ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ 54 วันที่ 27 เมษายน 2557 B

Direct download: 570427B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:29pm +07