ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๔ 18 เมษายน 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570418A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:46am +07