ต้องพึ่งตัวเอง ไม่ใช่หวังพึ่งคนอื่น เรื่องที่เหลวงไหลที่สุดนะ คือเรื่องจะไปให้คนอื่นเขาดูสภาวะให้ การรู้สภาวะต้องรู้ด้วยตัวเอง แล้วเห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์ ไม่ใช่มานั่งถามคนอื่น ตอนนี้จิตหนูเป็นยังไง จะแก้ยังไง แต่ละคำสะท้อนว่าไม่มีการศึกษาทางธรรมะเลย พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 25 ก.ค. 58 B

Direct download: 580725B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:04pm +07