ค่อยๆ ฝึกใจของเราให้เข้มแข็ง... ถ้าเราตามใจกิเลสมันจะยิ่งอ่อนแอลงไปเรื่อยๆ ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม

Direct download: 561006B.mp3
Category:general -- posted at: 9:00am +07