ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

Direct download: 570506.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:47pm +07