"ขี้เกียจ เราก็ยังดูกายทำงาน ดูใจทำงาน เบื่อ เราก็ยังดูกาย ดูใจทำงาน ท้อแท้ใจ เราก็ดูกาย ดูใจทำงาน ไม่เลิก ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น ไม่ยอมเลิกดู ถ้าอย่างนั้นจะขี้เกียจยังไง แต่ไม่เลิกดู ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าขี้เกียจแล้วเลิกดู อันนี้แพ้เลย" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610512B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610512B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"นอกจากกัลยาณมิตร ได้แก่ ครูบาอาจารย์ ท่านเลือกเฟ้นธรรมะมาสอนเราแล้ว โยนิโสมนสิการ คือความแยบคายในการสังเกตพิจารณา สำคัญมาก ถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการ มันภาวนาลำบาก มันช่วยตัวเองไม่ได้สักที ต้องพยายาม โยนิโสมนสิการ ไม่ใช่การคิดพิจารณาตามใจชอบ แต่เป็นการพิจารณา โดยเทียบเคียงเข้ากับหลัก ที่พระพุทธเจ้าสอน หรือที่ครูบาอาจารย์บอกเรา เทียบเคียงกับคำสอน ไม่อย่างนั้นเราจะโยนิโสฯ แบบพิลึกพิลั่นพิเรนทร์" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610512A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610512A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"การปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยาก มันคือการเรียนรู้ความจริงของร่างกาย จิตใจของเรา อันรวมกันเป็นชีวิตเรานั่นเอง ถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกาย ของใจได้แล้ว ต่อไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกาย อะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจ เราจะไม่ทุกข์หรอก เพราะจิตใจมันจะยอมรับความจริงได้ เราเรียนดูกาย เพื่อให้เห็นความจริงของร่างกาย เรียนดูจิตใจ เพื่อให้เห็นความจริงของจิตใจ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม สอนผู้ปฏิบัติธรรมชาวจีน วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610509 ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610509.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"วิปัสสนาคิดเอาไม่ได้ วิปัสสนามาจากคำว่า วิ กับ ปัสสนะ ปัสสนะ แปลว่าการเห็น วิ แปลว่าแจ้ง เห็นแจ้ง ก็คือเห็นไตรลักษณ์ ต้องเห็นความจริง เราอยากเห็นความจริงของร่างกาย เราก็ต้องไม่ดัดแปลงร่างกาย เราอยากเห็นความจริงของจิตใจ เราก็ต้องไม่ดัดแปลงจิตใจ ร่างกายเป็นอย่างไร ก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้น จิตใจเป็นอย่างไร ก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้น ไม่ต้องคิดมาก" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610506B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610506B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"อยู่ที่ตัวเอง ว่าตั้งใจจะเอาจริงแค่ไหน ถ้าเอาจริง ก็ไม่ปล่อยให้จิตใจสะเปะสะปะไป วันหนึ่งๆ ให้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้เยอะ มีความอ่อนโยน อ่อนน้อม ไม่แข็งกระด้าง ใจที่แข็งกระด้าง รับธรรมะไม่ได้" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610506A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610506A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ตรงที่มันเห็นเอง เห็นไตรลักษณ์เอง โดยไม่ต้องคิดนำนั้น ตรงนั้นเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน ถ้ายังต้องคิดนำ โน้มนำให้เห็นอยู่ ยังไม่ขึ้นวิปัสสนา แต่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆ ใช้ไม่ได้ แค่ดีกว่าคนไม่รู้สึกตัวเท่านั้น แต่ไม่บรรลุมรรคผลหรอก" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610505B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610505B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เรายืมร่างกายมาจากโลก