"การปฏิบัติธรรม มี ๒ ส่วน ส่วนหนึ่ง คือ การทำในรูปแบบ ส่วนหนึ่ง คือ การปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวัน ตัวที่สำคัญมาก คือ การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน ถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้นะ โอกาสที่จะบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้แสนไกล ยากเย็น เพราะอะไร เพราะชีวิตเราส่วนใหญ่อยู่ปกติอย่างนี้" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

Direct download: 600812A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm +07