"ค่อยๆ ฝึกนะ ทีแรกมันก็จะหลงของข้างนอกแล้วมันก็วางๆๆ เจริญบ้างเสื่อมบ้างไม่เป็นไร ล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นไรแต่ขอให้ล้มแล้วลุก คลุกฝุ่นแล้วก็คลานไป ไม่ถอยไม่หยุด ถ้าไปอย่างนี้ไม่นานนะปัญญามันเกิด ปัญญาเกิดแล้วไม่เสื่อม" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช ศาลาลุงชิน วันที่ 21 มิถุนายน 2558

Direct download: 580621.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:06am +07