"รักษาที่จิตอันเดียวนี้เอง พอจิตเกิดสมาธิขึ้น สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอยู่ตั้งแต่หัวถึงเท้านะจะหายไปทันทีเลย ยิ่งกลัว ยิ่งตกใจ ยิ่งโมโห - เสร็จ เพราะกิเลสมันครอบจิตเรา กิเลสมันก็มารนั่นแหละ มารข้างใน" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 23 ม.ค. 58 ช่วงส่งการบ้าน

Direct download: 580123B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:45pm +07

"สังเกตไหมความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว... ใจจะเปลี่ยนตลอดเวลาเลย นี่ล่ะอนิจจัง - ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงตลอด" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 23 มกราคม 2558 ช่วงแรก

Direct download: 580123A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:44pm +07

"หน้าที่เราตอนนี้นะก็คือหัดรู้ทุกข์ไปจนกระทั่งจิตมันรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้ง มันจะละสมุทัย แจ้งนิโรธ เกิดอริยมรรคในขณะนั้นเลย แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปไม่ต้องรักษาจิตอีกแล้ว จิตนั้นจะเข้าสู่สภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีก จะไม่ทุกข์อีก... ฝึกนะ" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 1 เมษายน 2558

Direct download: 580401.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:56pm +07

"พวกเราพยายามเป็นลูกไก่ที่เข็มแข็งหน่อยนะ ตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ได้เพราะชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ถัดจากนั้นก็มาฝึกตัวเอง ถือศีล ๕ เป็นพื้นฐานไว้ มาฝึกจิตฝึกใจของตัวเอง ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง..." พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ 22 มีนาคม 2558

Direct download: 580322.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:54pm +07

"เวลาทำบุญนี่ ทำอย่าให้เกินตัว จำไว้นะ บางคนหลอกเราว่าทำบุญมากได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูง.. หลักของการทำบุญไม่ใช่อยู่ที่จำนวนเงินนะ ลดละกิเลสได้ไหมอันนั้นดีที่สุด" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ 21 มีนาคม 2558

Direct download: 580321.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:45pm +07

"ก็ต้องฝึกนะ ทุกอย่าง ของฟรีไม่มีหรอก ต้องลงทุนลงแรง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๘ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงสอง

Direct download: 580104B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:40pm +07

"สาระแก่นสารที่แท้จริงของการปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจำวัน การทำในรูปแบบเป็นการฝึกซ้อมเพื่อจะให้เจริญสติในชีวิตประจำวันได้เข้มแข็ง ถ้าทิ้งการเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วนี่อย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลย ยากมาก เพราะชีวิตเราส่วนใหญ่อยู่ข้างนอก.. ไม่ได้อยู่ในฌาน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๘ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงแรก

Direct download: 580104A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:39pm +07

"ดูตัวเองว่าจริตนิสัยของเราเหมาะกับกรรมฐานอะไร ไม่เลียนแบบคนอื่น ไม่ร่อนเร่ จับหลักการปฏิบัติให้แม่นแล้วเอาเวลามาปฏิบัติ อย่าเอาเวลาไปเที่ยวมากไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชวัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๘ วันที่ ๓ ม.ค. ๕๘

Direct download: 580103.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:38pm +07

"วันนี้ยังมีธรรมะให้ฟังก็ตั้งอกตั้งใจฟัง ประพฤติปฏิบัติให้ได้ ธรรมะไม่ได้ฟังเล่น ฟังแล้วต้องปฏิบัติ" ธรรมะเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี วันที่ 11 มี.ค. 2558

Direct download: 580311.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:18am +07

สรณะอื่นของหลวงพ่อไม่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะอันประเสริฐของหลวงพ่อ ด้วยอำนาจแห่งสัจจะนี้ ขอให้พวกเรามีความสุขกายสุขใจพ้นจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม ทำพระนิพพานให้แจ้งโดยพลัน ...ไปทำเอานะ ตัวอื่นๆ ยังช่วยกันได้ตัวสุดท้ายต้องทำเอง ไปสู้เอา

Direct download: 580101B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:19pm +07

"นั่งคิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งวัน จะไปสวรรค์ไม่ไปนิพพาน ถ้าเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์นั่นล่ะถึงจะไปนิพพาน" ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 1 มกราคม 2558 A

Direct download: 580101A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:16pm +07

"เรียนกรรมฐาน ไม่ปกปิดสิ่งที่บกพร่องของตัวเองนะ คลี่ตัวเองฉีกหน้ากากตัวเองออกมาได้ถึงจะกล้าหาญ เข้าสู่ความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ถ้าเจ้าเล่ห์แสนกล อมพะนำ ซ่อนเร้น ภาวนายาก" ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ราชกรีฑาสโมสร (ธรรมะกลางเมือง 3) วันที่ 8 มีนาคม 2558