มีร่างกาย เราก็เอาไว้ใช้ทำประโยชน์ ประโยชน์ของตัวเอง กับประโยชน์ของผู้อื่น ประโยชน์สูงสุดก็คือ เรียนกรรมฐาน สร้างความฉลาดให้กับตัวเอง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๕ ​พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610505A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610505A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ธรรมะนั้น เราเรียนรู้กันด้วยใจ เรียนรู้ด้วยจิตใจของเราเอง ลำพังมีร่างกาย มันเรียนธรรมะไม่ได้ ต้องอาศัยจิตใจมาเรียนธรรมะ วิธีที่จะเรียนธรรมะก็คือ รู้ลงไปที่ใจของเรา ใช้ใจของเรานี้ ไปรู้ใจของเราเอง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610429 ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610429.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ฝึกไปเรื่อยๆ ทุกวันๆ ให้ใจเราเป็นมิตรกับคนอื่น เป็นมิตรกับสัตว์อื่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แล้วเวลาทำสมาธิจะง่าย เพราะจิตพร้อมจะเป็นสมาธิอยู่แล้ว" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610428B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610428B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราภาวนาให้เป็น ฝนตกแดดออก มันก็มีความสุขได้ อยู่ตรงไหนก็มีความสุขได้ เวลารถติด คนภาวนาไม่เป็น ก็กลุ้มใจ ภาวนาเป็น ก็ได้เวลาภาวนาเพิ่มขึ้น" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610428A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610428A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"จิตใจโดยตัวของมันเอง ไม่มีรูปร่าง จิตเป็นนามธรรม แต่เราสามารถเห็นว่าจิตเกิดดับได้ โดยผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกับจิต สิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกับจิตมีชื่อเรียกว่า เจตสิก จิตกับเจตสิกเป็นของที่เกิดขึ้นร่วมกันเสมอ เมื่อใดมีจิต เมื่อนั้นต้องมีเจตสิก เมื่อใดมีเจตสิก เมื่อนั้นก็ต้องมีจิต" --พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610422 ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610422.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 610421B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ธรรมะเป็นของมีคุณค่า แต่เอาไว้ก่อน ขอเอาเรื่องที่ไม่มีสาระก่อน เวลาที่จะปฏิบัติธรรมมีน้อย เรากลับเอาไว้ก่อนๆ ขอไปทำอย่างอื่นก่อน เช่น ตระเวนทำบุญ ๙ วัด ไปกราบพระอรหันต์ที่โน่นที่นี่ เราก็แต่งเอาเองว่าใครเป็นพระอรหันต์ ทำไมเราทิ้งการเจริญสติในปัจจุบันของเราไป ของสำคัญที่สุด เรารักตัวเองที่สุด แต่เราละเลย ลืมตัวเองตลอดเวลา เรียกว่าประมาท" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610421A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610421A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ตอนที่หลวงพ่อภาวนา ไตรมาสหนึ่งมี ๓ เดือน หลวงพ่อจะประเมินผลการปฏิบัติของตัวเอง ๓ เดือนนี้เราได้อะไรมาบ้าง รู้ทันกิเลสมากขึ้นไหม สมาธิดีขึ้นรึเปล่า เข้าใจวิธีปฏิบัติมากขึ้นไหม ใจเราเป็นอิสระมากขึ้นไหม วัดใจตัวเองไปเรื่อยๆ แล้วก็พบว่า ใน ๓ เดือน มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง อย่างเคยฟุ้งซ่านมาก เรารู้ทันได้บ่อยขึ้น ใจก็ไม่ค่อยฟุ้งซ่าน ไม่ใช่ภาวนา ปฏิบัติไปเรื่อยๆ แล้วไม่ประเมินผล การปฏิบัติธรรมก็เหมือนการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ มีเป้าหมาย กำหนดวิธีการจากทรัพยากรที่มี จากปัญหา และทรัพยากรที่มีอยู่ แล้วก็ต้องประเมินผลเป็นระยะๆ ไป