"ละความเชื่อเก่าๆ ทิ้งเสียบ้าง เปิดใจขึ้นมาจะได้อะไรที่มันใหม่กว่าเก่า แล้วไปลองดูว่าที่หลวงพ่อสอนน่ะ สามารถเปลี่ยนชีวิตจิตใจของเราได้จริงหรือเปล่า ทิ้งของเดิมไปก่อน ลองทำดูสักสองสามเดือน ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็เลิกไป ไปเรียนอย่างอื่นต่อ แสดงว่าไม่ถูกจริต ไม่รับรองว่าทุกคนเรียนแล้วจะสำเร็จ แต่ส่วนใหญ่ทำเดือนสองเดือนชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนหมดแล้วล่ะ พยายามฝึกนะ จิตไหลแล้วรู้ๆ รู้สึกไปสบายๆ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

Direct download: 580809.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:21pm +07