"เราจะภาวนาให้หมดความทุกข์ ความทุกข์มีต้นเหตุคือตัณหา ความอยาก ความอยากมีต้นเหตุคือความไม่รู้ หรือความโง่ หรือตัวอวิชชา เครื่องมือที่จะทำลายความไม่รู้ ชื่อวิปัสสนากรรมฐาน คือการเจริญปัญญา แต่วิปัสสนากรรมฐานทำอย่างเดียวแล้วจะเหนื่อยก็ต้องได้พักผ่อนบ้าง ก็มีเครื่องมือชื่อสมถกรรมฐาน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ 59 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ช่วงแรก

Direct download: 580508A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:14pm +07