ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 30 มิ.ย. 57

Direct download: 570630.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:13pm +07