"ไม่ต้องคิดเอา ของจริงมันแสดงอยู่แล้ว ส่วนความคิดอย่าไปห้ามมันนะ บางคนคิดว่าต้องไม่คิดอะไรเลย ไม่ถูก อยากคิดอะไรก็คิด แต่ว่าถ้าคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์ให้รู้ เกิดดีให้รู้ เกิดโลภ โกรธ หลง ให้รู้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 7 ธันวาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 571207B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:37pm +07