ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ 53 วันที่ 11 มกราคม 2557

Direct download: 570111B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 3:14pm +07