Direct download: 580308.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:43pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน วันที่ 15 มีนาคม 2558

Direct download: 580315.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:51pm +07

"สิ่งที่เราทำอยู่นี้ถูกหรือไม่ถูกไม่ได้วัดด้วยความรู้สึกของตัวเอง แต่ต้องวัดด้วยว่าถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ถึงจะเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Direct download: 571231.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:04pm +07

"อย่ากลัวโง่นะ ที่คิดมากเพราะกลัวโง่ กลัวไม่รู้ ความคิดนั่นล่ะปิดบังความจริง ความคิดกับความจริงคนละอันกัน รู้อย่างที่มันเป็นไม่ต้องคิดมาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 14 ธันวาคม 2557

Direct download: 571214.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:44pm +07

"จุดสำคัญที่เราจะทำได้หรือไม่ได้ อยู่ที่เราพัฒนาจิตของเราให้มีคุณภาพพอที่จะเดินปัญญาหรือเปล่า คือการฝึกสมาธิให้ถูกต้องนั่นเอง ให้มีคุณภาพเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ไม่ใช่สงบอยู่เฉยๆ หรือออกเห็นโน่นเห็นนี่" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2557

Direct download: 571213.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:43pm +07

"อัตตาตัวตนไม่เคยมีมาแต่ไหนแต่ไรไม่ต้องล้าง สิ่งที่ล้างคือล้างความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตน สร้างความรู้ถูกความเข้าใจถูกขึ้นมา" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 12 ธันวาคม 2557

Direct download: 571212.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:42pm +07

"ไม่ต้องคิดเอา ของจริงมันแสดงอยู่แล้ว ส่วนความคิดอย่าไปห้ามมันนะ บางคนคิดว่าต้องไม่คิดอะไรเลย ไม่ถูก อยากคิดอะไรก็คิด แต่ว่าถ้าคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์ให้รู้ เกิดดีให้รู้ เกิดโลภ โกรธ หลง ให้รู้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 7 ธันวาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 571207B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:37pm +07

"คนซึ่งไม่มีสติปัญญามากพอเขาคิดว่ามีความอยากยังไม่ทุกข์ ต้องไม่สมอยากแล้วถึงจะทุกข์ พวกเรานักปฏิบัติเห็นว่าทันทีที่มีความอยากก็ทุกข์เรียบร้อยแล้ว ใจจะถูกบีบคั้น ถูกบังคับให้ดิ้นรน ...พวกเราลองไปสังเกตดูนะว่าจริงหรือเปล่า" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่สวนสันติธรรม วันที่ 7 ธันวาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 571207A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:36pm +07

"งงแล้วรู้ว่างงเป็นการเจริญปัญญานะ ได้บุญใหญ่ยิ่งกว่าใส่บาตรอีก เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศล เมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นไม่ใช่กุศลแล้ว ดูแค่ง่ายๆ รู้เนื่อรู้ตัวไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

Direct download: 580222.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:26pm +07

"สติเป็นของวิเศษนะ เป็นของที่มีคุณค่ามาก เพราะจะสามารถทำให้เราไปช่วยตัวเองได้ทั้งกับชีวิตในโลกหรือการปฏิบัติธรรม ขาดสติก็คือเสียทุกอย่าง เราจะได้เปรียบพวกที่ไม่เคยฝึกสตินะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 6 ธันวาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 571206B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:32pm +07

"คำสอนในขั้นที่จะพ้นจากโลกเข้าไปสู่ขั้นโลกุตตรธรรม สอนให้รู้ทุกข์ไม่ได้ให้ทำอย่างอื่นเลย ให้รู้ความจริงของทุกข์เท่านั้น คำว่าทุกข์ในความหมายของพระพุทธเจ้า หมายถึง รูปนาม ขันธ์ห้า กายใจของเรานี้คือตัวทุกข์" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 571206A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:31pm +07

Direct download: 571205B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:04pm +07

เรามีร่างกายก็ใช้ประโยชน์ให้สูงสุด คือมาสร้างคุณงามความดีทั้งหลาย พัฒนาให้มีศีล มีสมาธิ มีปัญญาขึ้นมา ไม่อย่างนั้นก็แก่เปล่าๆ เจ็บเปล่าๆ ตายเปล่าๆ

Direct download: 571205A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:04pm +07

"มันยากเพราะเราขี้เกียจดู นานๆ ดูทีหนึ่งแล้วเมื่อไรจะเห็นความจริง" พระธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 30 พ.ย. 57 B

Direct download: 571130B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:18am +07

1 « Previous 30 31 32 33 34 35 36 Next » 42