"คำว่าทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์อย่างที่พวกเราเคยรู้จัก ขันธ์ ๕​ รูป นาม กาย ใจ ของเรานี่แหละ หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ ไม่ใช่ละ ให้รู้ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ละขันธ์ ๕" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๙ วันที่ 15 พ.ค. 58 A

Direct download: 580515A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:36pm +07