"ค่อยๆ ฝึกไป ถ้าไม่ทำ ไม่มีวันเข้าใจหรอก ไปเกาะชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ ก็ไม่เข้าใจธรรมะ ต้องหัดรู้กาย รู้ใจไป ดูกายอย่างที่กายเป็น ดูใจอย่างที่ใจเป็นไป ดูไปเรื่อยๆ ช่วงไหนดูไม่รู้เรื่องก็กลับมาทำสมถะ มาอยู่กับพุทโธ อยู่กับลมหายใจไป" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610909B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610909B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07