"เส้นทางนี้ เส้นทางของคนต้องอดทน ต้องไปด้วยตัวเอง พึ่งตัวเอง ใครจะมาสู้กิเลสให้เรา เราต้องสู้ของเราเอง สู้ได้แล้ว ผลตอบแทนที่เราได้รับมหาศาล เราได้พบความสุขที่ไม่นึกไม่ฝัน ว่าความสุขอย่างนี้ก็มีในโลก" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610609B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610609B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07