"คนซึ่งไม่มีสติปัญญามากพอเขาคิดว่ามีความอยากยังไม่ทุกข์ ต้องไม่สมอยากแล้วถึงจะทุกข์ พวกเรานักปฏิบัติเห็นว่าทันทีที่มีความอยากก็ทุกข์เรียบร้อยแล้ว ใจจะถูกบีบคั้น ถูกบังคับให้ดิ้นรน ...พวกเราลองไปสังเกตดูนะว่าจริงหรือเปล่า" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่สวนสันติธรรม วันที่ 7 ธันวาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 571207A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:36pm +07