"การเลือกคบกัลยาณมิตร สำคัญนะ ถ้าเราไปคบพวกติดเพ่ง หรือติดจิตว่างๆ จิตสบาย เพลินๆ เราก็จะเป็นคนแบบนั้นไป" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๒ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

Direct download: 600916B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07