ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม 7 ธันวาคม 2556 ช่วงสอง

Direct download: 561207B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:54pm +07

สวนสันติธรรม ๕๒

Direct download: 561207A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:53pm +07

เมื่อไรรู้ทันกิเลส กิเลสจะดับเอง ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้น

Direct download: 570226.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:38am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม 6 ธันวาคม 2556 ช่วงที่สอง

Direct download: 561206B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:45am +07

ธรรมเทศนาที่สวนสันติธรรม ช่วงแรก 6 ธันวาคม 2556 โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Direct download: 561206A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:44am +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม 16 พ.ย. 56 ช่วงแรก

Direct download: 561116A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:58am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม 16 พฤศจิกายน 2556

Direct download: 561116B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:56am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม 11 พฤศจิกายน 2556 ช่วงสอง

Direct download: 561115B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:45am +07

ธรรมเทศนาที่สวนสันติธรรม โดยหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชโช ช่วงแรก

Direct download: 561115A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:44am +07

Direct download: 561026.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:14pm +07

Direct download: 561013B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:13pm +07

การทำกรรมฐานจริงๆ ไม่เบียดบังเวลาทำงานของเรายกเว้นงานที่ต้องใช้ความคิด

Direct download: 561013A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:09pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ที่บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี 29 ม.ค. 57

Direct download: 570129.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:13pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ที่วัดสันป่าสักวรอุไร จ.เชียงใหม่ (** หมายเหตุจากคณะทำงาน คุณภาพไฟล์เสียงไฟล์นี้ไม่ชัดเท่าปกติเนื่องจากต้นฉบับการบันทึกเสียงขัดข้อง)

Direct download: 561222.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:11am +07

The What arises also falls episode focuses on the aspects of Dhamma necessary to achieve the first level of enlightenment - stream-entry

Translated and read by Jess Peter Koffman with permission from 

Direct download: what20arises20also20falls.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:23pm +07

Luangpor Pramote warns us about believing in things we don't know to be true yet. Blind belief is dangerous. We have to put in the work and see for ourselves.

Direct download: A20pure20and20beautiful20mind.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:43pm +07

The episode reminds us about the correct type of concentration, and many of the ways we can be mistaken.

Direct download: A20special20kind20of20concentration.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:00am +07

Translated from the Robe-donation ceremony, October 27, 2013. The talk is in memory of the Supreme Patriarch of Thailand who recently passed. It outlines the pain of those caught in the wheel of Samsara, and the state of those who have overcome this cycle of suffering. Translated and read by Jess Peter Koffman,

Direct download: Nirvana20and20Samsara.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:50pm +07

Luangpor Pramote emphasizes how mindfulness allows us to see the truths of impermance, suffering and non-self of body and mind. This episode is translated and read by Jess Peter Koffman with permission from Luangpor Pramote.

Direct download: The20importance20of20mindfulness.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:18pm +07

หนึ่งขณะของปัจจุบันนี้แหละสำคัญที่สุด

Direct download: 560810.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 4:00am +07

ธรรมะจะเรียนต้องขวนขวายหน่อย เป็นศาสตร์หนึ่ง การจะเข้าถึงแก่นแท้ของแต่ละศาสตร์ไม่ใช่เรื่องง่าย

Direct download: 560809A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:00am +07

1 « Previous 53 54 55 56 57 58 59