ธรรมเทศนาที่สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๓ ช่วงแรก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Direct download: 570111A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:45pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม แผ่นที่ 53 พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 1 มกราคม 2557

Direct download: 570101B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:23am +07

ธรรมเทศนาที่สวนสันติธรรม แผ่นที่ 53 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 1 มกราคม 2557

Direct download: 570101A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:21am +07

ธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 มีนาคม 2557

Direct download: 570323.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:07pm +07

เรียนธรรมะ เราจะสามารถถอดถอนความทุกข์ทางใจของเราได้อย่างเด็ดขาด

Direct download: 570330.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 4:01pm +07

Direct download: 570322.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:44pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม 31 ธ.ค. 56 ช่วงที่สอง

Direct download: 561231B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:29pm +07

ออกจากทุกข์คือออกจากธาตุขันธ์ พ้นทุกข์ก็คือพ้นจากธาตุขันธ์ ธรรมเทศนาที่สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๓ 31 ธันวาคม 2556

Direct download: 561231A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:25pm +07

ไปเพ่งไปจ้อง ให้จิตนิ่ง หรือบังคับร่างกายบังคับจิตใจ ไม่ทำให้เกิดปัญญา ต้องปล่อยให้กายทำงานแล้วมีสติตามรู้ไปเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ปล่อยให้จิตทำงานมีสติตามรู้ จิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแปลกปลอมเข้ามา มาแล้วก็ไป ถ้าดูได้อย่างนี้ก็ใช้เวลาไม่นาน

Direct download: 570316.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:52am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม 8 ธันวาคม 2556

Direct download: 561208B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:46am +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ สวนสันติธรรม 8 ธันวาคม 2556

Direct download: 561208A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:45am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม 7 ธันวาคม 2556 ช่วงสอง

Direct download: 561207B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:54pm +07

สวนสันติธรรม ๕๒

Direct download: 561207A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:53pm +07

เมื่อไรรู้ทันกิเลส กิเลสจะดับเอง ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้น

Direct download: 570226.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:38am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม 6 ธันวาคม 2556 ช่วงที่สอง

Direct download: 561206B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:45am +07

ธรรมเทศนาที่สวนสันติธรรม ช่วงแรก 6 ธันวาคม 2556 โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Direct download: 561206A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:44am +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม 16 พ.ย. 56 ช่วงแรก

Direct download: 561116A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:58am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม 16 พฤศจิกายน 2556

Direct download: 561116B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:56am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม 11 พฤศจิกายน 2556 ช่วงสอง

Direct download: 561115B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:45am +07

ธรรมเทศนาที่สวนสันติธรรม โดยหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชโช ช่วงแรก

Direct download: 561115A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:44am +07

Direct download: 561026.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:14pm +07

Direct download: 561013B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:13pm +07

การทำกรรมฐานจริงๆ ไม่เบียดบังเวลาทำงานของเรายกเว้นงานที่ต้องใช้ความคิด

Direct download: 561013A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:09pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ที่บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี 29 ม.ค. 57

Direct download: 570129.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:13pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ที่วัดสันป่าสักวรอุไร จ.เชียงใหม่ (** หมายเหตุจากคณะทำงาน คุณภาพไฟล์เสียงไฟล์นี้ไม่ชัดเท่าปกติเนื่องจากต้นฉบับการบันทึกเสียงขัดข้อง)

Direct download: 561222.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:11am +07

1 « Previous 53 54 55 56 57 58 59 Next » 59