"ใจนี้มันเป็นของแปลก ถ้ามันเข้าไปติดอยู่กับอะไรมันก็จะทุกข์ทุกทีเลย คนสติปัญญาไม่พอก็ไม่เห็น.. เราเป็นชาวพุทธเราก็สังเกตจิตสังเกตใจของเรา จริงหรือไม่จริง.. มันสุขหรือมันทุกข์กันแน่" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช ที่เอไอเอ วันที่ 19 สิงหาคม 2558

Direct download: 580819.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:22pm +07