ธรรมเทศนาที่สวนสันติธรรม โดยหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชโช ช่วงแรก

Direct download: 561115A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:44am +07