" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610427A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610527A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"งานทำกรรมฐาน เป็นเรื่องงานของจิต ฉะนั้นตัวที่เป็นพระเอก ที่เราจะเรียนรู้ ก็คือจิตเรานั่นเอง กรรมฐานเป็นแค่เครื่องสังเกตจิต" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610526B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610526B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"อยากไปเร็วที่สุด ก็ไปด้วยจิต ถ้าดูจิตไม่ได้ ดูกายก็อ้อมหน่อย เพราะจะดูกายได้ดี ต้องทำสมถะก่อน อ้อมมากนะ ไปทำสมาธิให้จิตสงบ จิตตั้งมั่น จิตสงบ จิตตั้งมั่นแล้วมาดูกาย ดูไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งก็จะเข้ามาที่จิต ถ้าเราสติปัญญามากพอ กำลังสติ สมาธิ ปัญญาเราดี รู้เข้าไปที่จิตเลย รู้ที่จิต ก็ละความเห็นผิดที่จิต" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610526A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610526A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พวกเราอาจจะบ่น บอกว่า เราอยู่ในเมือง ไม่มีทางที่จะกายวิเวกได้เลย เวลาเราอยู่คนเดียว เราก็อย่าหาเรื่องวุ่นวายกับคนอื่น อย่างเล่นเฟสบุค เล่นไลน์ อะไรอย่างนี้ ไม่วิเวก ถึงจะไปอยู่ในป่าก็ไม่วิเวก อยากได้กายวิเวกก็คือ ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเท่าที่จำเป็น ก็จะวิเวกพอสมควร" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610513B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610513B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ธรรมะจำนวนมากเกิดที่จิต กุศลเกิดที่จิต อกุศลก็เกิดที่จิต ธรรมจำนวนมากรู้ด้วยจิต ฉะนั้นจิตเป็นใหญ่ จิตเป็นหัวหน้า จิตเป็นประธานในธรรมทั้งหลายทั้งปวง หลวงปู่มั่นสอนว่า ได้จิตก็คือได้ธรรม เสียจิตไปคือเสียธรรม ถ้าเราภาวนา เราได้จิตมา เรารู้จักจิตก็จะรู้จักธรรม" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610513A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610513A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 5 6 7 8 9 10 11 Next » 39