"งานพัฒนาใจตัวเองเป็นงานต่อสู้กับกิเลส สิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีปัญหา มีความทุกข์ ก็คือกิเลส เราฝึกปฏิบัติไป ค่อย ๆ ลดละกิเลสเป็นลำดับ ๆ ไป วันใดใจเราไม่มีกิเลส มันมีแต่ความสงบสุข" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611209 ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611209.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07