ว่าเดินออกนอกเป้าหมายที่เราทำอยู่หรือเปล่า” -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610415B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610415B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เวลาเราจะภาวนา เราก็ต้องดูต้นทุนที่เรามี เราไม่มีสมาธิเลย ใจฟุ้งซ่านทั้งวันทั้งคืน เราจะเดินแบบสมาธิกะ ทำไม่ไหว เรามีอะไร เรามีปัญญา รู้จักใช้เหตุใช้ผล ไม่งมงาย เราก็ใช้ปัญญานำไป สำรวจตัวเอง จะเดินในเส้นทางไหน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610415A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610415A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ใจรู้ไม่ใช่เรารู้ อย่างได้ยินหลวงพ่อพูดว่า สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ จำได้แล้ว อย่างนี้ยังไม่ใช่พระโสดาบัน ใจเรายังไม่ได้มีความรู้ ต้องพาใจให้เรียนรู้ของจริง ซ้ำแล้วซ้ำอีกไป เห็นเลยอันนี้เกิดแล้วก็ดับ อันนี้เกิด อันนี้ก็ดับ อย่างนี้ ดูไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งมันรู้เอง มันรู้จริง เวลารู้จริง จิตจะรวมเข้าสมาธิ จะเข้าฌานเอง เข้าเอง ไม่ต้องหัดเข้าหรอก มันเข้าได้เองเลย แล้วก็ไปล้างกิเลสข้างใน เหมือนล้างตะกอนก้นตุ่มน้ำ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610414B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610414B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เคยเห็นเขาทำความสะอาดสระไหม ดูดฝุ่นใต้สระก็มี ถ้าชิ้นใหญ่ก็ช้อนเอา นี่เหมือนทำวิปัสสนา คอยรู้เท่าทันกิเลส รู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุงแต่งขึ้นมา ทั้งดีทั้งชั่วที่ปรุงขึ้นมา แล้วก็เห็นว่า ทุกอย่างที่เกิด มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ บังคับไม่ได้ เห็นทุกอย่างเกิดดับๆ ไปเรื่อย เห็นเลยจิตที่ว่าดีๆ กระทบอารมณ์ก็กระเทือน มีเหตุก็กระเทือนขึ้นมา กิเลสมีอยู่ มันก็ฟุ้งขึ้นมา คอยรู้คอยดูไป ทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ดูไปเรื่อย เหมือนเราช้อนตะกอนขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุด ถึงจุดที่อริยมรรคเกิด ก็คล้ายๆ ถึงจุดที่มันสะอาด สะอาดมี ๔ ระดับ ถ้าเป็นพระอรหันต์ไม่เหลือตะกอนเลย" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610414A ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610414A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"มาตรฐานชาวพุทธเรา คือคุณธรรม ทำไมเรากราบพระที่อายุน้อยกว่าเรา เรากราบเพราะมีคุณธรรม หรือเราเอาลูกไปบวชเณร ทำไมพ่อแม่ยังไหว้ ไหว้ความดี ไหว้ที่คุณธรรม" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610413B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610413B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"โลกนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน รู้จักมัน อย่าประมาท ว่าสิ่งดีๆ จะต้องอยู่กับเราตลอดไป อย่าท้อแท้ ว่าสิ่งเลวๆ จะอยู่กับเราตลอดไป ทุกอย่างชั่วคราว ไม่มีอะไรคงที่ พยายามเรียนรู้ชีวิตอย่างนี้ แล้วเราจะอยู่กับโลกอย่างมีความสุข จะวันอะไร สงกรานต์หรือไม่ ก็มีความสุข" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610413A ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610413A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราจะพร้อมจะตาย ถ้าเรามีความมั่นใจในคุณธรรมของตัวเอง ถ้ากระทั่งตัวเองยังไม่มั่นใจ ก็ยังไม่พร้อม เวลาจะตายก็จะกลัว กลัวจะแย่กว่าเก่า แต่ถ้าเราภาวนา เรามั่นใจในคุณธรรมของเรา เวลาจะตาย ไม่กลัว ถ้าต้องเกิดอีก ก็ดีกว่านี้อีก ไม่แย่ลง เพราะอย่างนั้น เราต้องเตรียม ตั้งอกตั้งใจภาวนาไป อะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้ ไม่เสียเปล่าๆ มีสติทุกๆ อิริยาบถ มีสติอยู่ตลอดเวลา" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610408B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610408B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สัตว์ทั้งหลายจะติดอยู่ในภพของตัวเอง มันคุ้นเคย จิตของเราเวลาไปคุ้นเคยกับอะไรแล้ว มันจะไม่ค่อยทิ้งสิ่งนั้น เหมือนถ้าเราไม่ได้ภาวนา เราก็จะคุ้นเคยกับการเป็นคนแบบนี้ เหมือนๆ กันไป ตามๆ กันไปทุกวันๆ ตอนเด็กๆ ก็ไปเรียนหนังสือ โตขึ้นไปก็ทำงาน มีครอบครัว เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน แล้วก็ตายไป ตามแบบกันตั้งแต่เกิดจนตาย ดูๆ ก็น่าสงสาร ไม่รู้ว่าทางรอดมันมี ชีวิตคนเราเกิดมา ไม่ใช่แค่ว่าเกิดมากิน มาเสพกาม มาหาเกียรติยศ กิน กาม เกียรติ มีอยู่แค่นี้เอง ไม่รู้ว่ามันมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นอีก คือธรรมะ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610408A ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610408A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พอเราเห็นสภาวะแต่ละตัวๆ บ่อยๆ ต่อไปเราจะจับลักษณะร่วมของทุกตัวได้ ลักษณะร่วมของทุกๆ ตัวเรียกว่าสามัญญลักษณะ มีคำอยู่ ๒ คำ อันหนึ่งคือ วิเสสลักษณะ ลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้เราแยกได้ ว่าอันนี้คือสภาวะอย่างนี้ๆ แต่ทุกๆ ตัวมีลักษณะร่วมกัน เรียกว่า สามัญญลักษณะ ลักษณะร่วมกันคือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610407B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610407B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

”ขณะนี้ร่างกายเราหายใจอยู่ รู้สึกไหม รู้สึกมันทั้งตัว เห็นตัวนี้กำลังหายใจอยู่ ดูสบายๆ ตัวนี้หายใจออกก็รู้ ตัวนี้หายใจเข้าก็รู้ ดูไปสบายๆ รู้มันทั้งตัว รู้ตัวทั่วพร้อม ไม่ใช่รู้แต่ลม หรือจะดูอิริยาบถ ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน ก็เห็นทั้งตัว ยืน เดิน นั่ง นอน“ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610407A ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610407A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราภาวนา อย่าให้ท้อถอย อดทนไว้ รักษาศีลไว้ แล้วทุกวันฝึกจิตตัวเองให้จิตตั้งมั่น วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่น คือ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วคอยรู้เวลาจิตมันไหลไป เช่น เราพุทโธ เรารู้ลมหายใจ จิตหนีไปคิด เรารู้ จิตไปอยู่ในความว่าง เรารู้ จิตไปอยู่ที่ลมหายใจ เรารู้ คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆ "ทำกรรมฐานอย่างหนึ่ง แล้วรู้ทันจิตไป" บทเรียนนี้ ชื่อ จิตตสิกขา สิ่งที่ได้มาคือสมาธิที่ถูกต้อง ไม่มีสมาธิที่ถูกต้อง เจริญปัญญาไม่ได้" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610401B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610401B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"จิตผู้รู้คือจิตอวิชชา ถ้าเราฉลาด เราก็จะรู้ ว่าอวิชชา คือ ความไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้สมุทัย ไม่รู้นิโรธ ไม่รู้มรรค ไม่รู้กิจต่อทุกข์ ไม่รู้กิจต่อสมุทัย ไม่รู้กิจต่อนิโรธ ไม่รู้กิจต่อมรรค สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ คือ รูปนาม ขันธ์ ๕ กิจต่อทุกข์ คือ การรู้อย่างที่มันเป็น ทุกข์ให้รู้ สมุทัยคือตัวตัณหา ให้ละ นิโรธ คือ พระนิพพาน ให้ทำให้แจ้ง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610401A ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610401A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 6 7 8 9 10 11 12 Next » 39